Osloby

Strammer inn mobilreglene i Oslo-skolen – får inndra mobiltelefoner

Flere Oslo-skoler har allerede ordninger som fratar elever mobiltelefonene under undervisningen – nå åpnes det også for at lærerne kan inndra telefonene.

Elevene i 8B på Marienlyst skole får endelig telefonene tilbake fra skolens «mobilhotell» ved skoledagens slutt. Olav Olsen

 • Eirik Husøy
  Journalist

Det betyr en betydelig innstramming når det gjelder mobiltelefonbruk både i grunnskolen og på videregående.

Inndragning vil skje ved ulovlig bruk av mobiltelefon. Hva det innebærer, varierer fra skole til skole.

Det nye ordensreglementet for Oslo-skolen ble innført fra 1. august.

Andreas Aasen er kjapp til å hente mobiltelefonen sin ved skoledagens slutt på Marienlyst skole. Olav Olsen

– Får ikke sjekket hva klokken er

Ivrige hender strekker seg mot mobilskapet, og elevene i 8B puffer og dytter litt for å slå kloa i mobiltelefonene ved skoledagens slutt. Marienlyst skole, som er både barne- og ungdomsskole, har «mobilhotell» for de eldste elevene – et låsbart skap der elevene legger fra seg mobiltelefonen om morgenen.

– Det æ’kke gøy, men går liksom greit, sier åttendeklassingene, mens de sjekker hva som har skjedd på Instagram eller Snapchat siden sist.

– Alle de andre skolene får ha mobiltelefon i friminuttene og ta bilder og sånn, sier Frøya Garmo. Hun synes det går greit uten, selv om hun hele tiden tror hun har mistet telefonen fordi hun pleier å ha den i baklommen.

Noen synes det er skikkelig stress ikke å kunne sjekke hva klokken er når de er utenfor skolens område i storefri og må rekke tilbake til time. Ingen har noe så gammeldags som et armbåndsur. Derfor må de spørre folk på gaten hva klokken er.

Uten muligheter til å sende meldinger, er det ikke så lett å finne kameratene, mener 13-åringene.

– Hvis noen er på Joker eller et annet sted og du ikke får sendt melding, vet du jo ikke hvor de er, og det er irriterende, sier Erik Alfred Menningshoel Hellem.

Lærer Egil Dahl mener at det er tvert imot.

– Vi ønsker å bygge laget, og at elevene skal sette seg ned og prate sammen. At telefonene er innelåst, er også mobbeforebyggende, sier Dahl, som mener elevene skal slippe å bekymre seg for om de blir tatt bilde av eller lure på hva som skjer på sosiale medier i skoletiden.

– Ikke mobilforbud, men mobilkontroll

– Det hender at vi bruker mobiltelefon i undervisningen, så jeg vil ikke kalle det et mobilforbud, men heller mobilkontroll, sier rektor Knut Erik Brændvang.

Marienlyst innførte ordningen med mobilhotell allerede i fjor på noen av trinnene. For dem har overgangen til det nye ordensreglementet derfor vært udramatisk, mener Brændvang.

– Det var litt murring fra elevene de første dagene selvfølgelig, men ikke mye reaksjoner.

For Brændvang er det to ting som gjør det viktig:

1. For å gi elevene færre distraksjoner og dermed å hjelpe dem til å strukturere hverdagen.

– Det er mye informasjon, spill og moro og videoer, så det er greit å få en pause fra det. Det tror jeg egentlig vi voksne også kunne trengt en pause fra oftere.

2. For å sikre verdier.

– Vår erfaring er at mange mister mobiltelefonene sine, eller at mobiltelefonene på andre måter forkommer, slik at det handler litt om å sikre verdiene også. I tillegg er det status å ha det nyeste og beste, så man slipper den problematikken.

Utdanningsetaten: Ikke mobilforbud

Utdanningsetaten i Oslo kommune avviser at det er snakk om noe mobilforbud i Oslo-skolen og sier at mobilbruk i skoletiden reguleres.

– Dette varierer mellom skolene, noen skoler sier mobiltelefonen skal ligge avslått i sekken, noen samler inn telefoner ved timens start og leverer dem ut når timen er ferdig, mens andre skoler ønsker at elevene skal bruke telefonene i pedagogisk sammenheng, sier kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen.

– Dersom elever bruker mobiltelefonen i strid med det lokale ordensreglementet, kan mobilen inndras for en periode, men mobiltelefonen må utleveres senest ved skoledagens slutt.

Elevorganisasjonen protesterer

Elevorganisasjonen mener at beslag av mobiltelefoner uten elevers samtykke, er feil, og at vedtak om mobilbruk bør skje sammen med elevene på hver enkelt skole.

– Vi mener at inndragning av en personlig eiendel er en såpass stor inngripen at det er vesentlig at elevers stemme blir hørt. Det burde vedtas i samråd med elever og elevråd på hver enkelt skole i stedet for et overordnet kommunalt vedtak.

– Mener dere at elevenes stemmer ikke er blitt hørt her?

– Dersom elevene skal ha en reell mulighet til å bli hørt i en så inngripende sak, så burde de få være med på vedtaket på hver enkelt skole i Oslo.

Mobilforbud ved flere Oslo-skoler

Flere norske skoler har allerede mobilforbud. Dagsavisen har nylig henvendt seg til rektorene ved hovedstadens 61 ungdomsskoler.

Samtlige av 35 ungdomsskoler i Oslo som Dagsavisen har vært i kontakt med, har restriksjoner på mobilbruk.

 • 15 skoler (43 prosent) håndhever forbud mot mobilbruk i skoletimene, men tillater det i friminuttene.
 • 11 skoler (31 prosent) har totalforbud mot mobilbruk i skoletiden.
 • Tre skoler (8,5 prosent) har forbud med unntak av storefriminuttet.
 • Seks skoler (17 prosent) har andre typer restriksjoner (forbud innendørs, forbud i gymtimene, lydløs i timen eller forventning om at elevene ikke forstyrrer med mobilbruken sin)

Les mer om

 1. Undervisning
 2. Skole
 3. Oslo

Relevante artikler

 1. NORGE

  Eksperter mener mobilforbud på skoler bryter med grunnloven

 2. NORGE

  Barneministeren støtter mobilfrie skoler

 3. NORGE

  Flere positive til nasjonalt forbud mot mobilbruk i norsk skole

 4. SID

  Even (13) oppfordrer medelever til sivil ulydighet. - Mobilforbudet må vekk!

 5. NORGE

  Opp til hver enkelt skole å løse hjemmeundervisningen. Her har de innført karantene-timeplan.

 6. NORGE

  Spiser bare egne halalprodukter og vil ikke gå i bursdag med både gutter og jenter