Osloby

Satser tungt på å få flere eldre til å bo hjemme lenger

Seniorsaken blir bønnhørt av byrådet. I sitt forslag til budsjett legger det opp til at flere eldre skal kunne bo lenger hjemme.

Byrådet satser tungt på å legge forholdene til rette slik at eldre kan bo hjemme lenger. Martin Lerberg Fossum

 • Stein Erik Kirkebøen

– Den viktigste budsjettsaken for oss, er at byrådet må legge forholdene enda bedre til rette, slik at flere eldre kan bo hjemme lenger, sier Roar Møll, som leder Seniorsakens lokallag i både Vestre Aker og Oslo Nord.

– Vi er helt på linje med Seniorsaken i denne saken, og foreslår å trappe opp hjemmetjenestene med 29 millioner neste år. For de to neste årene er ambisjonen å trappe opp med henholdsvis 110 og 150 millioner, sier finansbyråd Robert Steen til Aftenposten.

 • Slik mener byråden at eldreomsorgen kan bli bedre.

500 nye årsverk

Byrådet har som ambisjon i denne perioden, som det er tre år igjen av, å øke antall ansatte i de hjemmetjenestene som er viktigst for at folk skal kunne bo lenger hjemme, med 500.

Hundre av årsverkene ligger inne i budsjettet for 2017.

Hjemmetjenestene sorterer under de 15 bydelene, og de gis til mange andre grupper enn eldre som ønsker å bo hjemme. Derfor var det onsdag formiddag ikke mulig å få et svar på hva vi kan sammenligne med for å få et tall for hvor stor økningen er.
For å gi et inntrykk: Bydel Grünerløkka har totalt 198 årsverk i seksjon for hjemmebaserte tjenester. Alle jobber ikke bare med eldre. Har de andre 14 bydelene like mange, er 500 nye årsverk en økning på 16–17 prosent.

Når Steen ønsker denne satsingen og at færre skal på sykehjem og flere skal bo hjemme lenger, så er det ikke fordi han er finansbyråd og sitter på pengesekken:

- Målet er ikke å spare penger

– Nei, hovedpoenget her er å gi eldre et bedre tilbud, ikke å spare penger. Det er jeg slett ikke sikker på at vi gjør, det er neppe noe billigere for kommunen å yte tjenester hjemme hos eldre enn å ha dem på institusjon.Satt på spissen hadde det billigste for kommunen vært å samle alle eldre pleietrengende i en diger fabrikk, men jeg tror ikke det hadde vært noe godt tilbud. Derimot er jeg ganske sikker på at det for de fleste er et godt tilbud hvis de får hjelp slik at de kan bo hjemme enda lenger. Det er derfor vi ønsker denne vridningen og derfor vi ønsker å opprette de nye stillingene , sier byråden.

Det har lenge vært et mål å trappe ned bruken av sykehjem. Det målet er nådd i den grad at 16 prosent av sykehjemssengene står tomme.

– Og det er dårlig økonomi, sier Steen.Les mer om

 1. Robert Steen
 2. Eldreomsorg
 3. Demens
 4. Sykehjem

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Norlandia - driver sykehjem, satser på hjemmetjenester

 2. OSLOBY

  Byrådet lovet 500 nye årsverk i hjemmetjenesten. Hittil er bare rundt halvparten på plass.

 3. OSLOBY

  Skal eiendomsskatt finansiere Det grønne skiftet?

 4. OSLOBY

  Bitter ordkrig om Oslo-byrådets viktigste eldreløfte

 5. OSLOBY

  Private aktører får ikke være med på Oslos nye eldrereform

 6. OSLOBY

  Slik er Oslo-budsjettet for 2017