Rettelse: I en tidligere versjon av saken sto det at brannsjefen skal ha sendt brev til kommunen om at det ikke var gjort tilstrekkelige risikovurderinger før alle arbeidene ble satt i gang. Dette er ikke korrekt. Brann og redningsetaten opplyser til Aftenposten at de sendte et innspill vedrørende bilfritt byliv til Plan og bygningsetaten i august 2018.

– Det graves over hele byen, og det er et stort problem for oss, sier Vegard Rødningsby. Han er tillitsvalgt i Ambulanseforbundet.

Problemene med fremkomst har ifølge Rødningsby vart siden sensommeren i fjor. Han forteller om sperringer og store hull i veien som gjør at ambulansen må ta omveier.

Som del av trikkeprogrammet skal deler av Storgata oppgraderes. Arbeidene startet i november i fjor og vil pågå til juni 2021. Det byr på utfordringer for ambulanse som skal inn og ut av legevakten i Hausmanns gate.

– Før kunne vi kjøre til venstre rett ut av legevakten, men på grunn av sperringer må vi kjøre en stor omvei.

– Hvor lang tid tar den omkjøringen?

– 3–4 minutter, svarer Rødningsby.

Kartet viser alle nåværende godkjente gravearbeider i Oslo kommune.
Skjermbilde

Måtte ta seg frem til fots

Dette er minutter som ifølge Rødningsby betyr forskjell på liv og død. Pasienter med livstruende tilstander fraktes til nærmeste sykehus. De mange omkjøringene i Oslo gjør likevel at ambulansen kan risikere å bli forsinket.

Under et oppdrag Rødningsby nettopp var ute på, var veiene sperret.

– Vi måtte ta oss frem til fots, og det var huller i veiene som gjorde det vanskelig å komme seg frem med båre, forteller han.

– Veiarbeidet i Storgata og trafikkproblemene det medfører gjør at utrykningene kan ta lengre tid, sier ambulansearbeiderne.
Torgeir Strandberg

Pasienten var svært dårlig og ambulansearbeiderne ble ifølge Rødningsby forsinket med 5–6 minutter.

– I dette tilfellet gikk det bra, men disse minuttene kan bety forskjell på liv og død, sier han.

Flere av de normale ferdselsårene kan ikke lenger brukes i Oslo sentrum.
Torgeir Strandberg

Rødningsby forteller at ledelsen har vært i møter med kommunen. Han peker også på at det blir mye press på gatene for omkjøring.

Marieboes Gate pleide å være en viktig gate for utrykning, men Rødningsby sier de kvier seg for å kjøre utrykning i enveiskjørte gater.
Torgeir Strandberg

Ikke ideelt

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Infoenheten i Brann- og redningsetaten innrømmer at situasjonen ikke er ideell.

– Stengte gater, trange gater og store byggeprosjekter bidrar naturligvis til større utfordringer for nødetatenes framkommelighet. For våre mannskaper er dette frustrerende, særlig når det står om minutter og sekunder, sier han.

Folgerø Dalen uttrykker likevel stor forståelse for at byen må utbedres, utvikles og vokse. Han viser til at det det nå er etablert en prosjektgruppe som skal sikre en best mulig framkommelighet gjennom dialog, samarbeid, bevisstgjøring, informasjonsdeling og befaringer, i de prosjektene som ledes av kommunen.

Området rundt Karl Johan og Tinghuset har vært spesielt krevende, ifølge Rødningsby.
Torgeir Strandberg

– Dette sikrer oss i det store og hele en god oversikt over hva som kommer, hvilke gater som blir involvert, viktige innspill fra oss, og hvordan vi best mulig kan planlegge våre utrykningsveier ut i fra dette «nye» kartet. På den måten reduseres mulige overraskelser i hverdagen, og vi klarer å nå ut til de som trenger oss innenfor en akseptabel tid, sier Sigurd Folgerø Dalen.

Tar kontakt med andre utrykningsetater

Bymiljøetaten i Oslo tar bekymringsmeldingene om at utrykningsfartøyer ikke kommer tidsnok frem i hovedstaden seriøst.

«Det er tatt et viktig hensyn når det gjelder fremkommeligheten i Oslo. De store samferdselsprosjektene som vi nå er i gang med i sentrum har mål om å bli ferdig før Regjeringskvartalet skal i bygging, da planlegges stengning av Ring1. Det er viktig for framkommeligheten i sentrum at våre prosjekter er ferdig før det», uttaler kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i en pressemelding.

Han viser til at kommunen har hatt en god dialog med brannetaten.

«Vi forstår det nå slik at de andre utrykningsetatene kan ha andre behov, og tar nå kontakt for en direkte dialog med dem», uttaler han.