Osloby

Her kjører el-bilistene i fella på E18

El-bilister har lov til å kjøre i kollektivfeltet. Men skiltingen ellers er de pent nødt til å følge.

 • Christian Sørgjerd

4200 kroner i bot.

Det er prisen hvis du ikke følger skiltet «påbudt kjørefelt» — og blir tatt for det.

På E18 østover ved Lysaker, like utenfor Oslo-grensen, har Aftenpostens fotograf observert bil etter bil som ikke følger skiltingen. I stedet kjører de inn i feltet som er forbeholdt buss.

Dermed sparer de noen sekunder i rushet.

Det merkelige er at det først og fremst gjelder el-biler.

Har de rett og slett misforstått? Siden el-biler har lov å kjøre i kollektivfeltet, tror de kanskje at også kollektivskiltingen gjelder for dem?

Ikke tillatt

Det kan i så fall Veivesenet avkrefte, én gang for alle.

— El-bilene på bildene kjører ulovlig i dette feltet. Vedkommende risikerer til orientering å kunne bli ilagt et forenklet forelegg av politiet på 4200 kr for denne ulovlige kjøringen, sier Harald Gjelsvik ved trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet.

Pil til høyre er obligatorisk å følge. Også for el-biler. Foto: Ørn E. Borgen

Hos politiet er de kjent med problemstillingen og har vært borti den tidligere.— Man kan jo håpe at de misforstår, at det ikke skjer bevisst eller at de tar seg friheter fordi el-bil har andre fordeler. Det er også uheldig for trafikkavviklingen at man fyller opp eksklusive bussfelt på denne måten, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Aftenposten har pratet med flere av el-bilistene vi har fotografert, for å spørre om de er klar over skiltingen. Det ser imidlertid ut til at hukommelsen har spilt dem et puss.

— Det kan jeg ikke svare på, jeg husker ikke om jeg har kjørt der, sier en mann fra Bærum.

— Jeg vet ikke om jeg har kjørt der, sier en mann fra Asker.

Og her er forklaringen

Slik forklarer Veivesenet hvorfor el-bilene ikke har lov til å kjøre der bussen kjører:

Når det ikke er brukt skilt 508 «Kollektivfelt», men skilt 404.1 «Påbudt kjørefelt» med underskilt «Gjelder ikke buss», må andre kjørende enn førere av buss følge påbudet. Det er kun i forhold til skilt 508 «Kollektivfelt» og 509 «Sambruksfelt» at også en del andre kjørende i henhold til trafikkreglene § 5 nr. 2 har adgang til å ferdes på lik linje med buss og taxi.

Så da er det bare å ønske god tur.

I riktig kjørefelt.

 1. Les også

  Disse bilene toppet salgsstatistikken i 2014

 2. Les også

  Billigere for hybridbiler, men dyrere for forurensende SUV-er i bomringen

 3. Les også

  Byrådet vil ha parkerte biler vekk fra gatene og inn i p-hus

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Ni av ti som blir stoppet her, kjørte elbil

 2. OSLOBY

  Jubel da køsnikere fikk 6800 kroner i bot og tre prikker i førerkortet

 3. OSLOBY

  I 26 år har bilister sneket gjennom denne bommen. Men det er ikke ulovlig.

 4. NORGE

  Statens vegvesen: Ikke tut på dem som kjører helt frem til gul pil før de skifter felt

 5. OSLOBY

  Politiet har anmeldt syklist for sykling i kollektivfelt. Mener han var til hinder for annen trafikk.

 6. OSLOBY

  Bompengeaksjon skapte kaos – arrangør fratatt førerkortet