Osloby

Flere frivillige organisasjoner slipper kutt etter budsjettforlik

Men ikke alle ble reddet. For noen blir ikke kuttene like ille, men får mindre å rutte med neste år.

Fremskrittspartiet og byrådet kom til enighet om et budsjett i siste time under bystyrebehandlingen av neste års budsjett på onsdag. Flere organisasjoner som ville mistet støtte, får mer å rutte med allikevel. Her er byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og gruppeleder Carl I. Hagen (Frp) under bystyremøtet. Olav Eggesvik

 • Olav Eggesvik
  Journalist
 • Glenn Roger Røsåsen

Noen frivillige organisasjoner kunne juble for Fremskrittspartiets budsjettforlik i går. Andre må klare seg med mindre til neste år. Blant dem, er JussBuss og Fattighuset.

Mange reagerte da byrådets budsjett ble lagt frem tidligere i år. Flere frivillige organisasjoner mistet helt eller deler av støtten de har fått fra kommunen.

Torsdag ble byrådet og Fremskrittspartiet enige på overtid. I avtalen ligger det mer penger til noen av organisasjonene. Noen ender likevel med mindre penger til neste år sammenlignet med i fjor, mens andre får mer.

Mer til Frelsesarmeen og Fransiscushjelpen

Fransiscushjelpen får blant annet 325.000 kroner mer til sykepleie på hjul. Dermed får de 960.000 kroner. Det er 10.000 kroner mindre enn i fjor, men mer enn byrådet la opp til.

Sykepleie på hjul oppsøker Oslos rusmisbrukere. Bildet er fra en reportasje i A-magasinet i juni. Tor G. Stenersen

Pleietjenesten, som driver med lindrende behandling for kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem, får 900.000 kroner mer og totalt 14,9 millioner kroner, en økning på 40.000 kroner.Frelsesarmeen ble av byrådet tilgodesett med større tilskudd til noen tjenester, mens andre fikk mindre. Det etablerte tilbudet «Jobben» skulle mistet 1,5 millioner kroner, men får nå 2 millioner kroner, totalt 13.210.000.

Fattighuset, JussBuss og Gatejuristen må tåle kutt

Like heldige var ikke Fattighuset, JussBuss og Gatejuristen. Fattighuset søkte om et millionbeløp, men får 27.000 mindre neste år. Den totale støtten blir på 36.000 kroner.

I flere år er det blitt foreslått kutt for JussBuss og Gatejuristen, men de er blitt reddet i siste liten. I år blir det reelt. Gatejuristen mister 170.000 kroner, mens JussBuss må tåle et kutt på 80.000.

— Jeg ser ikke andre muligheter enn å kutte i antall ansatte, noe som igjen fører til kutt i antall frivillige, fordi de frivillige trenger faste ansatte å forholde seg til, skriver Cathrine Moksness i Gatejuristen i en e-post til Osloby.

Mener kommunen taper mer enn de sparer

Organisasjonen tilbyr rettshjelp til dem som ikke har råd til det, og drives i stor grad av frivillige. Hun mener kommunen taper mer enn de sparer på å kutte i støtten.

— Gatejuristen har møysommelig gjennom 10 år utviklet effektive systemer for å gi gratis rettshjelp av god kvalitet til rusavhengige. De frivillige advokatene og juristene er vår største ressurs. Dette er folk med svært høy kompetanse. Når vi nå må redusere deres innsats utgjør det et stort tap målt i kroner og øre,et tap som utgjør et vesentlig større beløp enn det kommunen sparer.

Hun trekker også frem det hun mener er et uheldig signal fra politikerne til frivillige med høy kompetanse, som juristene i organisasjonen.

— Jeg håper politikerne egentlig ikke mener dette og at de ved neste korsvei forstår at det offentlige utløser en verdifull, frivillig innsats for en gruppe som virkelig trenger hjelp, for hver krone de dytter inn.

JussBuss: - Det føles smålig

— Vi har ikke mulighet til å kutte ned. Vi har så mye pågang at vi trenger saksbehandlerne vi har, så i praksis så vil det gå utover formidling av rettsinformasjon, trykking av brosjyrer, oversette de til flere språk og den type ting, sier Hedda Larsen Borgan, daglig leder i JussBuss.

Organisasjonen oppsøker blant annet fengsler, asylmottak, voksenopplæringssentre og videregående skoler. Kuttene vil gå utover dette, forteller hun. I tillegg går det utover bemanningen om sommeren, en periode hvor de har stor pågang.

— Det er lite penger i budsjettet, men vi kan få mye ut av pengene. Jusstudenter tar seg fri et helt år fra studiene for å jobbe her. De jobber fulltid, men tjener litt under 7000 brutto i måneden, og jobber i gjennomsnitt 42 timer i uken. Lønnen blir mer som en takk, forteller hun.

Hun sier det føles trist, fordi de opplever at de gjør en viktig jobb for byens befolkning.

— Det føles som småpenger for bystyret, men vi kan få veldig mye ut av det. Vi får en hel saksbehandlerstilling for 80.000, og de behandler omtrent 150 saker hver i året. Det sier litt. Ettersom kapasiteten er sprengt hele tiden, vi har jo egentlig behov for å utvide, mer enn å begrense driften.

— Jeg har jo forstått at de ønsker å fordele pengene på flere organisasjoner, men det føles litt smålig med et kutt på 80.000 når når ut til så mange, ikke bare med rettshjelp, men oppsøkende rettshjelp, og gjør en del av kommunens jobb. Nav-kontorene i Oslo kommune henviser til oss, sier hun oppgitt, og viser til at det er Nav som har opplysnings- og veiledningsplikt.

 1. Les også

  7 kutt i kommunebudsjettet som rammer noen av de svakeste

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Høyre: – Glad for at «rare» SV og MDG-forslag er vraket

 2. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 19. oktober

 3. OSLOBY

  «Tømmer kontoen» for å unngå budsjettkutt som svir

 4. NORGE

  Fattighuset har fått rekordmye mat

 5. OSLOBY

  Byrådspartiene og Rødt enige om Oslo-budsjettet for neste år

 6. OSLOBY

  Byrådet utsetter viktige valgløfter