Osloby

Oslo før: Kjenner du navnet? Test om du kan nok om Oslos historie!

Hva kan vi stole på i dagens verden av «Fake News» og «alternative fakta»? Og hvilke forklaringer er de rette i Oslos gamle navneverden?

Navnet «Mærradalen» lukter kanskje for mye hest til at kun en barnehage har tatt det i bruk? Foto: Leif Gjerland

 • Leif Gjerland
  Historieformidler

Mærradalen

Rett ved Røa ligger en fruktbar dal med minst tre forklaringer:

A - Latinsk klosternavn:

Hovedøyaklosteret eide dalen og kalte den «Marias dal», på latin ble det «Maræ’ dalæ’». Datidens lokalbefolkning var lite bevandret i latisnke bøyningsformer, og fornorsket det til noe som man syntes liknet.

B - Hestehavn:

Navnet skyldes at det en gang tidlig på 1800-tallet lå en gammel hestehavn her, der det særlig gikk hopper. Litt foraktelig ble de også den gangen kalt «mærr», noe som ga navnet.

C - Hestekirkegård:

Tidlig på 1700-tallet begynte strøkets bønder å begrave sine avdøde hester her, noe som gjødslet dalen ekstra fruktbar. Men for ikke å kalle det «Hestekirkegården», brukte man heller et litt penere navn.

Muselunden

Ligger det en litt smålummer forklaring bak navnet på idrettsplassen rett ved Sinsenkrysset? Foto: Leif Gjerland

Rett ved Sinsenkrysset er et stort grøntområde der fantasien har spilt inn to forklaringer i tillegg til den riktige:

A – Søppelfylling:

På grunn av at det ble anlagt en søppelfylling der på slutten av 1800-tallet, ble området et tilholdssted for mus. Det ble så plagsomt at folk i nærheten kalte stedet for Muselunden.

B – Familienavn:

Dette var en plass under Nordre Åsen gård som fikk navnet sitt etter familien Muus som eide gården fra 1815 til 1936.

C – Nakensoling:

Mange damer pleide å sole seg nakne der i mellomkrigstida, den gang «lys og luft» var det store idealet. Drosjesjåførene navnga stedet fordi de kjørte mange skuelystne mannfolk dit.

Makrellbekken

Lurer de som bruker Makrellbekken T-banestopp noen gang på om makrellen kanskje engang har vært en ferskvannsfisk? Foto: Leif Gjerland

Området ovenfor Smestad forteller kanskje om en sensasjon fra dyre- eller mineralriket?

A – Ferskvannsmakrell:

Navnet kommer av at makrellen en gang var en ferskvannsfisk som det fantes mye av akkurat i denne bekken.

B – Saltvannsbekk:

Berggrunnen oppover langs dette bekkefaret var en gang så saltrik at bekken faktisk i middelalderen hadde høyt nok innhold av salt til at makrellen trakk opp elven for å gyte.

C – Grensebekk:

Bekken markerte skillet mellom utmarkene til gårdene Holmen, Huseby, Voksen og Skøyen, og ble derfor kalt «Markskillebekken». Det ble senere fordansket til dagens navn.

leif.gjerland@gmail.com

Les mer om

 1. Oslo før
 2. Navn

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Gatelangs i Sandakerveien: Fra Nordpolen til Hønse-Lovisas hus

 2. OSLOBY

  Hva i all verden har skjedd med denne Oslo-bekken?

 3. OSLOBY

  Oslo før: Paa den danske stavemaade

 4. OSLOBY

  Et lite elveløp på Frogner ble kalt «Styggedalsbekken». Nå er det blant Oslos fineste områder.

 5. OSLOBY

  Oslo før: Gråbeingårdene startet som slum, men i dag står de for kvalitet

 6. OSLOBY

  Oslo før: Når kroppen gir navn