Osloby

Ulv tok fem lam i Nordmarka - nå kan den felles

En ulv har drept minst fem lam helt nord i Nordmarka. Trolig er ulven forlengst ute av området, men frem til onsdag klokken 12 er den fritt vilt.

Ett av de fem døde lammekadaverne som er funnet etter ulvens herjinger inne ved Tverrsjøstallen. Sannsynligvis ble det drept i helgen. SNO/Bergsrud

 • Heidi Anne Johnsen

Fylkesmannen i Oppland har gitt fellingstillatelse til en ulv som angivelig har tatt fem lam i Jevnaker. Det er Lunner beitelag som har sendt søknaden etter at kadavre fra fem lam ble funnet ved Skjennumsetra like ved Tverrsjøstallen nord i Nordmarka.

Ulven er ikke blitt observert. Men Statens Naturoppsyn har konkludert med at lammene var tatt av ulv.

Fellingstillatelsen vil bli stående til i morgen, onsdag 3. juni, klokken 12. Åsaken til at fellingstillatelsen gis for så kort tid, er at ulven trolig er et streifdyr.

Ulven har trolig vandret videre

— Siden vi ikke har fått rapporter om at noen har sett ulven, tyder mye på at den ikke lenger befinner seg i dette området, sier Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland.

De unge ulvene forlater vanligvis flokken når de er ett til to år gamle, og som oftest skjer dette på våren, forsommeren eller høsten. De kan vandre svært langt fra reviret hvor de ble født, og kan i prinsippet dukke opp hvor som helst i Norge.

— Vi har funnet spor i snøen og vi har funnet avføring etter ulven. Vi vet ikke om den har drept flere dyr eller om den fortsatt er i området. Ingen av delene er usannsynlig ettersom det er flere hundre sauer i området, sier utmarksforvalter Karianne Johansson i Lunner Almenning.

— Sannsynligvis ble lammene tatt i helgen, foreløpig har vi funnet fem kadaver og vi er ute og søker videre, sier styreleder Per Olimb i Jevnaker almenning. - Vi aner ikke hvor ulven er nå, men har et jaktlag som rykker ut hvis noen finner ferske spor.

At det jaktes på ulv i Nordmarka er helt nytt og uventet for Olimb. -Ja, dette er helt nytt. Jeg har aldri hverken hørt om eller opplevd det før, og jeg kan ikke tenke meg at det har skjedd på denne siden av krigen. Kanskje har det ikke skjedd på hudnre år. Men det er kanskje noe som blir mer vanlig i framtida?

Ønsker nye gener i ulvebestanden

Ekskrementer som ble funnet på stedet er sendt til DNA-analyse.

— Det er viktig å gjøre analyser så raskt som mulig, for å finne ut om dette er en innvandret finsk-russisk ulv, sier Klæbo.

Den finsk-russiske ulven kommer nemlig med ferskt genmateriale til den nordiske ulvestammen. Den lider av mye innavl fordi den er liten.

— Viser det seg at det er finsk-russisk ulv, vil vi i samråd med Miljødirektoratet vurdere andre tiltak for å håndtere ulven, sier Klæbo.

Det er en annen og høyere terskel for å skyte en innvandrer-ulv fordi den er med på å øke den gentiske variasjonen i den norske ulvestammen. Men DNA-analysen vil ikke være klar før fellingstillatelsen er gått ut.

Streifdyr er ikke uvanlig på Østlandet

Ulven er i Nordmarka. Minst fem lam er drept av ulv ved Tverrsjøstallen i Jevnaker kommune, helt nord i Nordmarka. Nå pågår den forste ulvejakten i Nordmarka i manns minne.

— Det er ikke uvanlig med ulv på Østlandet og det dukker rett som det er opp streifdyr utenfor ulvesonen, sier Klæbo.Han viser til at det i fjor ble observert ulv både på Eidsvoll, Toten, i Hurdal og i Ringerike i Buskerud.

- Fredningen er i praksis opphevet

Naturvernforbundet reagerer sterkt på at det blir gitt fellinstillatelse på ulv som har gjort så liten skade som et par lam.

— Skadefelling skal være aller siste utvei. Forvaltningen har lagt seg på et nivå som er alt for lavt. Nå gis det fellingstillatelser til ulv som ikke har gjort noen skade. Vi ser flere eksempler på at ulv blir skutt etter bare å ha blitt observert i naturen. 17. mai ble en ulv skutt i Oppland uten å ha skadet en eneste sau. Forvaltningen i Norge har nærmest opphevet fredningen av dy, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

— Stortinget har sagt at det er lov for ulven å bevege seg utenfor ulvesonen. Det er viktig fordi streifulver da kan gå tilbake til ynglesonen og bidra til at vi får flere ungekull av ulv. Norge ligger under de nasjonale målsetningenen for yngling. De sier at vi skal ha minst tre ulvekull i året. I 2014 hadde vi bare to.

Høy ulve-dødlighet

— Det er meget stor kjent dødlighet blant av ulv i Norge, 15 dyr er kjent skutt i 2014. Hittil i år er seks dyr allerede kjent drept. Når det skytes så mange ulver, klarer vi ikke å engang å beholde bestanden på et kritisk minimumsnivå, Håpnes.

Ved siden av fellingstillatelsene, er den viktigste dødsårsaken for ulv krypskyting.

Det er i overkant av 30 helnorske ulver i Norge, i tillegg 50 som lever på grensen mellom Norge og Sverige.

— Vi må spare fellingene til de tilfellene hvor ulven gjør stor, akutt skade. I tilfeller som her må man forsøke å finne andre metoder for å unngå tap av sau til ulv. Samtidig må sauenæringen påregne et normaltap av sau til rovdyr, inkludert ulv, understreker Håpnes.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Finnmark: Felte ulv fra helikopter

 2. NORGE

  Ulv tok ytterligere 12 sauer i helgen – nå frykter bøndene «blodig beitesommer»

 3. NORGE

  En svensk ulv står bak sauedrap

 4. NORGE

  – Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

 5. OSLOBY

  Okkupantene i Hausmanns gate kan bli kastet på dør etter 16 år

 6. OSLOBY

  Valgsirkus på hjemmebane