Osloby

Fylkesmannen krever 40 millioner tilbake fra den katolske kirken

Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever over 40 millioner kroner tilbake fra Oslo katolske bispedømme etter tilsyn med medlemslistene, melder Dagbladet.

Biskop Bernt Eidsvig var kjent med talltriksingen. Stein J Bjørge

  • Ntb

Oslo katolske bispedømme påklager Fylkesmannens vedtak om tilbakebetaling av drøyt 40 millioner kroner i medlemsrotsaken, får NTB opplyst.

«Oslo katolske bispedømmes metode for innmelding der personer er blitt medlemer uten at de selv har meldt seg inn strider mot trossamfunnsloven og underliggende regelverk, og er ulovlig. Innmeldingene er ugyldige» , skriver fylkesmannen i brevet bispedømmet, mottok i dag.

Dagbladet avslørte i fjor høst og vinter hvordan Oslo katolske bispedømme har meldt inn tusenvis av uvitende personer i sitt medlemsregister.

Det er Fylkesmannen i Oslo og Akreshus som administrerer statsstøtten og de åpnet i november tilsynssak.

Det er konklusjonen i denne tilsynssaken som nå er klar.

-Bare rot

Både bispedømmet, biskop Bernt Eidsvig og økonomidirektøren i bispedømmet er siktet for grovt bedrageri.

Praksisen har pågått i mange år, og i siktelsen er bedrageriet til biskopen tallfestet til 50 millioner kroner.

Biskopen selv omtaler det hele som «rot».

Les også:

  1. Les også

    - Biskop kjente til medlemsregistrering

  2. Les også

    Oslo katolske bispedømme svarte Fylkesmannen

Relevante artikler

  1. ØKONOMI

    En million i bot til Oslo katolske bispedømme

  2. NORGE

    Medlemssaken i Den katolske kirke ferdig etterforsket

  3. NORGE

    Oslo katolske bispedømme må betale tilbake millionstøtte

  4. ØKONOMI

    Ansatte slår alarm om varslerjakt i Oslo katolske bispedømme

  5. NORGE

    Oslo katolske bispedømme anker ikke

  6. KOMMENTAR

    Dumsnill statsstøtte til trossamfunn