Osloby

Nekter spaghetti-troende å bli trossamfunn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Church of the flying spaghetti-monster ikke er en religion. Nå skal klagen behandles av Kultur-departementet.

noodledoodle1600_1200-X1fI7dn5Dk.jpg Venganza.org/Pastafarian Milek

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Skal Pastafarianerne , som de kaller seg, få lov til å tilbe et flyvende spaghettimonster? Ja, men de får ikke registrere seg som et trossamfunn i Norge, mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Pastor i Det Hellige Flygende Spaghettimonsterets Kirke, Camilla Elverum, fikk avslag på søknaden sin i april i år, til stor misnøye. Nå har hun klaget vedtaket til Kultur-departementet.

Satire-religion

«Religionen» startet som en protest mot at teorien om intelligent design, en teori om at et intelligent vesen har skapt universet, skulle læres bort på lik linje med evolusjonsteorien på skoler i delstaten Kansas i USA.

Opphavsmannen, eller profeten om man vil, Bobby Henderson, sendte et åpent brev til utdanningsetaten i delstaten, der han argumenterte for at hans teori om det flyvende spagetti-monsteret også burde bli tatt inn i læreplanen, skriver The New York Times.

Det tok ikke lang tid før fenomenet ble populært på internett. Pastafarianerne har også en spaghetti-bibel og åtte bud (kalt «Jeg ser helst at du ikke»), noe Elverum viste til i sin klage til departementet.

Humor

Per i dag er det i 120 medlemmer i en Facebook-gruppe som utgjør menigheten i Norge. «Pastor» Elverum ønsker å kunne utføre vielser og dåp i Norge.

— Vi ønsker en mulighet til å gjennomføre seremonier som vielser og dåp. Disse seremoniene er sekulære tradisjoner overtatt av religionene, og vi ønsker å ha anledning til gjøre det samme innen vårt trossamfunn.

Hun ble imidlertid ikke overrasket over at søknaden ble avslått.

Les også

Staten strør millioner over Oslos menigheter

— Men jeg er spent på hva svaret blir, nå som klagen min er grundigere formulert. Jeg ser skepsisen til Fylkesmannen, men all tro, alle trossamfunn, skal ha lik oppmerksomhet og lik støtte fra staten. Avslaget kommer av en frykt for hva det å si ja vil føre til, sier hun. - Hva innebærer det egentlig å være pastafarianer?

— Det innebærer humor, satire og det å sette pris på vitenskapen og et karbohydratbasert tilværelse. Vi har det gøy med å filosofere over alvorlige samfunnsspørsmål.

Felles betegnelser

I sitt avslag på søknaden legger fylkesmannen til grunn at kirken ikke vurderes som et trossamfunn, ut fra en vanlig forståelse av begrepet. Definisjonen av en religion er hentet fra tidligere klagesaker hos departementet (se faktaboks til høyre).

- Det å definere en religion er vanskelig, men det er noen felles betegnelser på hva en religion er. Det skal være en skjebnebestemmende makt, og religiøse grunnbegrepet som skal gå igjen, som Det hellige , åpenbaring, synd og offer. Man skal kjenne igjen disse begrepene i en trosbekjennelse og i religionen, sier avdelingsdirektør Merethe Helstad i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hun understreker at hun ikke har jobbet med søknaden, og at hun derfor ikke har god kjennskap til søknaden.

- Men har ikke religionen dette?

— Vi har vurdert det slik at det ikke er i overenstemmelse med det vi legger til grunn skal identifisere en religion, sier Helstad.

- Dette blir av mange vurdert som en parodi-religion og protestaksjon. Er det en årsak til avslaget?

— Vi vurderer alle søknader ut i fra de grunnbegrepene som ligger i religionen, og ser om det passer inn i kriteriene som ligger til grunn for hva en religion er, sier Helstad.

Klagen vil bli oversendt Kultur-departementet om kort tid, opplyser Helstad.

 1. Les også

  Vil frata kirken vigselsrett

 2. Les også

  Andre trossamfunn leier Oslo-kirkene

 3. Les også

  - Kirker og trossamfunn bør finansiere seg selv

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Legger bort miljøfartsgrenseskilt - nå skal veiene i stedet vaskes

 2. OSLOBY

  Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

 3. OSLOBY

  Kom til Norge på sommerdekk – havnet i varetekt

 4. OSLOBY

  Manglerud Star-lederens anke avvist av lagmannsretten

 5. OSLOBY

  Kraftig brann i Oslo-bygård. 22 personer evakuert.

 6. OSLOBY

  Oslo før: Broen ingen ville ha