Osloby

Mangler penger til å ta vare på bygninger de selv har bestemt er verneverdige

Helsemyndighetene brukte ni millioner kroner og syv år på å velge ut sykehusbygninger som bør vernes for fremtiden. Men på landets største sykehus blir historiske bygninger overlatt til seg selv på grunn av pengemangel.

Slik ser det ut ved den ene inngangen til en av de fredede bygningene på Ullevål Henning Carr Ekroll

 • Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

Aftenposten fortalte i romjulen historien om hvordan Oslo universitetssykehus bruker 200 millioner kroner årlig på å leie bygninger, mens de selv har 77.000 m² som står tomt og ubrukt. Da påpekte sykehusledelsen at verneverdige bygninger var en sentral utfordring:

— Vi har rundt én million kvadratmeter og 25–27 prosent av dette er vernet. Etter moderne målestokk er dette ubrukelige lokaler, og dette gjør det krevende å avhende. Samtidig er ikke dette bygninger vi kan bruke mye penger på å rehabilitere, fordi det i mange tilfeller vil være mye mer kostbart enn å rive og bygge nytt, sier direktør Geir Teigstad ved Oslo sykehusdrift.

Les saken:

Les også

Oslo-sykehus bruker 200 mill. årlig på å leie lokaler – har selv 45.000 m² stående tomt i byen

Brukte syv år og ni millioner kroner på verneutredning

De «ubrukelige lokalene» har en litt annen ordlyd i utredningen Helse— og omsorgsdepartementet fikk gjennomført da departementet, sammen med Riksantikvaren og sykehusene selv, bestemte hvilke sykehusbygninger som skulle vernes.

Om de gamle bygningene på Ullevål heter det at disse utgjør «et sjeldent bredt utvalg sykehusbygninger av høy helsehistorisk, arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.»

Mange av de eldre sykehusbygningene på Ullevål har «høy helsehistorisk, arkitektonisk og kulturhistorisk verdi», ifølge helsevesenets egen verneplan. Men sykehusets ledelse mener bygningene er ubrukelige til sykehusdrift i dag. Henning Carr Ekroll

— Bygningene med vern på Ullevål er flotte tegl- og trebygninger som mange har et forhold til. For eksempel er administrasjonsbygningen ved Kirkeveien og porten til sykehusområdet landemerker i Oslo, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran ved Riksantikvaren.

Departementet brukte syv år og ni millioner kroner på verneprosessen, noe som blant annet munnet ut i boken «Rom for helse» – og at Oslo universitetssykehus ble eier av en av landets største samlinger av verneverdige bygninger, med totalt 273.000 kvadratmeter.

— Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.

Byggutfordringer i forsvarssektoren:

Les også

Forsvarsbygg leier kontorer for 17 mill. i året i Oslo sentrum. 300 meter unna står deres egne lokaler tomme og forfaller.

Bygningene er i elendig stand

I dag står flere av de verneverdige bygningene helt eller delvis tomme og til dels til forfalls.

— Det er hverken god økonomi, eller godt kulturminnevern, at bygninger står tomme og ubrukte, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Saken fortsetter under bildet

_MG_7435-2bDbvYXGM6.jpg

Budsjett— og styredokumentene til Oslo universitetssykehus viser tydelig at det mangler penger til selv helt kritisk vedlikehold. «Utfordringsbildet er større enn sykehuset selv klarer å finansiere med egne disponible midler», heter det i en styresak om bygningsmassen.

Sykehuset måtte i fjor få et nødlån på 1,26 milliarder kroner for å gjennomføre kritisk vedlikehold etter at tilsyn viste at situasjonen var uholdbar, med flere hundre avvik og pålegg fra ulike myndigheter.

I 2014 konkluderte en rapport med at 55 prosent av bygningsmassen er i utilfredsstillende eller svært dårlig teknisk stand. Sykehusets ledelse omtaler selv flere av de gamle bygningene på Ullevål som «kondemnable».

Les mer:

Les også

Sykehuset kan ende opp med en halv million kroner i månedsbøter

Departementet: Sykehuset må selv prioritere

Renovering og vedlikehold av verneverdige bygninger er ofte svært kostbart, på grunn av detaljerte krav til hvilke inngrep som kan gjøres i bygningsmassen.

Aftenposten har spurt Helse— og omsorgsdepartementet hvordan OUS, med sin hardt pressede økonomi, skal få penger til å ta vare på bygningene.

Bygningene bærer preg av manglende vedlikehold. Henning Carr Ekroll

— Spesialisthelsetjenesten har en økonomisk ramme som skal ivareta alle kostnader knyttet til virksomheten. Hvordan disse midlene benyttes ved det enkelte helseforetak er en lokal prioritering, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en e-post sendt via departementets informasjonsavdeling.

Men sykehusets ledelse gjør det klart av renovering av gamle bygninger ikke er noe som blir prioritert.

— Vi vil alltid prioritere pasientbehandling, og pengene som er igjen etter dette, kan vi bruke på vedlikehold, sier Geir Teigstad.

 1. Les også

  Leier kontorer for 17 mill. statlige kroner årlig i Oslo sentrum – 300 meter unna står deres egne lokaler tomme og forfaller

 2. Les også

  - Fremtidens sykehus for fremtidens pasienter

 3. Les også

  Oslo universitetssykehus kan få månedlige bøter

 4. Les også

  Utreder kjempesykehus til 40 milliarder

 5. Les også

  Her er de tre alternativene når Oslo universitetssykehus skal bruke milliarder på å bygge nytt

 6. Les også

  Oslo-sykehus har brukt nær én milliard på å leie lokaler - har selv 45.000 m2 stående tomt i byen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo-sykehus har brukt nær én milliard på å leie lokaler - har selv 45.000 m2 stående tomt i byen

 2. OSLOBY

  Her ser du hvorfor Ullevål sykehus skal avvikles

 3. OSLOBY

  Må bruke milliardbeløp på vedlikehold - før Ullevål sykehus skal legges ned. Ansatte og pasienter er bekymret.

 4. OSLOBY

  Helse Sør-Øst vurderer å droppe disse høyblokkene. Diskuterer ny løsning med Riksantikvaren.

 5. NORGE

  Helsedepartementet har brukt over 170 mill. på nye folkehelsebygg. De vil trolig aldri eksistere andre steder enn på papiret.

 6. OSLOBY

  Kritikere advarer mot «trang tomt». Her skal Oslos nye storsykehus bygges.