Osloby

Ta ut ørepluggene i trafikken

Surfing på telefonen, musikk på øret og stadig flere eldre fotgjengere er med på å gjøre Oslo til en farlig by for myke trafikanter, mener Statens vegvesen.

Stine Haugen: - Jeg hører ofte på musikk og podkast når jeg er ute og går. Da er man jo ikke så bevisst hele tiden. Men jeg prøver å se meg for, og jeg følger jo med på om det er grønn mann. Ingar Storfjell

 • Kjersti Flugstad Eriksen

Håkon Pettersen: - Nå var jeg sløv. Jeg hørte på musikk og skrev en tekstmelding. Jeg gjør det ganske ofte, men jeg skal skjerpe meg. Ingar Storfjell

Abel Eitland: - Jeg liker veldig godt å gå og høre på musikk og podkast. Jeg kommer fra Stavanger, og der er det bilene som regjerer. I Oslo har fotgjengerne mer makt, i hvert fall innenfor Ring 3. Hvis du går over veien, bremser bilene. Ingar Storfjell

I første halvår 2015 er tre mennesker drept i Oslo-trafikken. Det er like mange som i hele 2014, mens antall dødsulykker går ned i resten av landet. Alle de tre var myke trafikanter. To var fotgjengere, en var syklist.

Ing-Cristine Ericson i Statens vegvesen mener Oslo skiller seg ut fra resten av landet. Det er ikke bilulykker som er årsaken til dødsfallene i trafikken, men syklister og gående som dør i møte med biler.

— Jo flere som sykler og går, jo flere ulykker er det risiko for. Vi har et klart mål om å få flere til å sykle og gå, men da må vi også sette inn tiltak så folk ikke skades alvorlig eller dør, sier Ericson.

Nasjonal transportplan sier at all trafikkvekst i byene skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk. Når befolkningen i Oslo øker, vil det bli flere myke trafikanter.

Hører på musikk, leser eller sender tekstmeldinger

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at også blant dem som ble hardt skadet i Oslo-trafikken i fjor var syklister og fotgjengere flest. 53 myke trafikanter ble hardt skadet i fjor. 20 hardt skadet satt i bil.

Det aller farligste, ifølge statistikken, er å være fotgjenger, også i fotgjengerfelt.

— I gangfelt er det mange som tenker at her har jeg rett til å gå, og går over uten å se seg for. Men det er en falskt trygghet. Det er bilister som av ulike grunner ikke følger med. I tillegg er det mange som hører på musikk, leser på telefonen eller sender tekstmeldinger. Hvis bilistene i tillegg ikke følger med, kan ulykken skje, sier Ericson.

For syklistene er det farligst å møte trafikk i kryss.

— Vi jobber mye med å forbedre sikkerheten for syklister i kryss, fordi det er en risikofylt situasjon, sier Ericson. Både Veivesenet og Oslo kommune jobber med å forbedre hovedsykkelveinettet i Oslo for å øke sikkerheten for syklistene.

Alle de tre som omkom i år var eldre personer.

— Det vi tror vi kan se, selv om det er få, er at folk blir eldre og eldre, og de er de fortsatt aktive. En eldre befolkning som er sprek, men det er jo også sånn at de oppfatter ting senere, og ikke så raske til å reagere, sier Ericson.

Trygg trafikk: Flere vil bli drept og skadet

Distraksjon var en viktig medvirkende faktor til flere ulykker med syklister og bil, ifølge en ulykkesgjennomgang Transportøkonomisk institutt har gjort. De fleste kryssulykkene skjedde når bilen svingte til venstre uten at føreren så sykkelen eller motorsykkelen.

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk mener det er vanskelig å bygge en by som er helt trygg for syklister og gående.

— Vi vil nok se at flere myke trafikanter vil bli drept og skadet i trafikken. Det er en dyster spådom, men det er veldig komplisert å gjøre noe med det, sier Johansen.

Ifølge Johansen der det farligste en fotgjenger gjør å krysse gangfeltet, eller gå over veien i nærheten av et gangfelt, eller på skrå over gangfeltet.

— Hvis du er en frisk og rask person, er det egentlig trygt å krysse veien i gangfeltet. Det er bare å følge barnelærdommen og se deg for. Men mange går rundt med lyd på ørene og ser ned på telefonen, og hvis du har uflaks, møter du en bilfører som er like uoppmerksom, sier Johansen.

 1. Les også

  Raja fremme på Nordkapp etter 28 dager på sykkel

 2. Les også

  Kjære unge medtrafikanter – TENK!

 3. Les også

  Folkefesten og millionbutikken Tour de France som vokser seg større og større

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo: Lavest antall trafikkofre siden 2006

 2. OSLOBY

  Mindre farlig å være fotgjenger i Oslo

 3. SPREK

  Hva er egentlig dine rettigheter og plikter som syklist? – Du må bruke hodet og oppføre deg.

 4. OSLOBY

  Det ser kanskje ikke sånn ut, men her er det faktisk syklistene som har vikeplikt

 5. OSLOBY

  Dette er Oslos 12 farligste veistrekninger

 6. OSLOBY

  Sykkelturen til Oslo sentrum er blitt et hinderløp: – Dessverre må syklister benytte fortauet forbi Oslo Spektrum i en periode