Osloby

65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i Sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

Antall registrerte brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved Oslos sykehjem har år for år blitt færre, men er fortsatt høye. Ulovlig søndagsarbeid hos ekstravakter er en viktig forklaring.

  • Christian Sørgjerd

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune hadde ikke oversikt over brudd på arbeidsmiljøloven i sine underliggende etater.

Da Aftenposten tirsdag ba om oversikt over tallene for 2018 og hittil i 2019, var svaret at tallene først måtte settes sammen i den enkelte etat og at det derfor ville ta noe tid.

Les hele saken med abonnement