Osloby

Popsenteret sliter med økonomien

Det er ikke blitt produsert en eneste temautstilling i 2016.

Popsenteret ble åpnet i 2011. Foto: Rolf Øhman

 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

Fem år etter at Popsenteret på Grünerløkka i Oslo ble åpnet, sliter opplevelsesmuseet for norsk populærmusikk med økonomien. Det til tross for gode besøkstall. De 14,7 millionene som Oslo kommune har bevilget på inneværende års budsjett, holder imidlertid bare til å drifte museet på et absolutt minimumsnivå, ifølge ledelsen. Daglig leder Inger Bertelsen har derfor vært nødt til å foreta ulike grep for å unngå at publikumstilbudet ikke skal forringes i en altfor stor grad. Blant annet holdes flere stillinger ubesatt.

 • Ble kåret til årets museum i 2014: Popsenteret er årets museum

– I år har vi ikke hatt økonomi til å produsere en eneste temautstilling til tross for at det er en av museets kjerneoppgaver. Det å ha en god utstilling for et museum er det samme som å ha en riktig plassering for en restaurant. Museet ble også holdt stengt i juli, sier Inger Bertelsen.

Daglig leder ved Popsenteret, Inger Bertelsen. Foto: Rolf Øhman

Stadig mindre

I 2012 bevilget Oslo kommune 17,9 millioner kroner til Popsenteret. Siden har bevilgningene dalt.

– Det er selvfølgelig krevende å ha så stram økonomi. Langsiktig strategisk planlegging og utvikling, inngåelse av sponsorsamarbeid og etablering av samarbeid med fagmiljøer og andre museer er vanskelig. Dette taper både vi og sånn sett kommunen på i det lange løp. På sikt minsker mulighetene både for å øke egeninntektene og å styrke museets posisjon i alle henseende, sier Bertelsen.

Popsenteret har hatt 55.000 besøkende i 2016, med nær 180 ulike arrangement.

– Med nok penger å drive for kunne besøkstallet vært enda mye høyere. Budsjettet for 2017 er på et absolutt minimumsnivå, fortsatt langt fra det faktiske behovet, sier Bertelsen.

Innenfor rammene

Hun understreker samtidig at senteret tjener gode penger innenfor de rammene de har.

– Akkurat nå er vi dialog med flere potensielle cafedrivere, vi har fått tilskudd av Kulturrådet og skal lage en utrolig bra utstilling i 2017 og vi skal holde åpent hele sommeren 2017, sier hun.

Direktør i kulturetaten i Oslo, Hilde Barstad vedgår at situasjonen for Popsenteret er utfordrende.

– For 2016 har Popsenteret hatt en økonomi på et minimumsnivå som etter vår vurdering ikke er bærekraftig over tid. Den samme økonomiske situasjonen vil vedvare i 2017. Slik vi vurderer det, mangler vi fremdeles 4,4 millioner kroner for å komme på et tilfredsstillende nivå, sier Barstad.

Til tross for 55 000 besøkende, har ikke Popsenteret økonomi til å lage egne temautstillinger utover det permanente utstillinger i senteret. Foto: Rolf Øhman

Økte bevilgningen

Frem til 2014 klarte kulturetaten å holde økonomien på noenlunde samme nivå som de tre første årene på grunn av kompensasjon for merverdiavgift. For 2015 og 2016 ble senterets økonomi redusert som følge av lavere MVA-kompensasjon.

– Det er selvfølgelig ikke en ønsket situasjon. Den grunnleggende utfordringen økonomisk, er at det er høye faste kostnader ved Popsenteret, og som ikke lar seg inndekke gjennom driften, sier Barstad.

Foreslår sammenslåing

Noe av det første kulturbyråd Rina Mariann Hansen gjorde da hun kom i byrådet var å øke bevilgningen til Popsenteret med tre millioner kroner. Disse var øremerket til Popsenteret.

Popsenteret drives i dag med en god miks av idelle og kommersielle tilbud. Utleie i kombinasjon med omvisninger er en vesentlig del av egeninntekten. Foto: Rolf Øhman

– Jeg er veldig begeistret for tilbudet på Popsenteret og mener mange flere burde bruke det. Vi gjorde det gratis for barn og unge i skoletiden, og ga kompensasjon for gratis inngang i tillegg, sier byråden.

Popsenteret ble etablert i 2011 med en kommunal investering på om lag 70 millioner, og med kommunal drift og husleiegaranti for 20 år. Kulturetaten har siden 2010 søkt staten om statlig driftsstilskudd, men fått avslag.

– Staten lovet støtte til regionale sentre, noe de ikke har fulgt opp. Nå er signalet at museumsvirksomhet bør samles i større regionale enheter, derfor har jeg tatt initiativ til å slå sammen Popsenteret og Oslo museum. Vi har ikke fått støtte til denne konsolideringsprosessen for 2017, og dette er et langt lerret å bleke, sier Hansen.

Les mer om

 1. Rina Mariann Hansen
 2. Oslo

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Kommunen bruker 112 millioner på å redde kulturhus på Grünerløkka

 2. KOMMENTAR

  Nasjonalmuseet bør vise vei. Isteden viser de en velkjent evne til å støvsuge statsbudsjettet

 3. OSLOBY

  Skal pusse opp Frogner hovedgård for 34 millioner kroner

 4. KULTUR

  Må betale eiendomsskatt selv om ingen kan tjene penger på eiendommen

 5. KULTUR

  Publikum strømmer til Tjuvholmen for denne mannen

 6. KOMMENTAR

  Bergen bør bli mer enn en regionby og Kode mer enn et regionmuseum