Osloby

Frykter at flere arbeidsinnvandrere vil havne på gaten

Caritas og Kirkens Bymisjon opplever at kapasiteten på hjelpetiltak for utenlandske arbeidssøkende er sprengt. Tilbud kan likevel bli lagt ned.

Kirkens Bymisjon og Røde Kors har drevet akuttovernattingstilbud for fattige tilreisende. Mange i køen er EØS-borgere som søker eller er i jobb, men ikke har råd til å bo i Oslo. Nå er antall sengeplasser halvert og tilbudet flyttet. Caritas, som driver rådgivningstjenester for arbeidsinnvandrere, frykter at de må stenge dersom ikke prosjektmidler videreføres. Monica Strømdahl

 • Henrik Arneberg

I et brev til sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide ber Caritas, Kirkens Bymisjon, LO Oslo, Mellomkirkelig Råd, Norsk Folkehjelp og Røde Kors om økte tilskudd for å kunne drive eksisterende tilbud for arbeidssøkende EØS-borgere.

Presset på Caritas rådgivningstjenester er massivt og kapasiteten sprengt. Senteret frykter i verste fall nedleggelse, dersom det ikke mottar økte prosjektmidler. Osloby erfarer at det trengs om lag 1 million kroner.

Også Kirkens Bymisjon, som allerede har halvert sitt akuttovernattingstilbud i sentrum, ber om økonomisk støtte til å drifte tidsbegrensende overnattingstilbud for arbeidsinnvandrere som kommer til Oslo.

I brevet levnes det liten tvil om konsekvensen av å gjøre det motsatte:

« Uten utbygde tiltak vil arbeidsinnvandrere kunne føre med seg unødvendige store utfordringer for våre sosialhjelpsystemer ». Videre vises det til ulike tiltak, blant annet ønske om etablering av basistjenester som matservering, dusj, klesvask og helsetilsyn.

7000 henvendelser

Alexander Golding, som er innenrikskoordinator i Caritas, opplyser at Oslo-senteret i fjor hadde 7000 henvendelser. Han forteller at de nå opplever økonomiske utfordringer.

Koordinator Alexander Golding i Caritas opplyser at infosenteret deres for arbeidsinnvandrere er sprengt. Henrik Arnebreg

– Vi merker et sterkt press på senteret, og har utfordringer med å få det til å gå rundt økonomisk. De fleste hos oss jobber frivillig, men vi trenger midler til blant annet å lønne operativt ansatte som sikrer god og riktig informasjon, sier Golding.Han understreker at tilbudet gjelder tilreisende arbeidssøkende mennesker fra EØS-land.

– Dette er ressurspersoner som kommer hit for å jobbe, men mange har behov for hjelp til å navigere seg i det norske samfunnssystemet i starten. Vi prøver å få dem fortest mulig inn i arbeid eller hjem igjen, sier Golding og legger til at ingen av menneskene de snakker med ønsker å sove på gaten eller akuttovernattingen, slik situasjonen pr. dags dato er blitt for flere.

Flere på gaten

Rådgiver Børre Arnøy i Kirkens Bymisjon mener Caritas rådgivningstjeneste er viktig for å få flest mulig i arbeid, samt minske presset på et allerede overfylt akuttovernattingstibud.

– Dette brevet er ikke omkamp om mer penger til akuttovernattingstilbudet, men et konstruktivt forsøk på å forebygge sosiale problemer. Vi oppdaget gruppen med arbeidssøkende EØS-borgere i akuttovernattingskøen. Tilbudet er jo ikke tiltenkt denne gruppen, men mange har ikke andre alternativer. Derfor ønsker vi, i samarbeid med Caritas, å tilby disse arbeidssøkerne rimelige og tidsbegrensende overnattingstilbud, kombinert med et nettverk som tilbyr rådgivning i en kort avklaringsperiode sier Arnøy.

Organisasjonene er klare på hva de mener vil skje dersom den økonomiske støtten uteblir.

– Ressurspersoner vil bli et sosialt problem som kan ende opp med å leve i et «utenforskap» i samfunnet. Flere vil havne på gaten. Spesielt nå som akuttovernattingstilbudet er nedskalert, sier Golding i Caritas.

Roy Pedersen i LO Oslo mener Caritas og Kirkens Bymisjon langt på vei har tatt på seg et ansvar som kommunen burde stå ansvarlig for.

– Organisasjonene driver nyttig for den enkelte og samfunnet. De viser hvordan arbeidsinnvandrere bør gå frem for å få arbeid. Mange i denne gruppen utnyttes i svart arbeid og opplever sosial dumping. Arbeidssøking kan ikke ses på som den enkeltes ansvar. Derfor er det naturlig at kommunen bistår organisasjonene med økonomisk støtte til å gjøre denne jobben, samt rimelig overnattingstilbud til arbeidssøkende folk. Alternativet er mer soving ute, mer småkriminalitet og mer svart arbeid, sier han.

Sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H). Arash Nejad/nyebilder.no

Sosialbyråden: «Må kunne ivareta seg selv»

Sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) har mottatt brevet fra organisasjonene.

– Det er en god ting at borgere i et åpent Europa har mulighet til å flytte fra stramme arbeidsmarkeder til andre land. Men forutsetningen må være at den enkelte må kunne ivareta seg selv, og finansiere mat og overnatting selv, sier Søreide.

Han understreker at han har god dialog med organisasjonene, og er også imponert over rådgivningstjenestene til Caritas. Imidlertid avviser han at kommunen vil støtte et senter med rådgivning, mat, dusj og overnatting rettet mot arbeidssøkende.

– Jeg ser det ikke som kommunens oppgave å legge til rette for at EØS-borgere uten egne midler eller utsikter til arbeid skal oppholde seg over tid i Oslo, sier Søreide.

Han understreker at kommunen oppfyller forpliktelsene til å hjelpe reisende nødhjelp i akutte tilfeller.

– Men med dette tilbudet vil mennesker kunne oppholde seg her på ubestemt tid, selv uten at de i realiteten har noen mulighet til å få arbeid. Veldig mange i denne gruppen har ikke språkkunnskapen og formalkompetansen det norske arbeidsmarkedet krever, sier Søreide.

Han mener det er positivt at LO nå har engasjert seg i saken.

– LO er svært relevante i diskusjonen om det norske arbeidsmarkedet og arbeidssøkende EØS-borgeres behov. Men dette er ikke mitt ansvarsområde, og den dialogen må føres med statlige myndigheter, sier Søreide.

 1. Les også

  Akuttovernattingen kan bli kraftig svekket

 2. Les også

  Søker statsstøtte for å drive PR for utenlandske tiggere

 3. Les også

  Margel trakk den røde sjetongen. Han tilbrakte natten under en bro

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Like mange tiggere i år som i fjor

 2. OSLOBY

  Regjeringen vil fjerne støtten til akuttovernatting

 3. OSLOBY

  Europeere i nød fyller bymisjonens matstasjoner

 4. OSLOBY

  - Helgene er egentlig verst for oss som går ute

 5. OSLOBY

  Oslo strammer grepet – tvinger sosialhjelpsmottagere i aktivitet

 6. NORGE

  Syv måneder etter at han måtte bruke ordbok på hvert eneste ord i Kardemomme by, underviser han klassen sin på norsk