Osloby

Denne «plusshus»-høyblokken kan bli den første av sitt slag i Europa

Et 22 etasjers «miljøtårn» kan bli ny nabo til Frognerparken.

Slik kan det nye høyhuset på Majorstuen bli i fremtiden. Foto: Veidekke/OBOS

 • Sol Sigurjonsdottir

I vår ble det kjent at Obos og Veidekke vil bygge et 22-etasjers høyhus på Majorstuen, rett i nærheten av Frognerparken.

Huset blir en del av et nytt boligkvartal med rundt 370 leiligheter. Nå er det klart at man ønsker å bygge et såkalt «plusshus», et høyhus som produserer mer energi enn det bruker — primært takket være solenergi og varmepumpeteknologi.

— Så vidt vi har klart å finne ut er det ikke blitt bygget slike høyhus i Europa tidligere. Det finnes småhus og kontorbygg, men dette høyhuset blir det første av sitt slag. Obos og Veidekke vil være grønne, og ta et grønt ansvar. Vi synes dette passer godt med de politiske føringene for denne byen, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i Obos.

 • Les også: Majorstuen skole kan få boligkvartal med 370 leiligheter som ny nabo. Utbyggerne reklamerer med Vigelandsparken som hage.

Usikkert om man får bygge 22 etasjer

Høyhuset har vært på byrådets bord siden i mai. Mens Obos vil ha 22 etasjer, har Riksantikvaren sagt at 14 er en grensen for hvor høyt man kan bygge, og Plan- og bygningsetaten ser helst at man bygger enda lavere enn dette igjen.

I desember kalte Fylkesmannen inn til meklingsmøte mellom partene, etter oppfordring fra byrådsavdeling for byutvikling. Men fortsatt er ingenting løst, og reguleringsplanen er ikke vedtatt.

Slik kan det nye høyhuset på Majorstuen bli. Foto: Veidekke/OBOS

Riksantikvaren mener at et hus på 22 etasjer er i strid med nasjonale kulturminneinteresser når det gjelder silhuettvirkning og er i strid med de nærliggende bygårdene fra 1800-tallet.For at miljømålene skal kunne realiseres, er det nødvendig å bygge 22 etasjer, forklarer konsernsjefen i Obos. Dette handler om byggtekniske forhold, blant annet slik at man kan få nok sol inn på fasadene på bygget.

— Om vi skal lykkes med miljømålene må bygget være på 22 etasjer. Vi har høye miljøambisjoner, men må ha politikere med på laget. Et mer «kinderegg»-prosjekt kan du nesten ikke få: Her bygger man høyere, tettere og grønnere. Nå ligger ballen hos politikerne, sier Siraj.

- Utfordrer politikerne på egne ambisjoner

— For vår del handler dette om å ta klimaambisjonene på alvor. Vi hopper over en generasjon av boligblokker med passivhus og har latt oss inspirere til å gjøre dette til et energipositivt hus. Det er på mange måter å gå ti år frem i tid med tanke på de tekniske ambisjonene. Forutsetningene som ligger til grunn er å gjøre dette høyt nok for å fange sollys og energi for å få de resultatene man ønsker seg, sier Emil Paaske, leder for Veidekke Eiendom.

Målet er at bygget også skal kunne avgi energi til omliggende bygninger i kvartalet. Paaske mener det nye miljøtårnet vil være et stort fremskritt for byen i et klimaperspektiv.

— Dette blir den første energipositive blokken av denne størrelsen. Her er man også 300 meter fra et av Norges største kollektivknutepunkt, og dermed kan dette bli et nesten bilfritt prosjekt. Gjennom dette bygget utfordrer vi politikerne på deres egne ambisjoner. Vi mener at du gir politikerne en fantastisk mulighet til å være med på en fremtidsrettet byutvikling, så vi har sterk tro på at prosjektet blir realisert.

Er positiv til høyhus rundt kollektivknutepunkt

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling, forteller at hun ikke har tatt stilling til denne saken enda, og kan derfor ikke kommentere de spesifikke planene. Hun er samtidig positiv til at man ønsker å bygge miljøvennlig i Oslo.

— Jeg synes det er positivt at Obos ønsker å tenke klimavennlig standard i boligbygg, det trenger vi mer av fremover. Vi har fått mange flotte miljøvennlige næringsbygg i Oslo, men for få boligbygninger.

Hun understreker at saken om ny reguleringsplan kom til før det nye byrådet gikk på. Byråden kan ikke gi en konkret tidsramme på når saken vil bli behandlet, men forteller at det ikke skal gå altfor lang tid før den blir sendt til bystyret.

- Hvilke tanker gjør du deg om utbygging av høyhus i Oslo?

— Byrådserklæringen åpner for at det kan bygges høyhus rundt en del utvalgte kollektivknutepunkter. Jeg er i utgangspunktet positiv til det, men det vil bli en vurderingssak i hvert tilfelle. Om man skal bygge i høyden må det bli en positiv del av bybildet. Det avhenger ikke bare av arkitekturen, det må også gi noe tilbake til byen, sier byråden.

 1. Les også

  OBOS vil bygge 22 etasjer ved Frognerparken

 2. Les også

  Slik blir fremtidens Oslo og Akershus

 3. Les også

  Y-blokken sidestilles med lagunen i Venezia

 4. Les også

  Oslo-sykehus har brukt nær én milliard på å leie lokaler - har selv 45.000 m2 stående tomt i byen

 5. Les også

  Majonesfabrikken skal fylles med boliger

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  25, 17, 14 eller 8 etasjer? Der står striden om nye Majorstuen stasjon.

 2. OSLOBY

  Oslo kommune planlegger å firedoble antallet boliger på Skøyen

 3. OSLOBY

  Foreslår 76 meters høyhus i Oslo. Normalt tillates bare 30 meter i området.

 4. OSLOBY

  Vil bygge høyt og tett på lokket over Majorstuen stasjon

 5. OSLOBY

  Kampen mot høyhus på Majorstuen tilspisses: – Jeg håper at barna vinner denne gangen

 6. OSLOBY

  Vil bygge 14 etasjer inntil Majorstuen skole