Osloby

Er dette Oslos dårligste gate?

Grefsenveien er skrekken både for bilister eller syklister. Men det hjelper ikke å fikse asfalten mer, det må gravemaskiner til.

Trikkeskinnene i Grefsenveien skal graves opp. Deretter skal det støpes en såle med betong under, før trikkeskinnene plasseres i polstring av gummi for å dempe støy og rystelser. Christian Sørgjerd

 • Christian Sørgjerd
  journalist

Hva mener du er Oslos dårligste gate? Send oss tips.


Et lappeteppe av mørke asfaltflekker blinker i vårsolen opp bakkene mot Storo-krysset. Hver gang veien sprekker opp, som skjer ofte, må Sporveien rykke ut og lappe hullene.

Fra gammelt av er det slik at veivedlikeholdet i én alen bredde (63 cm) ut fra trikkeskinnene er kollektivtransportens ansvar, ikke kommunens.

Men lappingen hjelper ikke.

Når ett hull er tettet, dukker et nytt opp. Slik har det vært i flere år nå. Fundamentet under er for dårlig. Det har gjort klager på Grefsenveien til en gjenganger både i Aftenpostens spalter og hos kommunen.

I 2013 skrev Aftenposten om hvordan samme hull i Grefsenveien i løpet av én time ødela fem bildekk.

Siden har lite skjedd.

Skinnene synker

Hos Sporveien innrømmer de at Grefsenveien er blant byens aller dårligste.

— Problemet er at trikkeskinnene synker. Som regel kan vi slipe bort asfalt, slik at overgangen mot skinnene blir jevnere. Men et sted går grensen, og der er vi nå med Grefsenveien, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien.

Penger til rehabilitering er bevilget gjennom «Oslo-pakke 3». Egentlig var oppstart planlagt i fjor. Så i vår. Men nå har det stanset opp. Igjen.

— Hele området skal gjennom et reguleringsarbeid hos Plan- og bygningsetaten. Det nye er at de også ønsker en sykkeltrasé der, sier Asperud.

Les også

Får beskjed om 600 hull i måneden

Derfor vet han ikke når de vil komme i gang med arbeidet.— Men i løpet av sommeren og høsten må vi ha gjort noe med skinnene og fundamentet. Så vi håper reguleringssaken blir ferdig før det, så gravingen kan gjøres samtidig. Men før neste vinter må vi få gjort noe.

Vil ikke flytte ansvaret

Aftenposten har spurt samferdselsbyråd Guri Melby (V) om den tradisjonelle delingen av vedlikeholdsansvar mellom flere instanser er hensiktsmessig.

— Ordningen med at Sporveien har ansvar for én alen på hver side av trikkeskinnene, fungerer godt. Det er mange interessenter i grunnen under trikkeskinnene, og ved at Sporveien har ansvaret sikrer de at alle som har interesse der det graves, gjør sine vedlikeholdsarbeider på en koordinert måte, svarer Melby.

Du kan få erstatning

Om du punkterer eller får skader på bil eller sykkel på grunn av dårlig vei, kan du søke kommunen om erstatning.

Bymiljøetaten fører ikke statistikk over antall søknader som kommer inn, men Odd Olav Bratteberg i etaten opplyser at de i 2014 betalte ut erstatning til fem personer.

Sporveien betalte på sin side ut 27 slike erstatninger i 2014.

Er det et hull i veien som plager deg? Meld fra til kommunen.

 1. Les også

  Dette asfalthullet har revet opp ti bildekk. Minst

 2. Les også

  Kraftig økning i antall alvorlige skader på sykkel

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nå skal det lappes

 2. OSLOBY

  Nytt Storokryss utsatt på ubestemt tid

 3. OSLOBY

  Grefsenveien – fra vondt til best

 4. OSLOBY

  Trikkeskinner er sykkelfelle nummer én

 5. OSLOBY

  Trikken mellom Storo og Kjelsås tilbake etter halvannet år

 6. OSLOBY

  Kommunen henviser til kommunen for å få fikset hullet i veien