Osloby

Syklistene venter spent på budsjettet

Syklistene er bortskjemt når det gjelder politiske viljeserklæringer. Nå forventer de at regjeringen legger frem et mer sykkelvennlig statsbudsjett og at Oslo kommune holder gamle løfter.

Dersom syklistene skal komme seg ned fra fortauene, må de få et tryggere alternativ. Dons Signe

 • Gunnar Kagge

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedreGå inn på vårt digitale kartog fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel.

Syklistenes Landsforening venter nervøst på regjeringen Solbergs første statsbudsjett. Alle regner med en kraftig oppgang i bevilgningene til samferdsel, spenningen er om alt går til biltrafikken.

— Dersom ikke opptrappingen av sykkeltiltak øker i samme tempo som resten av samferdselsbevilgningene, er det i praksis en nedprioritering av sykkel, sier Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening.

Glade hjul

Syklistenes Landsforening er som andre interessegrupper, og har en lang ønskeliste. Tronstad har hentet mesteparten av sine ønsker fra National transportplan, og sier at landsforeningen er ganske beskjeden. Den vil bare at politikerne oppfyller gamle og nye løfter, ikke mer.

Men det blir fort store beløp, og det blir ikke mindre når landsforeningen også forutsetter at etterslepet fra i år blir hentet inn neste år.

Det politiske målet er at andelen reiser som blir gjort på sykkel skal dobles frem mot 2023, til åtte prosent. I Nasjonal transportplan står det at man må bruke 900 millioner kroner på sykkeltiltak i 2015, for å nærme seg målet.

Hvert år de neste ti årene må det bygges 75 kilometer sykkelvei, men i år ble det bare bygget 50 kilometer. Skal man ta igjen dette må det gis 300 millioner ekstra i 2015.

Aftenposten har dokumentert hvordan Oslo-politikernes storstilte planer om sykkelveier er blitt oversett i kommunebudsjettene i flere tiår. Tronstad mener at statsbudsjettet må lokke kommunene til å satse mer på sykkel. Derfor vil landsforeningen utvide "belønningsordningen" med 200 millioner kroner.

Ikke bare klippe bånd

I Oslo håper lokallagsleder Trond Solem i Syklistenes Landsforening at det ikke bare bevilges penger til nye veier. Han er redd for at politikerne er mer opptatt av store prosjekter med staselige åpningsfester, enn å tette hull i asfalten, skilte ordentlig, måke snø og bekjempe forfall.

— Men vi må også ha en politikk som får syklistene ned fra fortauene og ut i tryggere sykkelveier, sier han.

Akkurat som regjeringen har sin transportplan med fagre løfter, har Oslo sin sykkelvisjon. Solem håper at kommunepolitikerne legger frem et budsjett der bevilgningene matcher alle de fagre ordene.

Skilt og kampanje

Mens Solem ikke har tallfestet hva Oslo må gjøre, vokser den nasjonale ønskelisten med noen millioner til. Informasjonssjefen er opptatt av at det ikke bare må bygges veier, folket må oppfordres til å bruke dem. Derfor trengs det anslagsvis 20 millioner kroner til kampanjer for sykling.

Og kommer nye syklister på de nye sykkelveiene, må det skiltes. Sammen med parkeringsplasser snakker vi raskt om 70 millioner kroner neste år.

Dermed er regningen for alle løftene på 1,5 milliarder kroner neste år.

Sykkelpatruljen-logo-1sp-58mm-Qclkp22bKg.jpg

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Lover sykkelsatsing til 13,5 milliarder. En stor del av regningen betales av bilistene.

 2. POLITIKK

  Bane Nor-sjefen: – Etterslepet på norsk jernbane vil øke

 3. SPREK

  Forskere vil belønne syklister

 4. POLITIKK

  Disse løftene gir Regjeringen for vei og bane

 5. OSLOBY

  Alle vil satse på sykkel. Resultatet: En økning fra 5 til 7 prosent.

 6. OSLOBY

  Det ser kanskje ikke sånn ut, men her er det faktisk syklistene som har vikeplikt