Osloby

Ruters ønskeliste for 2015: 60 millioner ekstra

Oftere T-baneavganger på morgenkvisten, flere nattbusser og, hvis de får enda mer penger, flere avganger på T-banelinje 4.

Flere nattbusser og flere nattbussavganger er på ønskelisten. Hegna, Liv

 • Kjersti Flugstad Eriksen

I et innspill til budsjettet for Oslo i 2015 ønsker Ruter seg 60 millioner kroner for å styrke tilbudet både for buss, trikk og bane.

Martin Hinsch, pressevakt hos Ruter, sier at årsaken til pengeønsket er å kunne ta unna en større andel av den forventede trafikkveksten i Oslo unna med kollektivtrafikk. Ruters kollektivtibud har økt med mellom tre og fem prosent de siste årene. Neste år er den planlagte økningen i Oslo på bare to prosent. For å ta veksten opp til fem prosent, har Ruter ønsket seg ekstra midler.

— Da har vi foreslått tiltak på en ramme på 60 millioner kroner, sier Hinsch.

Mer nattbuss, økt frekvens for alle T-banelinjer på kveldstid og 15-minuttersruter på morgenkvisten på lørdager er på Ruters ønskeliste.

Ønsker seg flere avganger på Lambertseterbanen

I tilleg har Ruter har sagt at de ønsker seg flere avganger på linje 4 til Bergkrystallen, Lambertseterbanen.

- Ruter jobber også med å se på en frekvensøkning på Lambertseterbanen. Det er budsjettsituasjonen som vil avgjøre hvilke tiltak som blir gjennomført, men Lambertseterbanen kommer i tillegg, sier Hinsch.

Flere avganger på linje 4 avhenger av at det kan kjøres et ekstra tog pr. kvarter gjennom sentrumstunnelen. Men Sporveien har gjennomført tester som viser at det vil la seg gjøre, og er i forhandlinger med Ruter om kostnaden ved hyppigere avganger på linje 4.

På spørsmål fra bystyrepolikerne fra Arbeidederpartiet Marianne Borgen og Abdulla Alsabeegh, svarer finansbyråden at dette vil koste mellom 25 og 40 millioner kroner.

Budsjettforhandlingene forventes ferdigstilt innen utgangen av november. Kollektivbudsjettet for 2015 er styrket med 10 millioner kroner, i tillegg til at Ruter forsøker å øke billettinntekteneblant annet ved å redusere sniking.

Dette er ønskelisten til Ruter oppsummert i tiltak:

Tiltakene Ruter ønsker seg for buss er:

 • Økt frekvens på buss i Uelands gate i rushtiden
 • Økt frekvens utenom rushtid på buss på Mosseveien og Prinsdal
 • Økt frekvens utenom rushtiden på buss fra Majorstuen til Groruddalen
 • Bedre nattbuss og nye nattbusslinjer.
  Tiltakene Ruter ønsker for T-banen er:
 • Økning til to vognsett på linje 2 fra Avløs til Ellingsrudåsen på lørdager
 • Økt frekvens for alle linjer på sen kveldstid
 • 15 minutters ruter fra morgenen av på lørdager.
  Les også:
 1. Les også

  Også NSB vil heve snikebøtene

 2. Les også

  Ruter: Kan tjene 100 millioner på å få bukt med snikingen

 3. Les også

  Oslo skal bli best på elbuss

 4. Les også

  Frp vil øke prisen på månedskort i Oslo

 5. Les også

  Betale det det faktisk koster

 6. Les også

  Demonstrerte mot snikegebyr

 7. Les også

  Oslo går for elbusser

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Fra søndag blir det mange flere avganger på buss, trikk og bane. Men også noen færre.

 2. OSLOBY

  Buss døgnet rundt på hverdager og i helgene

 3. NORGE

  Samferdselsministeren til Stortinget: Parkerte tog kan tas i bruk, men bør likevel bli stående

 4. NORGE

  Jernbanedirektøren varsler utvidet togtilbud

 5. NORGE

  Ordførere i kø for å ta disse togene i bruk

 6. OSLOBY

  Oslo får flere miljøvennlige busser