Osloby

- Tiggedebatten er ført på feil premisser

KrF krever omkamp om tiggeforbud.

Ifølge en fersk rapport er det ingenting som tilsier at bakmenn tar deler av inntekten fra tiggere i Oslo, Stockholm og København. Solum, Stian Lysberg

 • Henrik Arneberg
 • Wasim Riaz

Aftenposten presenterte i går Fafo-rapporten «Når fattigdom møter velstand».

Funnene bryter med flere av mytene om gruppen:

 • Ingen tegn på organisering av bakmenn, eller at bakmenn tar deler av inntekten fra tigging.
 • Reell fattigdom. En av tre bor i hus uten innlagt vann. To av ti har en eller annen form for oppvarming i husene i Romania.
 • Et flertall ville helst hatt arbeid i Skandinavia, og opplever det som ydmykende å måtte tigge.
 • Fire av ti som bor på gaten eller i biler i Oslo er rumenere uten rom-bakgrunn.
  Les egen sak: — Tiggeforbud kan gi økt kriminalitet

Krf: Opphev muligheten for å innføre lokale tiggeforbud

Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF, reagerer kraftig på rapporten.

- Begrunnelsen for tiggeforbud gikk på kriminalitet, menneskehandel og bakmenn som utnytter fattige tilreisende. Nå har vi en Fafo-rapport som er tydelig på at dette ikke er tilfellet. Derfor forventer jeg at regjeringen opphever muligheten for å innføre lokale tiggeforbud, sier Ropstad til Aftenposten.

Han mener tiggedebatten som bidro til at kommuner kan innføre tiggeforbud er ført på feil premisser.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) KRF

— Debatten og begrunnelsen for å innføre forbudet, både lokalt og nasjonalt, er i stor grad begrunnet med at majoriteten av tiggerne er utsatt for menneskehandel eller annen kriminalitet. Det er blant annet blitt oppfordret til å ikke gi penger grunnet bakmannsvirksomhet. - Hva tenker du om det?

— Dersom Fafo-rapporten stemmer, er nordmenn blitt lurt. De er lurt til å tro at pengene de gir går til bakmenn. Det er skapt et inntrykk av at dette gjelder majoriteten, men dette tilbakevises jo på det sterkeste, sier Ropstad.

Han reagerer også sterkt på at 1 av 3 tilreisende fattige fra Romania oppgir å bli trakassert.

— Det er helt uholdbart at romfolket blir utsatt for hets og sjikanering her i Norge. Vi må også huske på at dette er en gruppe som er stigmatisert i sitt hjemland. Rapporten gir derfor en viktig påminner om at vi må gjøre det vi kan for å bekjempe slike holdninger, avslutter Ropstad.

Får støtte fra Ap

Arbeiderpartiet sier også ja til å oppheve muligheten for å innføre lokale tiggeforbud.

— Høyre og Frp brukte organisert kriminalitet som en sterk begrunnelse da de gikk inn for forbudet selv om det ikke var dokumentasjon for den påstanden. Nå har vi dokumentasjon som klart slår fast at de tok feil, det er ikke en sammenheng. Det burde medføre at de endret sitt standpunkt, men dessverre har jeg lave forventninger til at de vil lytte til kunnskapsgrunnlaget og gjøre noe med det. sier stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap).

- Er debatten ført på feil premisser?

Kari Henriksen (Ap)

— Ja, hos enkelte partier har den det. De har basert sin politikk på antakelser og ikke fakta. Justisministeren har i Stortinget slått fast at det er en sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet. Det viser seg nå å ikke stemme. Det er rett og slett foruroligende av et slikt skjevt informasjonsgrunnlag brukes av justisministeren, svarer Henriksen.

- For lettvint løsning

Jan Arild Ellingsen (Frp), medlem i justiskomiteen, er ikke enig i kritikken som kommer fra Krf og Arbeiderpartiet.

— Jeg synes Krf driver et lettvint spill som fremstår som populistisk. Jeg trodde det var vi i Frp som skjøt fra hoften, ikke Krf. Betyr dette at de vil snu om det kommer en annen rapport? De mener at Fafo er de eneste som har rett, og så enkelt tror jeg ikke det er. Om det kommer en tilsvarende rapport som viser det motsatte, vil man da trekke forslaget om ny saksbehandling? Jeg synes det er enkelt å si at det som er blitt sagt tidligere ikke gjelder. Det tyder på at man er på jakt etter én «riktig» løsning, sier Ellingsen.

Synes du debatten har blitt ført på feil premisser, har informasjonsgrunnlaget vært skjevt?

— Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det er en enkel påstand med basis i kun én ny rapport. Politiet og andre har tidligere vist at det har vært en sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet, hevder Ellingsen.

Han mener at muligheten for et tiggerforbud må opprettholdes.

— Hvis det å hjelpe folk som tigger skal løse vår nasjonale samvittighet, da har vi store problemer. Verdens sosiale problemer løses ikke ved å putte en 20-kroning i en kopp, da har jeg større tro på systematisk jobbing mot fattigdom.

Politiet: Bildet har flere sider

Flere politikere som har argumentert for et tiggeforbud, har vist til politiet når de har argumentert for at tiggerne blir utnyttet av bakmenn. Visepolitimester Roger Andresen i Oslo politidistrikt sier at politiet aldri har sagt dette med 100 prosent sikkerhet.

Visepolitimester Roger Andresen Fredrik Varfjell

— Oslo-politiet har vært veldig tydelige på at det er stor usikkerhet tilknyttet tiggingen og transporten hit. Nå sier også funnene i Fafo-rapporten at mye av transporten hit er organisert, men det trenger ikke å ligge noe kriminelt bak dette, sier Andresen.Han understreker at man må se på flere sider av saken, og viser til en relativ fersk dom fra Oslo tingrett.

— Det er feil å si at alle rumenske borgere kommer hit frivillig. En fersk dom fra Oslo tingrett slår fast at åtte personer ble utsatt for menneskehandel og ble blant annet tvunget til tigging. Dette har også kommet frem i Bergen. Derfor er det viktig at man ikke glemmer nyansene i bildet, sier Andresen.

Vil ha samme løsning i hele landet

Andresen legger til at politiet ikke har grunnlag til å si at dette har stort omfang, men at det er feil å si at det ikke finnes. Han nevner samtidig at flere personer som angivelig kommer til Norge for å tigge, er blitt tatt for lommetyverier og annen vinningskriminalitet.

- Hva sier politiet i Oslo om tigging?

- Vi ønsker først og fremst en sosialpolitisk løsning. Hvis man ikke kan få en slik løsning, så tror vi at et tiggeforbud kan bidra til å redusere antall tiggere. Vi forholder oss til at lovforslaget om forbud er lagt på is, svarer Andresen som er klar på at politiet ikke ønsker lokale forbud, men samme løsning i hele landet.

Politiet vil nå gå nøye igjennom rapporten, og vurdere et dialogmøte med Fafo-forskerne, slik at politiet og Fafo kan lære av hverandre. Fafo er for øvrig nærmeste nabo til Oslo politidistrikt da begge har personalinngang fra samme gate på Grønland.

- Behandlingen i Norge er skammelig

— Funnene i undersøkelsen er opprørende og veldig triste. Tilreisende tiggere er mennesker i nød. Behandlingen de får i Norge er skammelig. Det bekymrer meg, sier nestleder i likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth på følgende ang rapporten:

Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hun mener at det lenge har eksistert en oppfatning om at tilreisende tiggere er styrt av kriminelle nettverk, og at den nye rapporten knuser denne myten.Politikerne må føre en politikk som er i tråd med menneskerettighetene, sier Haugseth.

— Det er på tide vi begynner å behandle dem som nettopp mennesker i nød, og ikke lar fordommer rettferdiggjøre trakassering og vold. Jeg dessverre ikke overrasket over at Norge er dårligst i klassen når det gjelder behandling av tilreisende rom. Det er denne type holdninger som har preget det offentlige ordskiftet om romfolk i flere år. Norsk debatt de siste årene har vært preget av alt annet enn anstendighet, verdighet og fakta. Romfolk har ikke blitt sett på som mennesker i nød, men myten om at de er drevet av bakmenn og kriminelle nettverk har fått stor plass.

 1. Les også

  Regjeringen vil fjerne støtten til akuttovernatting

 2. Les også

  - Tiggeforbud kan gi økt kriminalitet

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Forbudsdebatten går på tomgang. Jeg har en løsning på tiggerproblemet.» | Andreas Slettholm

 2. OSLOBY

  I 2013 stanset Høyre Aps forslag om tiggeforbud. Nå gjør Ap det samme mot Høyre.

 3. NORGE

  NRK: Rumensk tiggernettverk håver inn millioner i Bergen

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Tigging må fortsatt være lov

 5. NORGE

  Høyre i Bergen vil ha tiggeforbud

 6. NORGE

  Erna Solberg etter NRK-dokumentar: - Vi kan raskt komme med nytt forslag om tiggeforbud