Osloby

Her bodde Norges første statsminister

Bogstad gård skal fredes. Se de historiske bildene fra godset som spilte en viktig rolle i 1814.

Fasaden på hovedbygningen rundt 1940. Esther Langberg/Oslo Museum

 • Nicoline Haugsvær

Bryllup mellom Karen Egeberg og Niels Frederik Aall på Bogstad 21. mars 1935. Maleriet bak viser Peder Anker, hans kone Anna Elisabeth og datter Karen Anker. Bystene er av Karen Anker og hennes mann Herman Wedel Jarlsberg. De er brudens tipp- og tipptippoldeforeldre. Karen (bildet) og søstrene Lucy og Mimi opprettet Bogstad Stiftelse i 1955. Anders B. Wilse/Oslo Museum

Innkjørsel og uthus på Bogstad gård i 1936. I bygget til venstre var det smie. I den lange trebygningen til høyre var det blant annet lager og høyloft. Bygget brant i 1978 men ble gjenoppført i 1980. Fritz Holland/Oslo Museum

Bogstad gård i 1936. Da var det Nini Egeberg, født Wedel Jarlsberg, som bodde på godset. Anders B. Wilse/Oslo Museum

NW0644copy1-OAEm7IGz7U.jpg Vilhelm Haffner/Oslo Museum

Bogstad gårds portstuer i 1910. Bygningene ligger i krysset Ankerveien/Sørkedalsveien og er foreslått fredet. Det fredede området starter her og fortsetter langs Sørkedalsveien. Vilhelm Haffner/Oslo Museum

Osloby har i samarbeid med Oslo Museum fått tilgang til flere unike historiske fotografier som viser livet i det gamle Oslo. Se bildene i bildekarusellen over!

Har du noen historiske Oslo-bilder du vil dele? Har du forslag til gallerier vi kan lage? Send oss en e-post


I middelalderen skal Bogstad ha vært under Hovedøyas cistencienserkloster. Etter reformasjonen i 1537 ble det tatt over som krongods, men på grunn av dårlig statsøkonomi på 1600-tallet ble flere gods og eiendommer i og rundt Oslo privat eie. Treslasthandler og rådmann i Christiania, Morten Lauritzen, overtok Bogstad i 1649, og godset ble i slektskretsen i over 300 år.

Bogstad var sentral i 1814

Bryllup mellom Karen Egeberg og Niels Frederik Aall på Bogstad 21. mars 1935. Maleriet bak viser Peder Anker, hans kone Anna Elisabeth og datter Karen Anker. Bystene er av Karen Anker og hennes mann Herman Wedel Jarlsberg. De er brudens tipp- og tipptippoldeforeldre. Karen (bildet) og søstrene Lucy og Mimi opprettet Bogstad Stiftelse i 1955. Anders B. Wilse/Oslo Museum

Gjennom denne perioden har godset huset personer som har vært svært sentrale og innflytelsesrike for Norges historie. De mest kjente er Peder Anker og hans svigersønn grev Herman Wedel Jarlsberg. Begge spilte en viktig rolle for norsk samfunnsliv og for grunnloven i 1814, som landets første statsminister og landets første finansminister.Gjennom giftemål kjøpte Peder Anker godset i 1772. Han var den første godseieren som bodde fast på Bogstad. Anker utvidet hovedbygningen, moderniserte interiøret og anla den engelske landskapshagen rundt huset. Peder Anker var politiker, og Bogstad gård var sentral under den politiske møtevirksomheten i 1814.

— Høsten 1814 kom daværende kronprins Karl Johan til Bogstad og spurte Peder Anker om han ville bli Norges statsminister i den nye regjeringen, skriver Bogstad gård på sine hjemmesider.

Huset Norges største godseier

Peder Ankers eneste barn, Karen Anker, giftet seg med Grev Herman Wedel Jarlsberg. Han ble dermed landets største godseier, i tillegg til å være politiker. Grevinne Karen ble utnevnt til hoff- og overhoffmesterinne for de tre dronningene Hedvig Elisabet, Desideria og Josefine av Sveige og Norge.

Hundre år etter Grunnloven og tre generasjoner etter at Grev Herman Wedel Jarlsberg flyttet inn på godset, var det hans oldebarn Nini Wedel Jarlsberg, gift Egeberg, som overtok Bogstad gård. Hun ble også den siste. Hennes ønske skal ha vært å gjøre Bogstad gård til et museum. Hennes døtre Mimi Eek, Lucy Høegh og Karen Aall, alle født Egeberg, oppfylte dette ønsket ti år etter Ninis død. I 1955 ga de godset med innbo, parkanlegg og et 130 mål stort område til Bogstad Stiftelse. Museet eies i dag av stiftelsen og forvaltes av Norsk Folkemuseum.

Kilder: Riksantikvaren og Bogstad gård

 1. Les også

  Riksantikvaren freder 1700 mål rundt Bogstad gård

 2. Les også

  Rekonstruerte lysthus fra 1800-tallet

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Tvil om middelalderfunn: Trusehumor eller ABC-bok?

 2. OSLOBY

  Lokk over Majorstuen stasjon har vært diskutert i over 30 år

 3. OSLOBY

  Har tatt 318 slike - men for superfiskeren er sesongen ikke over

 4. OSLOBY

  Hele familien ble drept av britiske bomber på nyttårsaften. Anne-Lise Juuls far Erik (18) overlevde.

 5. OSLOBY

  Utested-eier: - Vi vil gjerne ha politiet på besøk oftere

 6. OSLOBY

  Ble bortvist fra sitt eget hjem av politiet. Ikke gyldig, mener retten.