Osloby

Varsler eldrekutt

Allerede før de er i gang, varsler det nye bydelsutvalget en strammere linje overfor bydelens eldre.

Carl Oscar Pedersen (H) blir valgt til ny leder av Ullern bydelsutvalg i kveld. Han er bekymret for bydelens økonomi, noe han deler med Ap-representant Dag Harlem Stenersen (t.h.), her på Ullern eldresenter. HANNE MELLINGSÆTER

 • Forf>

Han blir etter alt å dømme utpekt til Ullerns nye BU-leder i kveld. Men Carl Oscar Pedersen (H) er svært betenkt idet han trer inn i sin nye rolle, og den følelsen deler han med Arbeiderpartiets Dag Harlem Stenersen. Årsaken til at de nå går ut med et tverrpolitisk rop om hjelp, er bydelens økonomiske situasjon, som begge mener er uholdbar. Hvis bydelen ikke får mer penger gjennom bystyrebehandlingen av neste års budsjett, er de klare på at sparekniven må slipes. Og det er de eldre som vil bli hardest rammet, fordi det er der det er mest å hente.— Selv om det er lovpålagte tjenester, blir administrasjonen nødt til å være strengere. Det betyr at det blir vanskeligere å få sykehjemsplass og vanskeligere å få hjemmehjelp, varsler politikerne som stiller på sitt første BU-møte i kveld.

Ber om hjelp fra sine egne

Da byrådet la frem sitt budsjettforslag for neste år, ble bydelene pekt ut som vinnere. Finansbyråd André Støylen (H) sa blant annet at bydelene vil kunne senke terskelen for tildeling av sykehjemsplass og styrke hjemmetjenesten. Men det er det motsatte som vil skje, varsler de to største partiene i Ullern BU - hvis de ikke får mer penger når budsjettet spikres av bystyret i desember. Ullern går mot et underskudd på ni millioner kroner, selv etter å ha kuttet for nesten 14 millioner tidligere i år. Og selv om byrådet øker budsjettrammen neste år, er det langt fra nok, ifølge lokalpolitikerne. Høyres Pedersen har derfor bedt om hjelp fra sine egne.- De har fått tydelige signaler om at det må komme mer penger, sier Ullerns nye BU-leder.Pedersen og Harlem Stenersen tror ikke situasjonen i Ullern er verre enn i andre bydeler. De mener bydelene generelt har for lite å rutte med. Byråd Sylvi Listhaug (Frp) påpeker at Ullern får 12 ekstra millioner neste år. Hun er lei syting fra bydelen og synes ikke noe om at eldre kan bli skadelidende.- Bydelsutvalget må bestemme hva som skal prioriteres opp eller ned, men min mening er at eldreomsorgen skal prioriteres, sier Listhaug.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  60 millioner mer til bydelene i vest

 2. OSLOBY

  Politikerne sier nei til eldrekutt

 3. OSLOBY

  Skuffet over budsjettet

 4. OSLOBY

  Tiggerbrev vekker oppsikt

 5. OSLOBY

  - Truslene om å legge ned fritidsklubbene er ikke et spill

 6. OSLOBY

  Bydelene må spare 385,6 millioner kroner