Osloby

Inntektsforskjellene øker mellom vest og øst

I Holmenkollen har inntektene i snitt økt med 225.000 kroner på to år. Det er 100.000 mer enn snittinntekten på Stovner, der inntektene daler.

Per Balch-Barth har bodd på Holmenkollen hele sitt liv. Han føler seg privilegert. Monica Simonsen trives godt på Stovner.

 • Karl A. Jahr

FS00000189.jpg

FS00000190.jpg

Rett sør for T-banestoppet Holmenkollen ligger Setraveien, Måltrostveien, Trostefaret og Ryghs vei. De nesten 600 skatteyterne som deler postnummeret her oppe har i snitt nesten 825 000 kroner i skattbar inntekt i fjor. Hvis en ser bort fra områder med færre enn hundre skattebetalere, så er dette Oslos rikeste nabolag, viser de ferske skattetallene for 2010.

Les også

Synes hun er rik på godt naboskap

Les også

Mener området blir nedprioritert

Alle de ti områdene med høyest inntektssnitt i Oslo ligger i vest, fem i Holmenkollen. Ikke overraskende dukker Bygdøy og Frogner også opp. De som har økonomiske ressurser til å velge på øverste hylle her i byen, ønsker med andre ord enten utsikt eller nær tilgang til sjøen.

Drabantby nederst

På den andre siden av byen – og inntektsskalaen – finner vi boområdene med lavest inntektssnitt, nærmere bestemt i Groruddalen, indre øst og Holmlia.

Les også

Gjett hvem som hever statistikken!

Lavest på lønnsoversikten ligger postnummeret 0985, adressene på baksiden av Stovner senter. De 849 skatteyterne her hadde i fjor 133000 i snittinntekt.

— Utdanningsnivå er hovedforskjellen. Den gjenspeiler seg i lønn som igjen gjenspeiler seg i hvor en har mulighet til å bo, forklarer statsviter og seniorkonsulent Pål Holmen som jobber med Oslo-statistikk i rådhuset.

For to år siden gjorde Aften en tilsvarende undersøkelse. Siden 2008 har snittinntekten i nabolaget på Stovner kun økt med 2000 kroner. Korrigert for prisvekst, har inntektene her i realiteten sunket.

Store forskjeller

Nabolaget på inntektstoppen hadde et snitt rett under 600000 kroner i 2008, mens ligningstallene for 2010 viser et lønnshopp på hele 225000 kroner pr. skattebetaler. En økning som er 100000 kroner mer enn snittinntekten for nabolaget bak Stovner senter.

Tone Huse er samfunnsgeograf og skrev boken Tøyengata , om østkantområdets forandring fra arbeiderstrøk til middelklassenabolag. Hun reagerer på skjevutviklingen der ressurssvake klumpes sammen i deler av Oslo.

–Resultatet er at lavtlønte kun har muligheten til å bo i noen få deler av byen. Det fører til segregering og ikke mangfold, mener hun.

De ti områdene med høyest inntektsnitt i 2008, tjente litt over fire ganger så mye som de ti nabolagene på bunnen. Kun to år senere nærmer det seg femgangeren.

— Forskjellene vil bare fortsette å øke om det ikke gjøres noe, tror Huse.

- Snur ryggen til

Forskeren mener splittelsen må løse opp i det ved å gjøre vestkanten mer tilgjengelig for lavtlønte. I tillegg ønsker hun seg en større spredning av kommunale boliger i Oslo.

Det kan bli dyrt for kommunen. Men den politiske viljen er mager, mener Huse.

— Politikerne har valgt en passiv linje i dette spørsmålet. Men det er en avgjørelse å la være å gjøre noe også. Det er igjen et standpunkt for sosial segregering.

- Irrelevant

Erik Lundesgaard er Høyre-politiker fra Oslo indre øst, men har tidligere tatt avstand fra fokuset på en delt by.

— Lønnsforskjellene i Oslo er egentlig irrelevant. Problemet er ikke at folk er rike. Det er fattigdommen vi må til livs. Å sammenligne lønnsforskjellen mellom for eksempel Groruddalen og landsgjennomsnittet er mer interessant, mener Lundesgaard.

 1. Les også

  - Slutt å snoke i andres privatliv

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Skattetallene: Her er Oslos rikeste og fattigste nabolag

 2. OSLOBY

  De rike blir rikere i Oslo, men de fattige blir også fattigere

 3. Her er snittformuen mer enn 10 millioner

 4. OSLOBY

  Sharma valgte annerledes enn andre innvandrerbarn

 5. OSLOBY

  Linje 5: T-banelinjen som deler Oslo

 6. OSLOBY

  Utleieprisene øker mest i Groruddalen