Osloby

Unnlot å loggføre ulovlig batongbruk

Nå risikerer Oslo-politiet foretaksstraff på 80.000 kroner, men saken mot tjenestemennene er henlagt.

Spesialenheten for politisaker ilegger Oslo politidistrikt en bot på 80.000 kroner for å ha brukt batong under denne anholdelsen. Batonghåndtaket ble satt i munnen på personen for å hindre vedkommende i å svelge narkotika.

 • Henrik Arneberg

Spesialenheten for politisaker i Oslo vil ilegge Oslo politidistrikt en bot på 80.000 kroner for å ha brukt batong under en anholdelse.

Enheten reiser også spørsmål ved om arbeidsgivers kontroll med og ansvar for bruken av makt er god nok i forbindelse med at politibetjentene oppfattet det som en lovlig metode å bruke batong i munnhulen.

Episoden skjedde i mai 2013, nær Carl Berners plass i Oslo. Redaktøren av nettstedet Circus Bazaar filmet pågripelsen der to politibetjenter benyttet batonger for få den anholdte til å spytte ut narkotika han var mistenkt for å ha i munnhulen.

I videoen ser man hvordan betjentene stakk opptil to batonger i munnen på mannen i nesten tre minutter.

Ifølge Spesialenheten må kroppslig undersøkelse besluttes av domstolen eller påtalemyndigheten — ikke operative mannskaper.

Les også: Oslo-politiet bøtelagt for batongbruk

Henlagt og foreslått bøtelagt

Saken ble oversendt til Spesialenheten for politisaker til vurdering. Nå er den vurdert. Fredag ettermiddag sendte Oslo-politiet ut følgende beskjed:

«Spesialenheten for politisaker har varslet Oslo politidistrikt om at i saken hvor det under en anholdelse i 2013 ble brukt batonghåndtak i munnen for å hindre en person i å svelge narkotika, vurderes avgjort med en foretaksstraff mot politidistriktet med en bot på kr 80.000 kroner. Saken mot de involverte tjenestepersonene er henlagt på ulike grunnlag».

— Saken vil bli nøye vurdert, og distriktets ledelse vil utarbeide et svar til Spesialenheten innen den oppgitte fristen, sier visepolitimester Roger Andresen.

De to politibetjentene er og har hele tiden vært i tjeneste.

Redaktør: Ikke overrasket

Redaktør Shane Alexander Caldwell i Circus Bazaar filmet den brutale pågripelsen.

— Jeg er ikke overrasket over utfallet i saken. Vi har arbeidet med dette i halvannet år, og jobber nå med en kritisk dokumentar om det norske samfunnet. Her blir den 18 minutter lange episoden vist i sin helhet, sier han til Aftenposten.

Førsteamanuensis og forsker Lars Gule har sett det 18 minutter lange klippet. Han reagerer kraftig på at saken er henlagt.

— Det er snakk om regulær tortur på åpen gate. Man ser hvordan offentlige tjenestemenn systematisk bruker vold og makt mot en person for å få vedkommende til å kaste opp. Det er mildt sagt spesielt at episoden ikke får noen konsekvenser for de to bøllene av noen politibetjenter, sier han.

Tips? Kontakt oss her!

Manglende rapportskriving

— Saken for de to som brukte batong i munnhulen er henlagt etter bevisets stilling, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten til Aftenposten.

Han forteller videre at grunnlaget i foretaksstraffen på 80.000 kroner retter seg mot bruken av batonger i munnhulen og manglende rapportskriving.

— Politibetjentene forklarte at de i mange år hadde etterspurt et svar fra overordnede på hvordan man skulle gå fram for å hindre svelging av narkotika. De oppga også å ha brukt batong i slike situasjoner gjentatte ganger over flere år uten å ha møtt reaksjoner på det, sier han, og legger til at tjenestepersonene oppga at det i politidistriktet ikke er praksis for å skrive rapport i slike sammenhenger.

- Kvalifisert klandreverdig

Presthus mener det må forventes at Oslos-politiet har en organisering og ledelse som sikrer at tjenesten utføres i samsvar med lov og retningslinjer.

- Vurdert ut i fra den samlede maktbruken i situasjonen, maktbrukens karakter og varighet, framstod unnlatelsen av å skrive rapport i dette tilfellet som kvalifisert klanderverdig. Notatet som fantes i politiets oppdragslogg ga ingen dekkende beskrivelse av hendelsen. Mistanken om narkotikaforbrytelse og ransakingen var ikke omhandlet i loggen, sier Presthus.

Ledelsen i Oslo-politiet er foreløpig ordknappe.

— Vi vil gå nøye gjennom saken fra Spesialenheten før vi gir ytterligere kommentarer. Oslo politidistrikts ledelse skal gi uttalelse til Spesialenheten før endelig vedtak blir truffet, opplyser pressesjef Unni Grøndahl.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Spesialenheten henlegger saken mot politimann som skjøt kvinne på Grønland

 2. NORGE

  Varslet om mulig justismord. Nå beordres Spesialenheten til å etterforske Oslo-politiet.

 3. NORGE

  Mann forklarer at politiet skjøt ham i ryggen

 4. NORGE

  Spesialenheten skal etterforske bergenspolitiet

 5. NORGE

  Fire døde etter å ha blitt skutt av politiet siden 2002, 18 er blitt skadet.

 6. NORGE

  Henlegger saken mot kvinne som ble skutt av politiet