Osloby

- Ensjø skal ikke bli en drabantby

Utbyggeren foreslo høyhus på 17 etasjer. Byrådet høvlet av de tre øverste.

Byrådet anbefaler PBEs forslag for sentrumsområdet på Ensjø. Forslaget innebærer 650 nye boliger i bygg som er fra seks til åtte til 12 etasjer. De ønsker å tillate to høyhus på 14 etasjer. Torstein Ramberg arkitektur AS (Ill.)

 • Astrid Løken
  journalist

Byggingen på Ensjø, som innen 2030 skal ha inntil 7000 boliger, er i full sving. Nå står planleggingen av det kommende sentrumet for tur.

Byrådet anbefaler Plan— og bygningsetatens forslag, som legger opp til to høyhus på henholdsvis 48 og 49,3 meter, noe som tilsvarer 14 etasjer. Det er tre etasjer lavere enn utbyggers forslag, som ville at de høyeste byggene skulle ha 17 etasjer.

Boliger i seks til 12 etasjer høye bygg

«Tyngdepunktet», eller Ensjø Torg, som området skal hete, skal ligge rundt T-banestasjonen. Det er vedtatt at dette området skal ha en høyere utnyttelse – altså flere og høyere bygninger, enn ellers på Ensjø.

Slik ser det som skal bli sentrumsområdet på Ensjø ut i dag. Astrid Løken

Planforslaget byrådet anbefaler legger opp til 625 boliger. I hovedsak skal byggene være fra seks til åtte etasjer. Høydene trappes opp til bygg med åtte til 12 etasjer vestover i området. — Naboer har protestert på 17 etasjer. Dere legger opp til 14, som tilsvarer 49 meter høye bygg. Høyhusstrategien i Oslo setter i utgangsunktet en grense på 42 meter, men sier at denne kan fravikes. Hvorfor går dere høyere enn 42 meter, byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen?

— 17 etasjer blir å sprenge skalaen, så det droppet vi. Men 14 etasjer går bra med tanke på lysforholdene. Det viktige er at vi har bygget ny T-banestasjon på Ensjø. Vi ønsker at sentrum på Ensjø skal ha tett bystruktur. Sentrum skal ha nok mennesker til å ha butikker, kafeer, kino, utekafeer og hotell. Vi ønsker at det skal være nok mennesker som benytter seg av tilbudene. Så her skal det være tettere, sier Fredriksen.

Få parkeringsplasser

Beboerne i nærheten ønsket en parkeringsdekning på 100 prosent. Byrådet legger opp til en parkeringsdekning på samme nivå som i indre by, 65 prosent.

- Hvorfor så lav parkeringsdekning?

— Årsaken er at det er en ny T-banetasjon der. Ensjø ligger jo også kun 2,5 til 3 kilometer fra sentrum. Vi legger til rette for at flere skal sykle og gå. Dette er indre by som vokser utover. Dette er ingen drabantby, sier Fredriksen.

Kutter ut ny park

Høyhuset, som er det fjerde bygget til høyre for vannspeilet, er jekket ned fra 17 etasjer til 14 etasjer. Diiz (ill.)

PBE foreslo en park mot Rolf Hofmos gate før planen ble sendt på offentlig høring, men har valgt å ta den ut. "Det er problematisk å etablere en park på tvers av Rolf Hofmos gate uten omlegging og reduksjon av gjennomkjøringstrafikken", står det i saken. Byråden mener likevel det blir nok grønne områder.— Det er et grønt lokk over T-banen. Også har vi et stort torg med et 400 kvadratmeter stort vannspeil der Hovinbekken kommer opp. Her vil det også være mulig å ha uteservering. Dette skal bli det sosiale møtestedet på Ensjø, mener byråden.

Knyttes til Kampen med gang- og sykelbro

Det ligger også en gang- og sykkelbro over til Kampen inne i planen. - Den vil gå over T-banen, slik at det ikke blir to øyer, men en integrert by, sier Fredriksen.

Byrådets foreslår at 35 prosent av leilighetene skal være fra 35 til 50 kvadratmeter store, mens minst 40 prosent av leilighetene skal være over 80 m² store. Inntil 20 prosent av de store leilighetene tillates en utleieenhet på ca. 20 m² integrert.

Kampen-beboere er skuffet

Naboene i Kampen Hageby II gikk imot 17 etasjer. De synes også 14 etasjer er for høyt.

— Planforslaget bryter med høyhusvedtaket i Oslo. Utnyttelsen i planen er på 300 prosent. Det bryter også med Planprogrammet for Ensjø hvor det kun anbefales 200–270 prosent. Videre bryter planen med prinsipplanen for offentlige rom for Ensjø som inkluderte bevaring av det som gjenstår av Rolf Hofmos park, sier Helene Hoggen, representant for Kampen Hageby II

— Det er beklagelig at det nå ser ut som at press fra utbyggere fører til at det legges opp til at man skal bo høyt, trangt og tett på Ensjø. En god boligby gir beboere lys, trygge trafikkforhold og nok grøntarealer, slik at barn, unge og voksne kan oppholde seg mellom husene, sier Hoggen

 1. Les også

  Kjemper mot høyhus

 2. Les også

  Bilbyen Ensjø skal bli boligby

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen
 2. Byutvikling

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  25, 17, 14 eller 8 etasjer? Der står striden om nye Majorstuen stasjon.

 2. OSLOBY

  Her bygges det så tett at balkonger regnes som uteareal

 3. DEBATT

  Få bilene ut, bygg parkene på Ensjø nå!

 4. OSLOBY

  Se hvor det kan komme: Minst 40 nye høyhus i Oslo og tårn på over 100 meter

 5. OSLOBY

  Foreslår 76 meters høyhus i Oslo. Normalt tillates bare 30 meter i området.

 6. OSLOBY

  Skal det bygges 30 etasjer her? Nå brygger det opp til ny høyhuskrangel i Oslo