Osloby

Det blir ingen streik i barnehagene

Åtte timer på overtid ble partene i meklingen for ansatte i barnehager, sykehjem og pasienthotell enige om en løsning. Dermed blir det ingen barnehagestreik.

14 barnehager i Oslo, Bergen, Tromsø, Bodø og Akershus kan bli rammet av streik hvis meglingen ikke fører frem. Rolf Øhman

 • Ntb

Spekter/Norlandia og LO og de andre forhandlingssammenslutningene er blitt enige om et anbefalt resultat for alle tre områder det ble meklet for. Tre separate meklinger har foregått samtidig.

I første omgang var det ansatte i 14 barnehager som ville ha blitt tatt ut i streik. Norlandia har totalt 56 barnehager i Norge.

Striden sto blant annet om et krav fra Norlandia om omlegging av pensjonsordningen. Skissen partene anbefaler, medfører ifølge Fagforbundet at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal legge grunnlaget for en løsning på pensjonsspørsmålet.

Oppgjørene har en ramme på 3,3 prosent, skriver YS Spekter i en pressemelding.

— Meklingen har vært vanskelig. Det har vært en styrke at arbeidstakersiden, altså LO/Fagforbundet, Unio/Utdanningsforbundet og YS/Delta har kjørt et felles løp, sier forhandlingsleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet. (©NTB)

 1. Les også

  Barnehager kan bli rammet av streik

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ingen pol- eller flytogstreik

 2. ØKONOMI

  Ingen pol- eller flytogstreik

 3. NORGE

  Dialog hos Riksmekleren mellom partene i sykehusstreiken

 4. NORGE

  Ingen streik på flyplassene

 5. NORGE

  Sykehusansatte går ut i streik etter brudd i meglingen

 6. NORGE

  Fare for streik i Bane Nor fra tirsdag