Osloby

Byrådet kutter for 327 millioner i Oslo-budsjettet for 2015

Bydelene slipper noe billigere unna, men må fortsatt kutte neste år. Skole og kollektiv løftes igjen frem som vinnere.

Byrådet legger frem sitt forslag til budsjett kl. 12 i dag. Oslo kommune må spare 327 millioner kroner neste år. Håkon Mosvold Larsen

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Onsdag la byrådet frem sitt forslag til 2015-budsjett. Det må fortsatt spares, men flere piler peker i riktig retning (se forklaring lenger ned). Derfor er de mørke skyene man så i fjor noe lysere.

For første gang foreslår byrådet at Oslo kommune bruker mer enn 50 milliarder kroner. Av dette tar bydelene og skolesektoren store jafs.

Østensjø må spare mest

Bydelene har slitt med stramme budsjetter i flere år. Det har ført til at eldresentre, fritidsklubber og andre ikke lovpålagte oppgaver er blitt truet med nedleggelse.

Selv om bydelene tilføres 119 millioner kroner i år, må de fortsatt skjære ned.

I fjor lå det nemlig an til at de måtte gjennomføre kutt for 311 millioner. Det betyr at det fortsatt står igjen et innsparingsbehov på 192 millioner kroner. Østensjø må spare mest (18,8 mill.), mens St. Hanshaugen må kutte minst (8,2 mill.).

Les også:

Les også

- Truslene om å legge ned fritidsklubbene er ikke et spill

Skole og samferdsel tar «halve» potten

Ifølge finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) er investeringsbudsjettet rekordhøyt. Summen i 2015 er 10,3 milliarder kroner, mens den runder 36 milliarder den neste fireårsperioden. I 2017–2018 er det forventet at investeringsbehovet faller.

Finansbyråden varsler behov for nye kuttrunder i 2016 og 2017, men har et håp om å slippe å bruke sparekniven i 2018.

Kollektiv, idrett og trygghet

Kollektivsektoren er det eneste store feltet som får en realvekst neste år. Veksten er på to prosent.

Les mer om kollektiv her:

Les også

Dette vil du merke fra kollektivbudsjettet i Oslo for 2015

Også idretten løftes frem som vinner. Det er satt av en «idrettsmilliard» frem mot 2018.

Les mer om idrett her:

Les også

Et historisk løft, eller et steg i rett retning?

Det er også satt av penger til belysning i hovedstaden.

Les mer om trygghet her:

Les også

Til vinteren kommer lyset

100 millioner til Oslobarnehagen

Byrpdet vil styrke barnehagebudsjettet med til sammen 100 millioner over de neste fire årene. Det betyr at det totalt skal brukes 226,7 millioner på å bedre kvaliteten i Oslos barnehager de neste årene.

Fra høsten 2014 har byrådet målrettet ordningen med gratis kjernetid i bydel Gamle Oslo mot barn i lavinntektsfamilier, samtidig som den er utvidet til å omfatte tre— og

fireåringer.

100 millioner til OL-etaten

I budsjettet er det satt av rundt 100 millioner kroner til OL-etaten i 2015. Men hva skjer hvis Oslos OL-planer vrakes av Stortinget om kort tid? Har man da 100 millioner til overs?

- Nei, det har vi ikke, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

OL-byråd Hallstein Bjercke (V) understreker at det vil ta tid å avvikle etaten og at det er en del baller i luften uavhengig av om OL faktisk arrangeres i Oslo i 2022.

— Blant annet ligger det inne det å ferdigstille en reguleringsplan for Grønmo, sier Bjercke.

Hvorfor ser det bedre ut enn i fjor?

Da byrådet la frem sitt budsjettforslag i fjor, varslet de at 2014-budsjettet var stramt, men at det kom til å bli enda verre i 2015. Nå har kuttbehovet sunket fra 538 millioner til 327 millioner kroner.

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H). Audun Braastad

Byrådslederen forklarer dette slik:

• Pensjonsutgiftene er lavere enn man trodde. Et nytt HR-system gjør at byrådet har bedre oversikt enn før.

• Regjeringen har varslet en endring av hvordan pengene fordeles mellom fylkene. Dette slår positivt ut for vekstregioner som Oslo.

• Oslo får som vekstkommune et tilskudd på 50 millioner kroner.

• Lønnsoppgjøret ble litt mindre kostbart enn man tok høyde for.

• Befolkningsveksten er fortsatt høy, 45.000 mennesker de neste fire årene, men den er litt lavere enn man så for seg i fjor og året før.

— Vi foreslår at det handlingsrommet som nå ligger der bør brukes til å redusere kuttet i bydelssektoren, det bør brukes til å så å si nulle ut budsjettkuttet i skolesektoren og det bør brukes til å legge til rette for en to prosents vekst i kollektivtransporten, slik at det er en realvekst i kollektivtilbudet, sier Røsland.

Hva sier Carl I. Hagen?

I fjor høst var det mildt sagt iskaldt på borgerlig side. Byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF klarte ikke å komme til enighet med Frp før samme dag som budsjettet ble behandlet i bystyret.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og Frps gruppeleder i bystyret, Carl I. Hagen (Frp). Stein J. Bjørge

Les også

Frp kan straffe byrådet for Lambda-avtalen med SV

— Tror du det blir lettere å få flertall for budsjettet i år?

— Det er alltid krevende. Det har det vært så lenge jeg kan huske. Dette er det viktigste vedtaket bystyret fatter hvert år, det ligger i sakens natur at det blir diskusjon, debatt og tautrekking. Jeg er helt sikker på at det blir det i år også. Den gode nyheten er at vi pleier å få det til.

- Hvem har minst grunn til å være fornøyd med budsjettet?

— Det tror jeg er opposisjonen, venstresiden, fordi vi nok en gang presentere et helhetlig, robust opplegg som både viderefører mange av de satsingene som det borgerlige budsjettflertallet har vært enige om gjennom mange, mange år, samtidig som vi tar inn nye områder, sier Røsland.

Twitter: @hannemelling

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Slik har Oslo fått milliarder ekstra å bruke i budsjettet

 2. OSLOBY

  Byrådet utsetter viktige valgløfter

 3. OSLOBY

  «Tømmer kontoen» for å unngå budsjettkutt som svir

 4. OSLOBY

  Oslo-budsjettet: Bruker rekordmye penger – men gjelden er ikke økt

 5. OSLOBY

  – Når Oslo betaler 650 mill. fra overskuddet til å nedbetale gjeld, så har man 22 mill. til idrettsanlegg

 6. OSLOBY

  Jubler for mer sykkelvei og svømmehaller, men frykter kulturminner går tapt