Osloby

Pengene følger ikke eleven når det teller!

Det er ikke mange elever som merker det når spesialundervisning utgår, men for elevene det gjelder betyr det alt.

De aller fleste elevene som trenger spesialundervisning eller assistent på grunn av en funksjonshemning, har ingen penger som følger etter seg, skriver Ane Heiberg. Jan Haas

 • Tidligere Driftsstyreleder Ved Seterbråten Skole
 • Mor I Osloskolen
 • Ane M. Heiberg

Aftenposten har skrevet om hvordan pengene til grunnskolene i Oslo blir fordelt. Modellen kalles "Pengene følger eleven", men kunne fint hett "Så lenge budsjettet går i null, er det ikke så nøye med resten" .

Det er ikke tvil om at det i sum er for lite penger i Osloskolen. Likevel er byråden fornøyd med å flikke på en modell som skjuler problemer fremfor å avdekke dem.

Oslos skolebyråd er godt fornøyd med hvordan systemet fungerer i dag, for Osloskolen klarer å stramme inn livreimen år for år. Men i dagens modell er det også noen som taper stort – elevene med størst behov for ekstra hjelp. Dét ser ikke ut til å bekymre skolebyråden.

Det er lærerne som koster

Skolebyråden insisterer på at dagens modell er rettferdig, fordi alle skolene får like mye penger pr. elev. Det høres rettferdig ut, hvis det ikke var for at antall elever i liten grad påvirker hvor store utgifter en skole har.

Ane M. Heiberg privat

Om to barneskoler har to klasser på hvert trinn og den ene har 23 elever i snitt pr. klasse, og den andre har 28, så må alle klassene ha minst én lærer til enhver tid. Skolen med færrest i klassen vil få tre millioner mindre fordi pengene følger eleven. Summen tilsvarer fire-fem lærerstillinger. Rettferdig?

Dessuten følger ikke pengene eleven bokstavelig. De aller fleste elevene som trenger spesialundervisning eller assistent på grunn av en funksjonshemning, har ingen penger som følger etter seg.

Skolen må ta av potten som skal dekke alle utgifter. Den potten er allerede for liten. Dette innebærer at elever som har behov for tett oppfølging av en lærer, ikke får det. Dette har også Kommunerevisjonen påvist i sin rapport 09/14.

Se på konsekvenser

Byrådet ba konsulentfirmaet Deloitte evaluere noen få sider av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo.

Hovedpotten (68 prosent) av pengene til Osloskolen fordeles ut fra antall elever ved skolen, det vil si at "pengene følger eleven". Det er ikke evaluert hvorvidt dette er en god måte å fordele penger på. Høyre som oppdragsgiver mener nemlig dette er en riktig måte å fordele penger på og dermed trenger det tydeligvis ikke å evalueres.

Det er underlig å evaluere et system uten å se på hovedprinsippet som ligger til grunn for modellen. Spesielt er det underlig når byrådets mandat fra Oslo bystyre var å se på hele modellen og hvilke konsekvenser den har for skolene.

Frihet under tvang

Det er skolenes driftsstyrer som vedtar skolenes budsjetter innenfor tildelt ramme. De består av representanter for ansatte, foreldre og lokalpolitikere. Mange driftsstyrer vedtar hvert år budsjetter som gjør at det ikke settes inn vikar, skolene kutter spesialtimer i stedet.

De vedtar budsjetter som konkluderer med at hvis det er flere elever som får vedtak om spesialundervisning må de dele timer med dem som allerede har spesialundervisning. Uavhengig av hvilke vanskeligheter elevene har. Klasser på 28 elever blir sjelden eller aldri delt i mindre grupper, ikke engang i praktiske fag.

Hvis skoler henvender seg oppover i systemet for å påpeke at pengene ikke strekker til, er beskjeden klar: Dere får ikke mer – dere må styre bedre. Dermed blir det på magisk vis rektorenes ansvar at det ikke er nok penger. Lokal handlefrihet?

Det er for lite penger i potten

Det er ikke tvil om at det i sum er for lite penger i Osloskolen. Likevel er byråden fornøyd med å flikke på en modell som skjuler problemer fremfor å avdekke dem. Byråden er fornøyd med at det er rektorene og driftsstyrene som blir sittende med svarteper og det økonomiske ansvaret.

Skolebyråden lever godt med at de svakeste elevene ofres på budsjettbalansens alter. Det er ikke mange elever som merker det når spesialundervisning utgår, men for elevene det gjelder betyr det alt. Dessverre er det ingen penger som følger disse elevene, og ingen skolebyråd som tar ansvar for dem.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  De mest populære skolene har fått mest penger i Oslo. Nå vil byrådet vrake ordningen.

 2. OSLOBY

  Lærere advarer: I Oslo kan få elever i klassen gi problemer for skolen

 3. OSLOBY

  Skal ansette 50 nye «superlærere» i Oslo-skolen

 4. OSLOBY

  Mener vestkantskoler driver på kanten av det forsvarlige. Nå vil byrådet omfordele ytterligere 46 millioner.

 5. KRONIKK

  Kronikk: Grensen for skjevdeling mellom Oslo øst og Oslo vest er nådd

 6. OSLOBY

  Utdanningsforbundet skuffet over byrådet: - Fremstiller kutt i Oslo-skolen som styrking