Osloby

Nå skal kun private bygge barnehager i Oslo

Private utbyggere har ikke klart å bygge like mange barnehageplasser som kommunen har ønsket seg. Men fra neste år skal det ikke bygges flere kommunale barnehageplasser.

All barnehagebygging skal gjøres av private, men de har ikke nådd byrådets mål om antall plasser de siste årene. Stein J. Bjørge/Illustrasjonsfoto

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Selve vedtaket er ikke nytt, men er blitt stående gjennom byrådets budsjettforlik med Fremskrittspartiet.

Men de siste årene har ikke de private klart å levere like mange plasser som kommunen har ønsket seg (se faktaboks). I fjor ønsket de 480 plasser, men fikk 365.

— Vi kommer ikke til å nå målet om å gi barnehageplass til alle. Det er realiteten. Så lenge jeg har sittet i bystyret siden 2007, har det vært et mål å ha flest mulig private barnehager. Men hvert eneste år ser vi at de private ikke greier å bygge like mange barnehager som byrådet ønsket seg, sier Andreas Halse (Ap), nestleder i Kultur- og utdanningskomiteen.

— Når de nå bestemmer seg for ikke å bygge flere kommunale barnehager, er det ikke mulig å utvide barnehagekapasiteten, slår han fast.

Ikke like bekymret

Byråd for kunnskap og utdanning Anniken Hauglie (H) mener det ikke er grunn til å være like bekymret som Halse gir uttrykk for. Hun sier hovedårsaken til at de ikke har nådd målene, skyldes forsinkelser i prosjektene.

- Tre store prosjekter som man trodde skulle være ferdig i år, blir ikke det. På ett overtar den private driveren nøkkelen denne uken, og to andre prosjekter åpner tidlig neste år. Det er store barnehager som kommer til å tilby flere hundre plasser, sier Hauglie.

Hun viser også til at det i flere bydeler er full etterspørselsdekning. Det vil si at alle har fått tilbud om plass, også de som ikke har lovfestet rett.

— Noen av står fortsatt på venteliste, hovedsakelig fordi de ønsker plass et annet sted, sier Hauglie.

Skal møte bransjen

Kommunen skal invitere til et møte med de private utbyggerne, der de blant annet skal ta opp barnehagepolitikk og kapasiteten, som er ulikt fordelt mellom bydelene. I byrådets årsrapport for 2013, står det blant annet at kommunen følger med, men har liten mulighet til å påvirke fremdriftene i prosjektene.

- Når dere ikke når målene, vil det si at dere mangler virkemidler?

- Det er allerede lukrativt å etablere private barnehager, for de har gode støtteordninger og tilskuddsordninger. Det så vi også med salget av de kommunale barnehagene, der det var mange aktører som ønsket å kjøpe. Det er en del steder hvor det kan være vanskelig å få tak i tomter, eller det kan være ulike grunner til at man ikke har fått etablert seg i det tempoet man har trodd.

- Ville det ikke vært lettere om dere også kunne bygget kommunale barnehager?

— Det ville vært lettere i den forstand at det da er en selv som bestemmer og må gjennomføre det. Man kan ikke tvinge noen til å gjøre det. Men omtrent halvparten av barnehagene i Oslo er private og de har gode betingelser for å drive, så jeg opplever ikke dette som et stort problem nå.

 1. Les også

  Disse får kjøpe ti av Oslos barnehager

 2. Les også

  Oslo Frp åpner for å selge flere barnehager

 3. Les også

  Ansatte i barnehagene slutter i protest, frykter privatisering

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nye Oslo-barnehager kan bli stående tomme

 2. OSLOBY

  Oslo kommune får si nei til private barnehager

 3. OSLOBY

  Kommunen krevde barnehage i dette boligprosjektet, men nekter å støtte selskapet som skal drifte den

 4. OSLOBY

  Byrådet skryter av 3000 nye barnehageplasser. Men de har tatt en snarvei for å få det til.

 5. OSLOBY

  Rødt vil ikke støtte byrådet hvis kommersielle får barnehage-ja

 6. OSLOBY

  Rødt og byrådspartiene enige: Midlertidig stans i fortettingsplaner i flere områder