Osloby

Skulkerekord i Osloskolen

I 2009 satte myndighetene foten ned for fraværsgrense i Oslos videregående skoler. Siden den gang har fraværet økt og er i dag høyere enn noen gang.

Miljøarbeider Øyvind Mettenes og elevene Asan Ali Nawaz (18), Mateo Huljev (16) og Hassan Bhatti (21) ved Sogn videregående skole mener godt miljø og trivsel er sentralt for å få slutt på skulking. Elevene går på yrkesfag og forteller at det er vanskelig å få lærlingplass hvis man har mye fravær. Ingar Storfjell

 • Osloby

Oslos skoleelever skulker mer enn noen gang, skal vi tro informasjon Aften har fått av Utdanningsetaten. Elevenes samlede fravær i Oslos videregående skoler endte nemlig i fjor på 9,6 prosent, og selv om eldre statistikk ikke er helt sammenlignbar med dagens tall, har etaten har aldri registrert et høyere fravær i hovedstaden.

Mistet fraværsgrensen

Fraværet i Osloskolen øker. Asan Ali Nawaz (18), Mateo Huljev (16) og Hassan Bhatti (21) går på yrkesfag og forteller at det er vanskelig å få lærlingplass hvis man har mye fravær. Ingar Storfjell

Det er de siste par årene skulkingen ser ut til å ha økt (se grafikk). Dette sammenfaller med de nye nasjonale reglene som i 2009 gjorde det umulig for skoler å ha en såkalt maksgrense for fravær.Før 2009 praktiserte flere Oslo-skoler en veiledende maksgrense på 15 eller 20 prosent, ifølge Utdanningsetaten. Hvis elvene overskred grensen i et fag, strøk de i det aktuelle faget. Nå spør etaten seg om økningen kan henge sammen med nye reglene.

— Vi tror det kan være en sammenheng, og en slik økning er alvorlig. Ti prosent fravær betyr at hver elev i snitt er borte fra skolen fire uker i løpet av et skoleår, sier Patrik Stark, områdedirektør for videregående skoler.

Vil innføre grense

For å gjøre noe med det voksende fraværet, vil byrådet nå gjeninnføre prosentgrensen – denne gangen i alle byens videregående skoler. Skolebyråd Torger Ødegaard (H) skriver for tiden på en søknad til Utdanningsdirektoratet der han ber om at Oslo får prøve ut 15 prosent fraværsgrense som en forsøksordning for resten av landet.

— Jeg tror ikke dette er en «quick fix» – vi må jobbe med mange forskjellige strategier for å redusere fraværet – men jeg mener det er viktig at elevene legger seg til gode vaner fra første trinn. Det er viktig å understreke overfor elever og foresatte at man skal møte på skolen hver dag, sier Ødegaard.

Han får støtte av Utdanningsetaten.

— Vi mener vi burde prøve å innføre et slikt fraværstak igjen på enkelte skoler for å se om det har effekt, sier Stark. - Vi ser at de elvene som har mye fravær, er de samme som ikke fullfører skolen. Dette er derfor veldig alvorlig for den enkelte elev. Det handler i bunn og grunn om deres fremtid.

Omstridt

Miljøarbeider Øyvind Mettenes og elevene Asan Ali Nawaz (18), Mateo Huljev (16) og Hassan Bhatti (21) ved Sogn videregående skole mener godt miljø og trivsel er sentralt for å få slutt på skulking. Elevene går på yrkesfag og forteller at det er vanskelig å få lærlingplass hvis man har mye fravær. Ingar Storfjell

Forslaget er imidlertid omstridt. Motstanderne trekker gjerne frem at det vil kunne føre til at elevene spekulerer i grensen og er borte akkurat så mye at de slipper stryk.Dette er et argument som bekymrer så vel kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) som SVs lokalpolitikere i Oslo

— Jeg tror en fraværsgrense vil gi et dårlig signal til elevene, slik at de kanskje går rundt og tror at det er greit å være borte så lenge de befinner seg innenfor grensen, sier Gülay Kutal (SV), medlem av bystyrets utdanningskomité.

— Jeg diskuterer gjerne endringer i regelverket, men jeg er ganske sikker på at en 20-prosentgrense vil føre til mer fravær fordi endel elever vil forstå en slik grense som godkjenning av fravær. Det vil være uakseptabelt og helt ødeleggende for fremtidig arbeidsmoral, sa også Kristin Halvorsen til Aftenposten i sommer.

