Osloby

Oslo minst segregert i ny studie

Rike og fattige klumper seg sammen hver for seg i europeiske byer, men i en ny studie er Oslo den minst delte byen.

Her hjemme blir Oslo ofte omtalt som en delt by. Men hovedstaden kommer godt ut av en fersk studie som tar for seg flere europeiske byer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

 • Ntb

Den økende avstanden mellom rik og fattig i byene får folk i ulike samfunnsklasser til å flytte vekk fra andre grupper og søke naboskap med sin egen inntektsgruppe, skriver Forskning.no.

Så langt har det ikke resultert i ekstreme nivåer av segregering i europeiske byer, men Europa er tydelig på vei mot høyere grad av sosioøkonomisk oppdeling, særlig når det gjelder geografisk atskilling innenfor den øverste og nederste inntektsgruppa, konstaterer forskerne boken Socio-Economic Segregation in European Capital Cities.

Les vår reportasje:

Les også

Forskjells-Oslo stopp for stopp

Oslo er del av den samme trenden. Økonomiske forskjeller mellom folk har ikke økt i Oslo-regionen de siste 15 årene. Det som øker, er opphopningen av rike mennesker på visse steder. Også grupper blant de mindre velstående klumper seg mer sammen.

Svein Blom, forsker ved Statistisk sentralbyrå, har tidligere forsket på bysegregering med fokus på etniske minoriteter.

— Mitt inntrykk når det gjelder årsaker til etnisk segregering i Oslo, er at den for en stor del stammer fra økonomisk ulikhet. I snitt har innvandrere svakere økonomisk stilling enn majoritetsbefolkningen, og mange er henvist til områder med lave boligpriser, sier Blom.

De 13 byene i den europeiske undersøkelsen er London, Amsterdam, Oslo, Stockholm, Riga, Vilnius, Tallinn, Madrid, Milano, Aten, Budapest, Praha og Wien. Mens Oslo er den minst segregerte byen, har Stockholm i løpet av de siste ti årene hatt den kraftigste økningen av dem alle i oppsplittingen av fattige og rike beboere.

 1. Les også

  Skattetallene: Her er Oslos rikeste og fattigste nabolag

 2. Les også

  I to av fire bydeler i Groruddalen har flertallet innvandrerbakgrunn

 3. Les også

  Kronikk: Innfødte i Groruddalen mener at utviklingen allerede har gått for langt | Halvor Fosli

 4. Les også

  - Ensformig bebyggelse deler byen!

 5. Les også

  Linje 5: T-banelinjen som deler Oslo

 6. Les også

  Slik er byen delt langs T-banens linje 5

 7. Les også

  De største skillene finnes i Oslo by

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Byplanleggingen må spre de ressurssterke

 2. OSLOBY

  Oslo blir en mindre segregert by, men her øker forskjellene

 3. OSLOBY

  Høyinntektsgrupper flokker seg sammen

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Et mindre etnisk delt Oslo er godt nytt

 5. OSLOBY

  Erling Dokk Holm: I hver eneste norske drabantby finnes det et potensial for å skape en velfungerende småby

 6. OSLOBY

  Ny Oslo-rapport: Verden vil til Oslo for å drive business