Osloby

Blokker i vest, småhus i øst

Det kan bli den nye virkeligheten i Oslo.

Bestefar Nikola Bes bor på Romsås. Filip Bes bodde der til han var 25, og er på besøk med lille Luca Bes (snart 2 år). Begge de voksne er litt enig i tanken om at det hadde gjort seg med noen småhus på Romsås.- Det ville sikkert få et annet rykte, dersom det hadde vært eneboliger her. Men jeg tenker ikke på det for min egen del, sier Nikola Bes. - Vi hører jo om hva de kaller oss på vestkanten. "Obosbarna". Men jeg kjenner flere som flytter ut når de blir voksne og så flytter tilbake igjen når de får barn. Kjersti Flugstad Eriksen

 • Kjersti Flugstad Eriksen

Jorunn Githmark bor på Lilleaker. Hun er ikke redd for noen blokker i nærområdet.- Det er helt greit. Det gjør jo at flere får et sted å bo, sier Githmark. Kjersti Flugstad Eriksen

I Oslo er det stor forskjell på folk i øst og vest. Utdannelse, helse, penger og levealder er best i vest.

De neste 20 årene skal Oslo få 200 000 nye innbyggere, og hvor de skal bo er spørsmål nummer en. 100 000 boliger skal plasseres inn på kartet.

Men hvem de nye beboerne skal være, er spørsmål nummer to. Bygges det dyre boliger på vestkanten, flytter kanskje 200 000 høyrevelgere dit istedenfor til Bærum. Bygges det billigere i Groruddalen, får 200 000 innvandrere sjansen til å kjøpe en leilighet.

Les også

Flere osloborgere vil flytte marka- grensen for å bygge boliger

Norsk institutt for by— og regionsforskning (NIBR) har fått i oppdrag å lage en rapport om hvordan kommunen kan unngå sosioøkonomisk segregasjon . De skriver at de anbefaler Oslo å bygge variert over hele byen for å forebygge en forsterkning av øst-vest-skillet.- Rapporten bygger på forskning som viser at jo mindre ensartet bebyggelsen er, jo større blanding av folk vil man få, sier Torunn Kvinge, prosjektleder for rapporten.

Belastende med blokker

I rapporten anbefaler de at de områdene som har tettest befolkningskonsentrasjon ikke bør ta den største delen av veksten de neste 20 årene, og omvendt. Der det er bedre plass, skal det bygges.

Les også

«Stang sier at han klarer seg med en blomsterkasse. Det gjør ikke Oslos barn»

— Det er ikke sånn at gode boområder skal ødelegges, men vi foreslår å spre belastningen litt bedre. - Er blokkbebyggelse en belastning?

— Hvis det bare er blokker, kan det bli litt vanskelig at området oppleves som veldig ensartet, sier Kvinge.

Hun mener at blokker i villastrøk kan være positivt.

Les også

Slik kan Marka-boligene bli

— Det ser ut som mange gjerne vil bli boende der de har bodd hele livet. De eldre som har bodd i villa, vil kanskje ønske å flytte over i en lettstelt blokkleilighet. Men den må helst ligge i samme boligområde. Med flere blokker i vest kan det bli frigjort eneboliger for barnefamilier, sier Kvinge. Selv om det er stor forskjell på kvadratmeterprisene i Oslo, er det ganske god kvalitet på boligene over hele byen.

— Grunnen til at prisene er forskjellige, er at områder har ulike kvaliteter. I tillegg har de ulikt omdømme. Områder kan ytre sett virke like, men det har satt seg et stempel om at det å bo i øst er dårligere enn det å bo i vest, sier Kvinge. Hva som løfter omdømmet, kan være kvaliteter som møteplasser og kollektivtransport.

— Så skal det også sies at noen ønsker å bo sammen med sine egne. Det er vanlig. Mest segregasjon i Oslo er det sannsynligvis blant rike nordmenn som vil bo sammen med andre rike nordmenn.

Plan- og bygningsetaten skal plassere de 100 000 boligene i den nye kommunedelplanen for fremtidens Oslo, uten å røre markagrensen. Planen skal gjelde fra 2013.

Bygger der det er plass

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) vil ikke snakke om øst eller vest, bare om plass og kollektivtransport.

— Jeg tenker at her skal vi møte en befolkningsvekst på 200 000. VI må fortette det arealet som er tilgjengelig, uavhengig om det er i øst eller vest, sier Fredriksen.

Les også

Her kan det bli nye bydeler

— Jeg tror at i deler av Groruddalen kan man fortette med småhus, men ved de store kollektivknutepunktene som Økern og Grorud, må det bygges tett hvis vi mener noe med klimapolitikken. Lenger fra kollektivknutepunktene kan man bygge for eksempel rekkehus. Det samme gjelder i vest, sier Fredriksen.Han trekker frem Lilleaker helt i vest, der det er vedtatt 300 nye blokkleiligheter.

— Uten at vi trenger å sanere gode boområder. Heldigvis har vi også mange næringseiendommer å ta av, sier han.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Byplansjefen etter 20 års boligbygging: – Noe har ikke vært bra nok

 2. OSLOBY

  Skal få fart på boligbyggingen i Oslo: - Flere må bo utenfor sentrum

 3. KOMMENTAR

  Hvorfor ødelegge noe som fungerer? | Erling Dokk Holm

 4. OSLOBY

  Byrådets plan kan bli rene lottogevinsten: – Det er ikke tvil. Dette er en gullbillett for boligeiere

 5. OSLOBY

  – Området er allerede ødelagt

 6. OSLOBY

  Boligekspert: «Det er bygget førsteetasjer i Oslo med så kyniske løsninger at folk ikke klarer å bo der.»