- Spekulativt

Kutal er heller ikke så sikker på om økningen de siste par årene skyldes at skoler ikke lenger kan praktisere maksgrensen.

-Jeg oppfatter uttalelsene om at dette er årsaken, som noe spekulativt. Det kan hende det stemmer, men vi vet ikke. Vi bør se hvor godt grunnlag vi har for mene dette før vi innfører en slik prøveordning, sier hun. - Jeg tror mye av årsaken til ugyldig fravær heller ligger i manglende motivasjon. Å jobbe for en skole som motiverer elever til å komme på skolen, er den viktigste jobben vi har.

- Elevene har for mange rettigheter

Andreas Halse (Ap)

— At fraværet i Oslos videregående skoler er på 9,6 prosent, synes jeg er litt sjokkerende. Det er et veldig høyt tall. Dette er stort sett unge og friske mennesker, og fraværet burde ikke være mer 2–4 prosent, sier Andreas Halse (Ap), nestleder i bystyrets utdanningskomité.Halse er ikke fremmed for å prøve ut en maksgrense for fravær i Oslo. Han påpeker imidlertid at også dagens regler gir mulighet til å stryke elever som er mye borte, men at elevene har så mange rettigheter at dette i praksis er vanskelig for lærerne å gjøre.

— Lærere forteller meg at kravene til dokumentasjon er så strenge at det blir for mye arbeid, så i stedet for å stryke en elev på grunn av fravær, gir de eleven en toer. Jeg mener skolen bør ha en tydelig rett til å gjennomføre sanksjoner overfor elever som er mye borte, sier han.

" Det er viktig ikke å skremme elevene. Det er bedre å motivere dem.

Sogn-elevene Asan Ali Nawaz (18) og Mateo Huljev (16) vil ikke ha noe av skolebyråd Torger Ødegaards strengere fraværsregler.

De to transport- og logistikkelevene blir overrasket når de får høre at byråden vil innføre en regel som betyr at de ikke kan være borte i mer enn én norsktime pr. måned, som de har totalt to av i uken.

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) vil nemlig at alle elever i videregående skole som har mer enn 15 prosent fravær i et fag, bør strykes i det aktuelle faget.

— Det er viktig ikke å skremme elevene. Det er bedre å motivere dem. sier Asan, som møter Aften i kantinen på Sogn videregående skole. - Hvis fraværet er for høyt, får man ikke lærlingplass, så det får konsekvenser uansett. Jeg synes det holder.

Kameraten Hassan Bhatti (21), som går på skolens bilmekanikerlinje, er imidlertid en av dem som tror en maksgrense kan ha noe for seg.

- En slik grense vil kanskje gjøre at elevene skjerper seg. Det er dumt å ha fravær, det er ødeleggende for fremtiden, sier han.

Elevene på Sogn videregående skole hadde totalt 12,7 prosent fravær i 2011, noe som er det tredje høyeste i byen. Mens fraværet i Oslo totalt sett øker, har imidlertid skolen opplevd en nedgang siden 2010.

— Jeg tror lærerne har vært flinke til å motivere elevene og skape god stemning og trivsel på skolen. Men det er klart at fraværet fortsatt er for høyt, sier miljøarbeider Øyvind Mettenes, som viser Aften rundt på skolen.

Lærer Torbjørn Wilhelmsen på Sogn videregående skole mener det er viktig ikke å legge den faglige listen for høyt for ferske videregåendeelever hvis man skal få bukt med skulking. Ingar Storfjell

1109fravær.ai Ingar Storfjell

Relevante artikler

 1. NORGE

  Flere rektorer kritiske til Regjeringens nye fraværsgrense, men fraværet går ned

 2. POLITIKK

  Forsker: – Du skal være godt inne i skoledebatten for å se nyansene mellom Høyre og Ap

 3. NORGE

  – Evnerike barn blir ofte stoppet i utviklingen sin, og bedt om å tilpasse seg undervisningen. Det er grusomt.

 4. A-MAGASINET

  Han tar kampen mot Staten til FN. For 25-åringen står det om livet.

 5. OSLOBY

  «Jeg slentret nedover Carl Johan, utså mig et offer, hilste, fikk et blidt smil og trakk av»

 6. OSLOBY

  - Inne, men likevel utenfor