Osloby

Stian Berger Røsland (H): - Retorikk gir ingen sykkelvei

 • Astrid Løken
  journalist
 • Ingenting bygges raskere bare fordi Raymond Johansen sier han vil det.

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel .


Osloby tok en sykkeltur med Raymond Johansen (Ap) og Stian Berger Røsland (H), som skal kjempe om byrådsledervervet i Oslo.

Les intervjuet med Raymond Johansen her

Høyre satt ved makten da det ble vedtatt at Oslos hovedsykkelveinett skulle stå ferdig i 2008. Nå anslår Høyre det kan stå ferdig innen 2022.

— Du beskyldte Raymond Johansen (Ap) for å drive med retorikk da han sa at de vil ferdigstille sykkelveinettet innen 2019. Du har selv lovet nettet ferdig en rekke ganger uten at du har innfridd. Er ikke det også retorikk?

— Ingenting bygges raskere bare fordi Raymond Johansen sier han vil det. Han må i så fall fortelle hvordan han tenkt å få det til. Når han hverken kommer med mer penger eller alternativer til dagens politikk, blir dette først og fremst en retorisk øvelse.

- Dere er flere år forsinket med hovedsykkelveiene. Nylig sa du at: "Vi skal få plass til hovedsykkelveinettet, men jeg mener det er utdatert å tro at man kan øke andelen reiser med sykkel bare ved å bygge nettet ferdig." Er det ikke så viktig å få ferdig hovedsykkelveinettet lenger?

— Det er utdatert å tro at hovedsykkelveinettet isolert sett fører til økt sykkelandel i Oslo. Nettet må bygges, men en rekke andre tiltak, som hastighetsbegrensninger og bedre tilrettelegging i kryss må også på plass for å øke andelen sykkelreiser.

Stian Berger Røsland Rolf Øhman

— I årene 2005–2010 bygget dere 0,93 kilometer sykkelvei årlig. Takten er økt noe; i år får dere ferdig 2 kilometer. Hvordan skal dere bli ferdig innen 2022 med den farten. Det gjenstår jo 30 kilometer? - Dette er krevende, men ambisjonsnivået vi har lagt er gjennomførbart. Med Sykkelprosjektet er vi bedre rigget for gjennomføring enn tidligere.

- Oslo Ap kritiserer Høyre fordi dere ikke har nok planer klare så dere kan bygge mer. Hvorfor går det så tregt?

— Bystyret har behandlet flere nye reguleringsplaner om sykkel de siste årene. Men det er ikke til å stikke under stol at mange slike planer er kontroversielle, fordi kampen om arealbruken i Oslo er tøff. Nylig fikk vi inn et innbyggerinitiativ med 300 underskrifter mot et planlagt sykkelveiprosjekt på Lambertseter som nå må behandles i bystyret. Slikt gjør at det tar tid å få ferdig sykkelveinettet.

- Du kritiserer Oslo Ap for ikke å ha lagt inn mer penger til sykkel på sitt alternative budsjett. Dere har ikke rukket å bruke opp pengene som er satt av. Er det da noe poeng å legge inn flere kroner?

— Jeg konstaterer ganske enkelt at Ap hevder de vil øke innsatsen, men at ønskene ikke følges opp med alternative grep eller penger.

- Oslo Ap vil fjerne gateparkeringsplasser for å gi plass til sykkelfelt. Er Høyre villige til å gjøre det samme?

— I parkeringsmeldingen byrådet nylig fremmet ber vi om tilslutning til ytterligere virkemidler for å flytte parkering fra gate til parkeringshus. Noen steder vil frigjort gateparkering kunne brukes til sykkel, andre steder vil det være riktig å prioritere fotgjengere eller kollektivtrafikk.

- Hvor mange plasser kan det være snakk om å lage sykkelfelt av?

— Jeg tror det vil være klokt å være litt varsom med konkrete løfter om dette nå.

- Hvilke politiske virkemidler vil Høyre sette i gang for å få folk fra bil til sykkel?

— Mitt overordnede mål er å legge til rette for at enda færre trenger å bruke bilen. For å få til det, må kollektivtrafikken ytterligere forsterkes, Oslofolks nesten ekstreme vilje til å bruke beina må videreføres og flere må kunne bruke sykkelen. Hovedsykkelveinett, tillate sykling mot kjøreretningen, bedre sykkelparkering, utvidelse av bysykkelordningen, fysisk merking i veibane og kryss, lav hastighet og redusert bilbruk er blant virkemidlene vi trenger for at sykkelen skal bli mer attraktiv enn i dag.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Alle vil satse på sykkel. Resultatet: En økning fra 5 til 7 prosent.

 2. OSLOBY

  Slik har Bolig-Oslo blitt til under disse byrådslederne

 3. OSLOBY

  Byrådet lovet 60 nye kilometer for syklister i Oslo. Nå er fasiten her.

 4. OSLOBY

  Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

 5. OSLOBY

  Byrådet vil ha enda flere til å sykle raskere

 6. OSLOBY

  Lover sykkelsatsing til 13,5 milliarder. En stor del av regningen betales av bilistene.