Osloby

Er Tøyen et egnet sted?

Nok en gang forsterkes inntrykket av at Tøyen brukes som et opphopningssted for alt man ikke ønsker andre steder.

Bjarte Breiteit er skuffet over at registreringen av asylsøkere skal flyttes til Tøyen.

 • På Vegne Av Tøyenkampanjen
 • Forfatter
 • Bjarte Breiteig

I dag er vi motløse på Tøyen. Det er blitt kjent at Politiets utlendingsenhet skal flytte inn i kontorlokaler ved Tøyen torg fra høsten. Det skal etableres et mottakssenter, der alle nylig ankomne asylsøkere må registrere seg.

Les saken:

Les også

Politiets registrering av asylsøkere flyttes til Tøyen

Vi er selvfølgelig glad for at dagens tomme kontorlokaler tas i bruk, og vi vil gjerne at alle asylsøkere skal tas imot på en god måte, men vi synes det er dårlig politikk å legge dette til et miljø som allerede er så sterkt preget av mennesker med ulike sosiale behov, med rusmisbrukere og psykisk lidende mennesker som de mest synlige.

«Asylsøkere» er en sammensatt gruppe. Det vi vet, er at de vil være forkomne etter en lang reise, og etter nylig å ha gjennomgått store omveltninger i livet. Enkelte kan bære på ferske traumer. De vil uansett ha behov for støtte.

Lettvint løsning

Er Tøyen et egnet sted å motta dem på? Jeg skal smile vennlig til dem hvis de kommer, men samtidig forbanne Politidirektoratet, som har valgt denne lettvinte løsningen.

Det kan ikke lenger være sånn at alle med sosiale behov ut over det vanlige skal sendes til Tøyen.

Vi har hele tiden vært klare på at vi vil ha med oss alle på områdeløftet som er blitt lovet oss, at ingen skal føle seg presset bort. "Det eneste kravet til å bo på Tøyen, er at du må akseptere at naboen er annerledes enn deg selv," ble det sagt på vårt Facebook-forum. For å få til dette, er vi avhengig av et stabilt nabolagsmiljø.

Optimisme

Vi har noe helt unikt på gang her på Tøyen. Vi er flere miljøer av engasjerte beboere, som har satt preg på bydelen de siste årene. Vi har samarbeidet med skole, politikere og næringsdrivende om å få til et åpent og inkluderende miljø, med sosiale aktiviteter, bedre renhold, økt trygghet – å gjøre Tøyen til et sted der alle som bor her har det godt. Stemningen har vært så optimistisk! Vi kjenner hverandre på tvers av kulturer og sosial stand. Det føles meningsfullt å være med å skape en endring.

Lena Lindgren skrev i Morgenbladet for en stund siden at «Tøyen fremstår som et utfordrende, men også spesielt bra sted å bo. På Tøyen setter man seg, bare i kraft av å bo der, i kontakt med et avgjørende nivå i samfunnsbrytningen, mer enn de fleste andre Oslo-beboere,» og jeg tenkte at mer presist kan det ikke sies.

Glede og skuffelse

Etter lanseringen av Tøyen-løftet i fjor, har vi kunnet glede oss over en skole som bobler av energi, og vi hadde en fantastisk nabolagsfest for noen uker siden for å markere det felles løftet.

Likevel har vi også møtt den ene skuffelsen etter den andre. Først var det trusler om biblioteknedleggelse. Dernest en dramatisk innsnevring av bydelsbudsjettet, tilsvarende summen som gis gjennom områdemidlene.

Vi har også slåss mot at det byomfattende norskopplæringssenter for innvandrere skulle oppta store deler av Tøyen skoles lokaler. I flere av disse sakene er vi blitt hørt, og vi har opplevd et godt samarbeid med byens politikere. Det har vært avgjørende for oss, som vil oppdra våre barn her, å vite at vi har dem i ryggen.

Bak vår rygg

Nå kommer staten med denne beslutningen, som tas over hodet på lokaldemokratiet – og som nok en gang forsterker inntrykket av at Tøyen brukes som et opphopningssted for alt man ikke ønsker andre steder. Kontrakten er inngått gjennom DTZ, eierforumet på Tøyen torg, som vi beboere har hatt god dialog med tidligere, men som har gjort dette bak vår rygg, og vi opplever det som et svik ikke bare mot oss, men også mot de næringsdrivende på torget.

Vi vil så gjerne bruke energien på å styrke kontakten mellom Tøyens ulike befolkningsgrupper, på å arrangere gatefester, på å få i stand dugnad rundt de kommunale gårdene – kort sagt, vi vil så gjerne bruke energien positivt, men kreftene våre tappes av å kjempe mot det ene etter det andre. Hvis ikke også rikspolitikerne ser dette, risikerer bydelen å tappes for det mest verdifulle den har, nemlig beboerengasjementet.

 • Osloby inviterer til debatt, både på papir og nett. Send ditt innlegg til debatt@osloby.no. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innleggene. Oppgi navn, adresse og telefon på dagtid.
 1. Les også

  Registrering av asylsøkere flyttes til Tøyen

 2. Les også

  Forvandlingen av Tøyensenteret har startet

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Fra nyttår skal Tøyen og Grønland løftes sammen

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Nødvendig å løfte Grønland

 3. OSLOBY

  Vil lære av Tøyen for å unngå svenske bydelsproblemer

 4. OSLOBY

  Erling Dokk Holm: Fem bra og fem dårlige ting med Tøyen

 5. KOMMENTAR

  Politikerne fikk hjelp av markedskreftene på Tøyen | Andreas Slettholm

 6. DEBATT

  Tøyen har et lokalt engasjement i særklasse