Osloby

I Oslos nyeste bydel skal syklistene komme først

Oslo kommune går nye veier når Hovinbyen skal planlegges.

- Det må lages et finmasket gang- og sykkelveinett i hele området. Folk skal ha valgmuligheter. De skal kunne sykle flere ruter, sier Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i PBE. Arkitekter fra hele Norden er invitert til å komme med innspill til hvordan Hovinbyen kan bli et område hvor syklistene har forrang. Foto: Jan T. Espedal

 • Astrid Løken
  journalist

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedreGå inn på vårt digitale kartog fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel.


Hovinbyen skal vokse med 60.000 innbyggere, og PBE er åpne for forslag til hvordan. Forutsetning: Syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk skal ha forrang.

- Dette er helt nye takter. Normalt er sykkelveier noe som strøs på til slutt, sier Hulda Tronstad i Syklistenes Landsforening.

Kopi av Sykkelpatruljen logo 1sp 58mm.ai

Bryn, Breivoll, Økern og Valle Hovin, Ensjø og Hasle skal inngå i Hovinbyen. I dag bor det 40.000 mennesker i denne delen av byen, som er preget av mye biltrafikk og store veianlegg. Nå har Plan— og bygningsetaten (PBE) funnet plass til 27.000 nye boliger i området, som er nesten like stort som indre by innenfor Ring 2. Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i PBE, anslår at minst 100.000 mennesker kan bo her fra 2030.

Men PBE vil snu planleggingen på hodet når de nå skal starte planleggingen av det nye området. Arkitekter fra hele Norden er invitert til å komme med innspill til hvordan Hovinbyen best kan utvikles.

En av de tre hovedutfordringene i innbydelsen er denne: «Kollektiv, gange og sykkel skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på, både i, mellom, til og fra områdene».

- Bilen regjerer her i dag

- Vi har ikke alltid så åpne planprosesser når et så stort område skal planlegges. Nå velger vi å gå bredt ut med en arkitektkonkurranse, med klare hovedmål, som at området skal legges til rette for syklister. Poenget er også å gi publikum mulighet til å innvirke, sier Morten Wasstøl.

Han har tatt turen fra kontoret i Oslo sentrum og opp til Ulvensplitten på elsykkel for å møte Aftenposten. Lastebiler og biler farer forbi på alle kanter. Det er langt mellom syklistene.

- Bilen regjerer her i dag. Det er store barrièrer mellom områdene. Derfor er det vanskelig å komme seg rundt med sykkel og til fots. Vi ønsker å binde områdene sammen slik at man kan komme seg enkelt mellom de ulike områdene uten bil. Det er en særskilt utfordring her fordi folk er vant til å bruke bil, sier Wasstøl.

Vil gi syklistene flere valg

I invitasjonen står det at all økning i transport skal dekkes inn med sykkel, gange eller kollektiv.

- Sykkel, gange og kollektiv skal være det naturlige valget når man skal komme seg rundt. Ved å planlegge for sykkel tidlig i prosessen kan vi få det til. Her har vi en mulighet til å gjøre det fordi veldig mye av det som er der i dag skal forandres, sier han.

- Hva skal til for å få bilister over på sykkel?

- Det må det lages et finmasket gang- og sykkelveinett i hele området. Folk skal ha valgmuligheter. De skal kunne sykle flere ruter. Og så må det lages sykkelveier ned til byen, slik at folk kan velge å sykle til og fra, sier Wasstøl, som påpeker at området ikke ligger stort lengre fra sentrum enn Majorstuen.

SLF: - Vi har mange ideer!

Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes landsforening (SLF), synes det er flott at PBE trekker inn syklistene tidlig i prosessen.

- Bilen først har vært gjennomgående i planleggingen i lang tid. Stort sett er sykkelsatsingen noe man strør på til slutt i planleggingen. Så dette er nye takter og et eksempel til etterfølgelse når store områder skal utvikles, sier Tronstad, men legger til:

- Vi må også bli hørt også. Vi har et veinett som roper etter bedre infrastruktur for syklister. Vi har mange ideer og må få være med når planene skal vedtas også, sier Tronstad.

WWWHovinbyen.jpg

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

 2. OSLOBY

  Byrådet vil ha enda flere til å sykle raskere

 3. VERDEN

  Morgenrushet blir aldri det samme. Europas storbyer tar drastiske grep.

 4. OSLOBY

  Disse sentrumsgatene får sykkelfelt i 2019

 5. OSLOBY

  Vil spise av kolonihage for å utvide gang- og sykkelvei

 6. NORGE

  All innsatsen til tross – vi syklet mye mer i 1992 enn i dag. Nasjonalt sykkelregnskap viser en trist utvikling.