Osloby

Dette kan kommunen gjøre og ikke gjøre for bedre byluft

Noe kan de gjøre nå. Noe krever godkjenning av staten.

front_byluftkombo.jpg Arkivfoto/montasje

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Det har vært mye fokus på den helseskadelige luften i Oslo og andre storbyer i vinter. Regjeringen har fått kritikk for å somle med viktige tiltak — og har svart med å vise til hva kommunen kan gjøre på egen hånd:

 • Skulle finne løsninger for å bedre byluften - endte med å krangle på gangen

Aftenposten har forsøkt å samle de viktigste tiltakene og finne ut hva som er status for dem. Både Samferdselsdepartementet og byrådet har gitt sine innspill til denne saken.

Lavutslippssoner

Lavutslippssoner er områder hvor det ikke er lov å kjøre enkelte kjøretøy eller ikke lov å kjøre i det hele tatt, som for eksempel i et bilfritt sentrum. Om det skal bli en permanent ordning må Oslo kommune få lov av Samferdselsdepartementet.

Oslo kan selv vedta midlertidige lavutslippssoner når luftforurensingen er høy, men da bare på kommunale veier. Statens vegvesen bestemmer over statlige veier som Ring 3, E6 og E18.

Det er imidlertid et ønske fra kommunens side om å opprette «gebyrsoner», altså lavutslippssoner hvor man må betale et gebyr (omtrent som med piggdekkoblat), enten for alle kjøretøy eller bare de mest forurensende.

Status: Gebyrsoner krever en lovendring. Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet lage et lovgrunnlag som skal være klart innen 1. april.

Dieselforbud

Oslo har allerede vedtatt at det skal bli forbudt å kjøre dieselbil på kommunale veier på dager hvor luftforurensingen er høy. Forskriften er ute på høring nå og krever ikke godkjenning fra Samferdselsdepartementet.

Dieselforbudet vil komme innen neste vinter, ifølge byrådet.

Status: Oslo har bedt staten om at dette også skal gjelde på statlige veier. Ifølge Samferdselsdepartementet vil en utredning om dette være klar om kort tid.

Høyere piggdekkavgift

Samferdselsdepartementet bestemmer dette. I juni i fjor ba Oslo kommune om å få bestemme piggdekkavgiften selv, eller at satsene skulle øke.

Høyere bompengeavgift

Her snakker man om tre ulike tiltak:

 • Rushtidsavgift eller køprising (dyrere i rushtiden)
 • Akuttprising (på dager med høy luftforurensing)
 • Miljøprising (for kjøretøy som forurenser mye)
  Felles for dem alle er at Oslo og Akershus først må bli enige før Samferdselsdepartementet kan godkjenne en endring. I Bergen ble rushtidsavgift innført denne uken.

Status: Oslo og Akershus er i samtaler om endringene i bomringen, ifølge byrådet, men det er ennå ikke klart. Miljøprising krever at Autopass-systemet oppgraderes. Vegdirektoratet jobber med en utredning som skal være klar 15. mars.

Datokjøring

Hvis luftforurensingen er over grenseverdiene eller står i fare for å bikke over, kan Oslo innføre datokjøring - men bare når forskriften er på plass. Ørn E. Borgen/arkivfoto

På dager med store fare for eller luftforurensing over grenseverdiene kan man innføre datokjøring. Det vil si at kun biler med oddetall som siste siffer i bilnummeret får kjøre noen dager, mens biler med partall får kjøre andre. Status: Oslo vedtok dette i 2011, men har ennå ikke laget en forskrift, ifølge byrådet. Det jobbes det med nå.

Når en forskrift er på plass kan Oslo innføre ordningen på kommunale veier, men ikke statlige, som Statens vegvesen — og dermed Samferdselsdepartementet - bestemmer over.

Færre skip til kai

Et cruiseskip som ligger til kai kan forurense like mye som 7.000 biler. Likevel er utslippet av NOx fra cruiseskip under ti prosent av utslippene i Oslo.

En del av løsningen ligger i å få skipene til å bruke strøm fra land i stedet for dieselaggregater. Problemet er at det krever at cruiseselskapene gjør investeringer i sine skip også. Og selv om Oslo legger til rette for landstrøm, kan cruiseselskapene heller velge å reise til andre byer.

Status: Dette er Oslo kommunes ansvar. Noen av skipene med fast anløp, som danskebåten, er over på landstrøm. Det jobbes med å få flere over. Samtidig jobber man for å få en felles standard for landstrøm på verdensbasis for cruiseskipene.

Midlertidig stenge gater og parkeringsplasser

Oslo kommune kan i dag stenge kommunale gater for biltrafikk. Men det må gjøres på en måte som reduseres trafikken - og ikke bare flytter den. Det kan også bli aktuelt å stenge kommunale parkeringsplasser.

Status: Oslo kommune bestemmer dette selv. Det jobbes med saken, er beskjeden fra Rådhuset.

Lavere fartsgrense på riksveier

Det er miljøfartsgrenser, altså lavere fartsgrenser om vinteren, på flere statlige veier i dag. Oslo kommune har bedt om miljøfartsgrenser flere steder og muligheten til å endre fartsgrensene på dager med høy luftforurensing.

Status: Venter på svar fra Statens vegvesen.

Vedovner

Fyring fra vedovner er det som skaper mest problemer om vinteren etter fossile utslipp fra kjøretøy. Dette kan kommunen gjøre noe med selv.

Siden 1998 har kommunen gitt støtte til folk som vil bytte ut den gamle ovnen med en ny, rentbrennende ovn. I fjor økte støtten fra 3.000 kroner til 6.000 kroner.

Politikerne har også luftet ideen om å forby gamle vedovner. Et forbud kan komme i 2018 eller 2019.

Status: Oslo kommune har ansvaret. Det jobbes med støtteordninger og forbud mot visse typer vedovner.

Høyere parkeringsavgift

Kommunen styrer naturlig nok kommunale parkeringsplasser. Et av tiltaken byrådet trekker frem er økningen i parkeringsavgiften. Målet er at flere skal la bilen stå og heller reise kollektivt. I tillegg blir det tidsbegrensing på parkeringen frem til klokken 20.

Status: Dette styrer kommunen selv. Prisene blir gjeldende i løpet av januar.

Lurer du på hvordan bilfritt sentrum vil bli? Her er 9 spørsmål og svar om hva det vil si at Oslo sentrum blir bilfritt

 1. Les også

  Hvor farlig er «byluft»? | Per Søstrand og Sverre Langård

 2. Les også

  Her er luften dårligst i Oslo

 3. Les også

  Gratis kollektivtransport gir ikke bedre luftkvalitet

Les mer om

 1. Miljø

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Feide oslogatene natt til tirsdag – men ikke for å pynte på dieselmålingene

 2. OSLOBY

  Femdobler bomavgiften på dager med høy forurensning

 3. OSLOBY

  Byrådet jobber med enda en ny avgift for diesel- og bensinkjøretøy

 4. OSLOBY

  Dieselforbud vil trolig bli erstattet med femdobling av prisene i bomringen

 5. OSLOBY

  Politiet slakter forslag om lavutslippssoner

 6. OSLOBY

  Omdiskutert fartsgrense dukker opp igjen fredag