Osloby

Oslo ikke i nærheten av å bygge boligene som trengs

For syv år siden bestemte bystyret at det skulle bygges rundt 60 boliger på denne tomten. Nå er den blitt parkeringsplass.

Anne Cathrine Berger og Håkon Haugli ønsker at byrådet nå går gjennom alle boligtomter der det ikke er boliger. - Oslo er i en boligkrise, men har ingen helhetlig boligplan.Nå må kommunen bruke de redskapene de har, sier Berger. Jon Hauge

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Det er boligkrise i Oslo. Mandag meldte Aftenposten at kun 650 nye boliger er regulert så langt i år, mot et årlig mål på 4500.

Men selv de tomtene kommunen klarer å regulere, blir ikke nødvendigvis boliger. Mariboes gate 16, rett ved Jakob kirke, ble regulert til boliger for syv år siden, men det er fortsatt ikke et hus å se. I stedet bruker grunneieren plassen til parkeringsutleie.

— Grunnen er nok at det er mer lønnsomt å leie ut til parkeringsplass fremfor å bygge boliger, sier arkitekt Bjørnar Johnsen i utbyggingsselskapet Infill.

Ulovlig utleie

Parkeringsplassen er ulovlig, og Arbeiderpartiet mener det er et eksempel på at byrådet ikke gjør jobben sin godt nok.

— Hvis kommunen hadde grepet inn, ville det ikke vært mulig å tjene penger på parkering her. Da ville utbyggeren vært nødt til å bygge boliger, sier Anne Cathrine Berger (Ap).

Potensial for 4000 boliger

Eksempelet er ikke enestående. Også i Thereses gate og Thorvald Meyers gate finnes parkeringsplasser som egentlig skulle vært boliger. På sistnevnte drives det ulovlig «hybelutleie» av brakker.

Og en kartlegging fra utbyggingsselskapet Infill viser potensial for å bygge 3000-4000 boliger på mindre tomter bare innenfor Ring 2. Mange av disse er allerede regulert til boliger.

Tilbyr byråden listen sin

— Når man regulerer tomter til boliger, må politikerne sørge for at det faktisk også blir bygget. Intensjonen med en reguleringsplan for boliger er at det skal bygges boliger. Da kan ikke kommunen lene seg tilbake og se på at ingenting skjer, sier Håkon Haugli (Ap).

Han og Berger mener kommunen må følge opp tomteeiere som tar seg til rette på steder som Mariboes gate. De krever nå en gjennomgang av alle boligtomter som ligger brakk i Oslo.

Boligselskapet Infill har spesialisert seg på boligbygging på trange tomter, og har blant annet klemt inn ni leiligheter i en syv meter bred glipe i Parkveien. - Her kunne det vært rundt 60 boliger, sier Bjørnar Johnsen i Infill. Jon Hauge

— Byutviklingsbyråden må ta kontakt med samtlige tomteeiere, for å komme i dialog om hva som skal til for at de begynner å lage boliger. Det å skaffe folk boliger er kanskje det aller viktigste vi politikere gjør, sier Haugli.Og nettopp en oversikt over slike tomter har Infill utarbeidet.

- Byråden skal mer enn gjerne få ta en titt på vår liste, hvis det trengs, sier Johnsen i Infill.

Vil ha bindende avtaler

Oslo har allerede i dag rundt 22 000 byggeklare boligtomter. Men problemet med mange av dem er at utbyggere kvier seg for å bygge ut før veier, kollektivtrafikk og annen infrastruktur er på plass. Området Gjersrud/Stensrud i Søndre Nordstrand er et slikt eksempel, med potensial for 5000 boliger.

- Kommunen kan inngå privatrettslige avtaler der utbygger forplikter seg til å bygge ut innen en viss tid, samtidig som kommunen sørger for det som trengs av infrastruktur. Man kan ikke bare lene seg tilbake og se på at boliger ikke blir bygget, sier Haugli.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) mener at kommunen har tatt slike initiativ ved flere anledning.

-  Både på Ensjø og i Fjordbyen er det kommunen som har gått foran og fått med seg de private grunneierne. Men uansett hva kommunen hadde gjort på Gjersrud/Stensrud, hadde det ikke kommet i gang noen utbygging. Interessen fra utbyggerne har ikke akkurat vært enorm, sier Folke Fredriksen (H).

Selger videre

Eieren av parkeringsplassen i Mariboes gate overtok tomten for et år siden, og sier at de nå har bestemt seg for å selge den videre til en annen utvikler.

- Vi vil legge tomten ut for salg i høst. Med de prisene som er i dag, vil det mest lønnsomme være å bygge ut, men det blir det ikke vi som gjør, sier daglig leder Roger Skaug i Park Nordic.

- Ifølge Plan- og bygningsetaten er driften ulovlig?

- Det kan jeg ikke kommentere her, jeg er på ferie og har ikke tilgang på alle papirer, sier Skaug.

- Ingen menneskerett å bo innenfor Ring 2

— En regulering er en mulighet til å bygge, men ingen plikt. Samtidig vil kommunen passe på og følge opp ulovlig bruk. Jeg kjenner ikke saken i Mariboes gate spesielt, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen.

— Nå er det jo flere eksempler på ulovlig bruk av boligtomter?

- Man kan alltids diskutere omfanget av kontroll. Det er mange tomter i Oslo, og å løpe rundt og sjekke alle, tror jeg ikke vi skal gjøre, sier Folke Fredriksen.

- Utbyggingen skyter fart

Kun 1800 boliger ble fullført i fjor, over 5000 mindre enn det Prognosesenteret mener Oslo må bygge årlig for å møte behovet.

- Ingen menneskerett å bo innenfor Ring 2, mener Bård Folke Fredriksen. Øhman Rolf

— Det har med ettervirkningene av finanskrisen å gjøre. Heldigvis skyter utbyggingen fart nå, og tre ganger så mange boliger ble igangsatt i fjor sammenlignet med året før. Det er viktig for å forhindre at prispresset blir for stort, særlig for førstegangskjøpere, seier Folke Fredriksen. - Er prispresset for stort i dag?

— Det virker veldig dyrt å komme inn på boligmarkedet. Men det er ingen menneskerett å bo innenfor Ring 2. På Linderud er prisnivået annerledes, og det er 14 minutter med T-banen fra sentrum, sier Folke Fredriksen.

Likevel er han svært positiv til å se på om det er tomter i sentrum som kan utnyttes til bolig.

- Infills påpekninger er interessante, og det er en ganske god idé å utnytte restareal i sentrum til boliger. Der er infrastruktur og kollektivtrafikk på plass, og etterspørselen er stor. Jeg setter meg gjerne ned med Infill og ser på denne listen. Vi vil samarbeide med alle som har gode ideer, sier Folke Fredriksen.

Vet du om ledige tomter som kunne egnet seg for boliger? Tips oss på osloby@aftenposten.no, eller diskuter i debattfeltet under.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nå åpner Oslo for at folk kan leie kommunale boliger

 2. OSLOBY

  På papiret har Oslo 25.000 regulerte boliger. Men to av tre kan ikke bygges nå.

 3. OSLOBY

  Førerløse busser kan bli løsningen for Oslos nye gigantprosjekt

 4. OSLOBY

  Arkitekter: Slik kan Oslo fortettes uten å viske ut byens historie

 5. OSLOBY

  Beboere på Ensjø vil ha mer utbygging fortere

 6. DEBATT

  Førerløs byutvikling i de dype skoger