Osloby

«Det er ikke bilistene som står øverst på min prioriteringsliste»

En sentral bit av Oslos gatenett er blitt stengt for biler. Er det galskap å stenge en del av Ring 2, eller er det rett og slett et godt tiltak for et bedre bomiljø, Guri Melby?

afp000723693.jpg

 • Stein Erik Kirkebøen

Ifølge kommunenes egne tellinger kjører 6000 biler hver dag i den delen av Finnmarkgata ved Tøyenparken som ble stengt for alle andre enn rutebussene, syklistene og de gående natt til onsdag.

Les saken:

Les også

«Er det stengt? Det la jeg ikke merke til»

- Hvorfor stenges en sentral Oslo— gate på en av forsommernes travleste utfartsdager?

Guri Melby privat

- Fordi vi ønsker åskape et sammenhengende grøntområde fra Botanisk hage til Tøyenparken. Finnmarkgata bryter dette beltet. Derfor stenges den for trafikk. Vi ønsker rett og slett å gjøre det bedre for dem som bor der, og for dem som bruker det som rekreasjonsområde, sier samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby (V). - Og verre for alle som kjører bil?

- Litt mer vanskelig blir det for dem. Men i Oslo er vi klare på at vi prioriterer kollektivtrafikk, gående og syklende. Når vi skal se på konsekvensene av stengningen, er det ikke konsekvensene for bilistene vi frykter aller mest. Vi er mest spente på hvordan stengningen påvirker trafikken og miljøet i omkringliggende gater.

«Tiden er inne»

-  Men hvorfor nå, når det allerede er betydelig trafikkaos i Bjørvika?

- Det er ett år siden bystyret vedtok at dette skal skje og at det skal skje raskt. Tiden er inne. Hvis vi skulle vente med å gjøre endringer til alt er på plass i Bjørvika, vet jeg ikke når vi ville fått gjort noe. Det er på sommeren det er minst trafikk, og det er også da parken er mest brukt og det er mest behov for å redusere trafikken i området. I tillegg skal veien uansett stenges i forbindelse med Øya-festivalen i august.

- Den første dagen brøt bilister forbudet i vilden sky, og folk klaget på dårlig skilting. Var stengningen godt nok forberedt?

-  Ja, det tror jeg. Men det tar alltid tid å venne seg til endringer og nye kjøremønstre. Bymiljøetaten jobber nå med å merke stengningen enda bedre, og de vil også vurdere om det er behov for bommer som sperrer gaten fysisk.

- Hastverket skyldes ikke at byråden har behov for å markere seg?

- Nei, det er mange som deler ønsket om å få gjort dette, det er vedtatt av et stort flertall i bystyret som jeg er pålagt å følge, og jeg mener det er bra å prøve ut i praksis det en tror er en god idé. Det er vanskelig å forutse alle praktiske konsekvenser så lenge planen ligger på skrivebordet. Nå får vi se hvordan ordningen fungerer i hverdagen.

Overvåker trafikken

- Carl I. Hagen mener det er galskap, bydelsutvalget er skeptisk, din egen bymiljøetat er skeptisk. Hvem ønsker stengning?

- Et klart flertall i bystyret ønsket dette grepet som et ledd i den store satsingen på Tøyen-området. Bymiljøetaten ønsket konsekvensen for andre gater bedre utredet, og det er et faglig standpunkt som jeg har forståelse for at en fagetat har.

- Du har sagt at dette er en prøveordning. Hva skal til for at den avvikles?

- Da må det dokumenteres tydelige negative konsekvenser av stengningen, blant annet dersom det går utover trafikksikkerheten på skoleveier i området. Bymiljøetaten overvåker trafikken i nærliggende gater tett, og vi vil ha en nær dialog med dem for å ha oversikt over utviklingen.

Ikke permanent uten videre

- Er det et godt tips at Finnmarkgata gjenåpnes når Øyafestivalen er trygt i havn tidlig i august?

- Nei. Det er vedtatt en prøveperiode på et halvt år. Det skal mye til at vi ikke gjennomfører den.

- Og så blir den permanent?

- Ikke uten videre. Det krever i så fall et nytt vedtak. I mellomtiden utreder vi permanente virkemidler. Ett alternativ er et lokk over deler av Finnmarkgata, som binder grøntområdene sammen.

-  Har byråden planer om å stenge andre sentrale gater for biler?

- Jeg har ingen liste over gater jeg ønsker å stenge. Men vi jobber hele tiden mot ambisjonen om god trafikkavvikling i en grønn by med fine bomiljøer. Og det er ikke bilistene som står øverst på min prioriteringsliste, det er andre grupper.

 1. Les også

  Onsdag stenges Ring 2 for et halvt år

 2. Les også

  Ring 2 stengt - men det merket ikke bilistene

 3. Les også

  Denne veien skulle være bilfri i dag

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  MDG-byråden snur: Dropper å stenge vei etter protester

 2. OSLOBY

  Mens politikerne prater skjer det ulykker i Løkkeveien

 3. OSLOBY

  Opposisjonen krever fortgang i milliardprosjektene på Tøyen

 4. OSLOBY

  Trikketunnel skulle løse veiproblemene. Så droppet byrådet den.

 5. OSLOBY

  Slik vil byrådet løse trafikkproblemer: Stenger hovedgater for gjennomkjøring

 6. OSLOBY

  Opposisjonen kritiserer Oslo-byrådets nye planer: – Vi er skuffet over at de angriper småhusområder