Osloby

10 punkter som gjør Oslo til en bedre sykkelby

Sykkelpatruljen er invitert til et tre timer langt seminar i Rådhuset for å komme med innspill til Sykkelstrategien før den bankes igjennom i bystyret.

Byrådet har lagt frem Sykkelstrategien 2015–2025. Bystyret skal behandle planen i løpet av våren. Et sentralt mål er å tredoble antallet sykkelreiser. Byrådet vil at de som kjører og de som ikke sykler til daglig skal stå for økningen. For å få til det må det bygges så trygge sykkelveier at folk flest tør å hive seg ut i trafikken på to hjul. Rolf Øhman

 • Astrid Løken
  journalist

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedreGå inn på vårt digitale kartog fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel. Følg sykkelpatruljen på Facebook HER!


Vanskelige kryss og sykkelveier som slutter brått. Oslos syklister møter til stadighet på store og små utfordringer som gjør det vanskelig å komme frem på to hjul. Men det skal det bli slutt på, lover byrådet, som like før jul sendte ut sin Sykkelstrategi 2015–2025 til bystyrets miljø— og samferdselskomité.Nå er Sykkelpatruljen sammen med aktører som Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, kommunens egen sykkeletat, Sykkelprosjektet, Bymiljøetaten og byrådsavdeling for miljø og samferdsel, invitert til å komme med innspill til strategien før bystyret skal vedtar den.

Lesernes innspill viktige

Tipsene om hva som fungerer og hva som ikke fungerer har strømmet inn til Aftenposten etter at vi dro i gang Sykkelpatruljen i fjor sommer. Sykkelpatruljen har gått igjennom innspillene fra leserne og plukket ut noen overordnede punkter som vi vil legge frem på seminaret.

Her er noen punkter Sykkelpatruljen mener er viktige:

1) Sykkelveier må være gjennomgående

Mange stopper brått og plutselig: Middelthuns gate har for eksempel fått rød fin asfalt inn mot krysset i Kirkeveien. Når man kommer seg over krysset og skal videre nedover i Middelthuns gate, som er en del av hovedsykkelveinettet, er det brått slutt. Gateparkering er prioritert der hvor sykkeltraseen skulle gått. Syklistene er avspist med et opplysningsskilt som forteller at sykkeltraseen går her. Hele traseer skaper trygghet. Dette er et eksempel på det motsatte, en utrygg sykkelvei.

2) Lag ordentlig tilrettelegging i rundkjøringer og kryss

Tilretteleggingen i kryss og rundkjøringer er for dårlig. Syklistene må få tydelig tilrettelegging i store kryss som Majorstukrysset og Jernbanetorget.

3) Lag egne traseer for syklister, adskilt fra fotgjengere

Den delen av Havnepromenaden som går over Akershusstranda skal rustes opp. Plan- og bygningsstaten laget en såkalt «shared space»-løsning, hvor syklister og fotgjengere skal vrimle på fotgjengernes premisser. Mange har jo sett hvordan det fungerer på Rådhusplassen når syklister og forgjengere vrimler. Syklistene bør prioriteres som en egen gruppe, med egne felt.

4) Sykkelveiene må være så brede at de er trygge å sykle på

Sykkelfelt som er for smale er ubrukelige. Da er det tryggere å sykle i veibanen. Prioriter god bredde på nye felt.

5) Syklistene venter på trygge sykkelveier

Spacescape, som bisto Sykkelprosjektet med strategien, anbefalte et tett nett på 579 kilometer for å nå en sykkelandel på 16 prosent i 2025, på toppen av de vedtatte 180 kilometerne som ikke er ferdig ennå. (De 579 kilometerne er ikke tatt med i Byrådets forslag.) Det er flott med måltall, men poenget er at de bygges ferdig, og at det ikke trekker ut i tid. Traseene må planlegges. Og så må det følge med penger til å bygge dem.

6) Sørg for gode alternative traseer ved veiarbeid

Oslo er en by med mye bygging og veiarbeid. Syklister blir gjerne sendt rundt veiarbeidet på en smal trasé sammen med fotgjengere. Syklister er en egen gruppe og trenger en helt annen tilrettelegging enn fotgjengere.

7) Ikke fjern velfungerende traseer før alternative ruter er på plass

Akershusstranda er en velegnet sykkeltrasé for transportsyklister i dag fordi hovedsykkelveien, som går gjennom Rådhusgata, ikke har god nok standard. Den blir tidligst påbegynt i 2018. Sørg for gode alternative trygge ruter i påvente av planlagt trasé.

8) Sykkelveiene må vedlikeholdes hvis de skal brukes

Røde sykkelfelt har slått an. Skal disse og andre sykkelfelt forbli attraktive må de feies og holdes fri for grus. Sykkelfelt fulle av singel egner seg ikke for sykling. Da velger man veibanen i stedet.

9) Syklister må tas på alvor

De må følge trafikkreglene. Syklister som sykler på rødt lys må straffes på samme vis som bilister som kjører på rødt. Og bilister som parkerer i sykkelfeltet må straffes med bøter.

10) Vinterbrøyting må tas på alvor

At det ligger snø igjen i sykkelfeltet etter brøyting og at sykkeltraseen er snødeponi gjør at det er vanskelig å sykle om vinteren. Hvis målet er å få nye syklister opp på sykkelen må sykkelveiene være farbare. Skiforeningen oppdaterer hvilke løyper som skal prepareres daglig. Løypene grønnmerkes etter hvert som de blir ferdig preparert utover dagen. Hva med å lage en brøytemelding for byens sykkelveier?

 1. Les også

  Syklister er uønsket i Oslos nye paradegate

 2. Les også

  Paradegaten blir rød, men fortsatt for smal

 3. Les også

  Oslos nye sykkelfelt bygges etter gamle mål

 4. Les også

  Her er de fem verste stedene å sykle i Oslo

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Sykkelpatruljen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  «Hvis man ikke bygger ut sykkelveinettet blir det ikke flere syklister»

 2. OSLOBY

  Syklistene kan få egen trasé på Akershusstranda likevel

 3. OSLOBY

  Oslo havn dropper eget sykkelfelt på Akershusstranda

 4. OSLOBY

  Her kan Oslo få sin første sykkelbane

 5. OSLOBY

  Vil ha flere tohjulinger på Løkka

 6. OSLOBY

  Sykkelturen til Oslo sentrum er blitt et hinderløp: – Dessverre må syklister benytte fortauet forbi Oslo Spektrum i en periode