Osloby

Vil lokke etnisk norske elever til Tøyen

Tøyen-rektor skal overtale foreldre med norsk som morsmål til å velge Tøyen.

Tøyen skole har bare to elever med norsk som morsmål. Foto: Rolf Øhman

 • Espen Hofoss

Aftenposten har fått de opprinnelige innskrivingstallene for førsteklassinger ved Tøyen skole for årene 2008-2011.

Bare 2 av 250

66 av de 293 elever som opprinnelig soknet til Tøyen skole det året de skulle begynne på skolen, hadde norsk som morsmål. I dag har kun 2 av 250 elever ved skolen norsk som morsmål.

Les også

Flykter fra innvandrerskolen

Trenden ser ut til å fortsette i år. I februar var 26 av 91 kommende førsteklassinger registrert med norsk som morsmål. Nå er tallet nede i 14.- De andre har vel enten søkt seg over på andre skoler eller søkt seg til privatskoler. Men den tendensen har vi som mål å snu, sier Tøyen-rektor Geir Erik Moen.

Norsk er viktig

Han håper de 14 gjenværende som er skrevet inn, faktisk blir.

- Det er viktig å ha et godt norskspråklig miljø. Med så få elever som har norsk som morsmål, må vi kompensere på andre måter. Vi er inne i en prosess der vi ansetter ganske mange allmennlærere med god norskkompetanse, forklarer Moen.

- Vi skal være en norsk skole, med norsk språk i sentrum i et internasjonalt miljø.

Ingen ulempe

Moen understreker at Tøyen alltid har vært en innvandrerskole, men hvem innvandrerne har vært, har forandret seg gjennom tidene.

- I 1880-årene var det innflyttere fra den norske landsbygda som dominerte. På 1980-tallet var det barn av pakistanske arbeidere. Vi har også hatt store grupper tyrkere og vietnamesere i ulike perioder. Nå er barn med bakgrunn fra Somalia den desidert største gruppen.

Les også

Kom til Tøyen, Fabian Stang!

Moen mener et internasjonalt miljø i seg selv ikke er noen ulempe.- Der hvor det er flere nasjonaliteter blir norsk det felles språket i skolegården. Da må elevene «krangle» på norsk. Faren er når du har en dominerende elevgrupper som snakker ett språk. Da vil man bruke det språket ute i skolegården også.

Ikke over natten

Tøyen skole og Utdanningsetaten har som mål å gjøre Tøyen skole mer attraktiv for alle som bor i nærområdet — enten de har norsk, somalisk eller tyrkisk bakgrunn.

- Hvordan skal dere overbevise norskspråklige foreldre om å sende barna sine til Tøyen?

- Vi vil vise hva vi får frem av resultater etter hvert. Dette skjer ikke over natten. Hvis vi kan vise en stigende tendens på nasjonale prøver, vil folk se at vi får det til, tror Moen.

SISTE: Som en del av avtalen mellom SV og byrådet om nytt Munch museum, skal Tøyen skole bli kultur- og nærmiljøsenter som er åpent på kveldstid og i helgene.

 1. Les også

  Vil spre kommunale Tøyen-boliger - kjøper blokk 300 meter unna

 2. Les også

  Vil ha redningspakke for Tøyen og Grønland

 3. Les også

  Nei til vern av Tøyen-blokkene

Relevante artikler

 1. NORGE

  – Foreldre som ikke møter på foreldremøter, bør få hjemmebesøk av læreren

 2. NORGE

  Skole i særklasse: Har egne foreldremøter på somali

 3. OSLOBY

  Disse tallene viser hvor populære barneskolene i Oslo er.– Jeg tror rykte fanger foreldre mer enn det burde

 4. NORGE

  44 oslobarn møtte ikke til skolestart i høst

 5. OSLOBY

  Høyre vil målrette gratis Aks i Oslo. Flere tusen familier vil få ekstraregning på 22.000 kroner pr. barn.

 6. VERDEN

  Kinaputter, brannalarmer, hærverk og katastrofale skoleresultater var hverdagen. Så tok rektor grep.