Osloby

Anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo er nesten halvert

Politiet har ingen entydige svar som forklarer den kraftige nedgangen.

Rød prikk: Fullbyrdet overfallsvoldtekt.Rød/hvit prikk: Forsøk på overfallsvoldtekt.I tillegg til de som er avmerket er det skjedd en voldtekt på Korsvoll og en på Nordstrand. (KART: Politiet i Oslo)

 • Svend Ole Kvilesjø

Ved utgangen av september var 23 overfallsvoldtektssaker registrert hos politiet i Oslo, viser tall som Oslo politidistrikt har utarbeidet på forespørsel fra Aftenposten.

Dette er en nedgang på 45 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, da det var 42 slike saker.

Gladnyhet med forbehold

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde kaller utviklingen en gladnyhet med forbehold.

— Ja, det er et tilfredsstillende resultat, men med det forbehold at én voldtekt er én for mye, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, leder av seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

12 av årets 23 anmeldte saker er fullbyrdede voldtekter. 11 er forsøk.

Sammensatt

- Hva tror du kan være hovedårsaken til den kraftige nedgangen?

— Vel, det er nesten umulig å spekulere i det. Vi har en omfattende rapport fra analytikerne som forsøker å forklare noe, sier Rohde.

Hun bruker stikkord som negativt fokus, samt overgripere som ligger lavt i terrenget eller er blitt pågrepet.

- Det har vært en del negativt fokus den siste tiden. En del kvinner har stått frem og sier seg dårlig behandlet av politiet, noe som kan føre til at færre anmelder overgrep. Vi ønsker at kvinner som mener seg utsatt for overgrep skal anmelde det til politiet. Vi ønsker ikke at tallene skal gå til bunns dersom virkeligheten der ute ikke er slik, sier Rohde.

En annen årsak til færre anmeldelser kan være at overgripere sitter bak lås og slå.

- Vi kan ikke utelukke at en eller flere serieovergripere er pågrepet av politiet, for voldtekt eller andre straffbare forhold.

Ikke lenger «voldtektshovedstaden»

I fjor sommer og høst var det voldsom oppmerksomhet rundt overfallsvoldtektene. I media ble Oslo fremstilt som voldtektshovedstaden i Skandinavia.

— Med et slikt fokus og stor innsats fra private og offentlige innstanser, som Oslo kommune, Natteravnene, utesteder, så vi at antall overfallsvoldtekter gikk ned. I en periode flyttet også overfallsvoldtektene seg litt ut av bykjernen.

Det betyr imidlertid ikke at politiet kan konkludere med at det er en sammenheng mellom medieoppslag og oppmerksomhet - og endrede mønster for overfallsvoldtektene.

- Vi vet svært lite om gjerningspersonene i det hele tatt innretter seg etter det media skriver. Vi har imidlertid sett på hvordan kvinnene innretter seg etter medieoppslag, sier Rohde.

Tilbake i - og rundt bykjernen

- Nå viser politiets oversiktskart at langt de fleste anmeldte overfallsvoldtektene har skjedd nettopp i bykjernen og området rundt?

- Det finnes ikke noe fasitsvar. Men det er ikke unaturlig at bykjernen er stedet med flest overfall, med en konsentrasjon på netter og i helger.

Oversikten viser en klar økning i overfallsvoldtekter på fredager. (22 prosent av sakene hittil i år, mot 11 prosent i samme periode i fjor). Men det er fortsatt natten mellom lørdag og søndag som er registrert med flest overfallsvoldtekter.

— Tidsmessig er det fremdeles en liten trend til at overfallene skjer senere på natten. Vi ser en økning i saker fra klokken 04.00 til 09.00, forklarer Rohde.

Tre av fire ofre var beruset

I årets overfallssaker var 17 av de 23 ofrene enten alkohol— eller narkotikapåvirket under hendelsen.

Dette sammenfaller med politiets statistikk for 2011, som viste at andelen ruspåvirkede fornærmede har økt betydelig. I fjor var tre av fire ofre påvirket av alkohol.

Får ikke sikret spor

— Vi vet av erfaring at en del kvinner som mener seg utsatt for forsøk på overfallsvoldtekt, ikke oppsøker overgrepsmottaket. Da må jeg understreke at sporsikring er det viktigste for politiet i etterforskningen av slike saker. Biologiske spor kan raskt gå tapt. Hvis kvinnen mener det er en mulighet for at det er avsatt biologiske spor fra gjerningsmannen, enten på kroppen hennes eller på klærne, er det viktig at hun så raskt som mulig tar kontakt med overgrepsmottaket, sier Rohde.

Et hardt grep i en jakke, kloring og kyss kan være nok til at det avsettes biologiske spor, som kan bidra til oppklaring av en sak.

— La politiet få sikre spor, så kan kvinnen heller vurdere å anmelde saken senere, sier Rohde.

15 av de 23 fornærmede i årets saker har vært på overgrepsmottaket, som er en del av Legevakten i Storgata.

Det er sikret biologiske sporprøver i 18 av de 23 sakene. Ni av sakene er ferdig analysert så langt.

— I to av sakene ble det gjort treff på gjerningsmann. I fem av sakene ble det ikke funnet DNA, mens en uidentifisert DNA-profil er lagt inn i registeret hos Kripos.

svp://9275

Få saker blir oppklart

Ni av årets 23 saker er til nå fedig etterforsket og påtaleavgjort:

 • I syv av disse er det ukjent gjerningsmann.
 • En av sakene er henlagt fordi politiet mener det er en «åpenbart grunnløs anmeldelse».
 • Og en sak er henlagt på bevisets stilling.
 1. Les også

  - Mange forstår ikke hva en voldtekt er

 2. Les også

  Ukjent gjerningsmann i syv av ti festrelaterte voldtektsanmeldelser

 3. Les også

  - Bare hver tiende voldtekt blir anmeldt

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde kaller den kraftige nedgangen i antall overfallsvoldtekter «en gladnyhet med forbehold». ANETTE KARLSEN

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politiet etterlyser våt og gjørmete mann etter voldtekt

 2. KOMMENTAR

  Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med voldtekt?

 3. NORGE

  Anmeldte voldtekt som skal ha skjedd under Robbie Williams-konserten

 4. NORGE

  Voldtektsoffer (16) var i «feil» distrikt. Måtte kjøres 390 km for undersøkelser.

 5. NORGE

  Politiet mener kvinne ga uriktig forklaring om overfallsvoldtekt

 6. KULTUR

  Weinsteins forsvarere vil gå hardt ut mot kvinnene som anklager ham