Osloby

Oslo åpner for dieselforbud fra i dag

Fra torsdag kan dieselbiler få kjøreforbud på dager med høy luftforurensning.

I januar var det flere dager med akutt høy luftforurensning i Oslo. Nå vedtar byrådet dieselforbud. Ingar Storfjell

 • Wasim Riaz

Forskriften om dieselforbud i Oslo er på høring til 25. februar, men nå vil ikke byrådet vente lenger: De vedtar dieselforbud allerede i morgen.

Dette betyr i praksis at det blir forbudt for dieselbiler å kjøre på kommunale veier på dager med høy luftforurensning, slik det har vært i flere dager i januar.

Bergen har flere ganger i vinter benyttet seg av dette og andre tiltak for å redusere biltrafikken på dager med høy forurensning. I fjor sommer vedtok det forrige bystyret en lignende handlingsplan, og Bymiljøetaten har nå ute et forslag til forskrift, med frist 25. februar. Nå forserer altså byrådet høringsprosessen.

Her er høringsforslaget som ble sendt ut før jul (ekstern lenke)

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) kan fra og med torsdag innføre dieselforbud i Oslo på dager med høy luftforurensning. Stein J. Bjørge

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) redegjorde for tiltaket under onsdagens bystyremøte:— Det blir et hastevedtak der vi innfører dieselforbud på kommunale veier. I forvaltningsloven heter det at slike forskrifter skal ut på høring, men det er åpent for unntak når høring ikke er «praktisk gjennomførlig», det vil si i situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt. Akutt luftforurensing er nettopp et slikt eksempel, sa Berg fra talerstolen.

Bekymret for den dårlige luftkvaliteten?

Les også

Slik kan du selv bidra til bedre byluft

Også datokjøring

Byråd Berg sier til Osloby at vedtaket som byrådet treffer torsdag, også åpner for datokjøring. Dette går ut på at biler med registreringsnummer som slutter på oddetall får kjøre den ene dagen, mens biler med registreringsnummer som slutter på partall får lov til å kjøre den neste dagen.

— Vi vil ha muligheten til å innføre datokjøring, men for Oslos del er dieselforbud mest hensiktsmessig, sier byråden.

- Tror du ikke at dieselforbud vil ramme veldig mange?

— Jeg er mer opptatt av alle som er rammet av den høye luftforurensningen. Vi ønsker å redusere biltrafikken i Oslo ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt, svarer Berg.

Mange unntak

Følgende reiser og kjøretøy er fritatt fra dieselforbudet som byrådet innfører.

 • Kjøring til og fra ferge— og flyreiser.
 • Pasienttransport og annen kjøring knyttet til liv og helse.
 • Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person.
 • Utrykningskjøretøy og kjøretøy som brukes i offentlig tjeneste.
 • Kjøretøy over 7,5 tonn med Euro VI-teknologi.
 • Kjøretøy som brukes til næringsvirksomhet med dokumentert kjørebehov den aktuelle dagen.
 • Kollektivtrafikk.
  Luften må være dårlig sammenhengende i minst to dager før byrådet vil innføre dieselforbud.

Høyre: Burde kommet før

Høyres Eirik Lae Solberg er fornøyd med at byrådet nå vedtar dieselforbud på dager med høy luftforurensning. Han mener at byrådet burde ha gjort dette allerede da Oslo var preget av høy forurensning i januar.

— I et brev fra Samferdselsdepartementet til Oslo kommune 22. desember ble det redegjort for tiltak som Oslo kan innføre på dager med høy forurensning. Der var også dieselforbud nevnt. Derfor er det rart at byrådet bruker denne muligheten først nå. De burde ha gjort det i januar, er den klare beskjeden fra Solberg.

- Det borgerlige byrådet er blitt kritisert for å ikke ha gjort nok da dere styrte byen. Hva sier du til det?

Eirik Lae Solberg (H) Heiko Junge

— Dette faller på sin egen urimelighet. Vi har for eksempel satset tungt på kollektivtrafikken, sørget for landstrøm for Kiel-fergen, har faset ut oljefyr fra alle kommunale bygninger, innført piggdekkavgift og gitt tilskudd for å skifte ut gamle vedovner. Denne avklaringen som byrådet nå benytter seg av, kom først i desember, sier Solberg.Byråd Berg mener fremdeles at byrådet ikke gjorde nok i sin tid.

- Fakta taler for seg selv i denne saken. Vi har gjort mer på tre måneder enn det borgerlige byrådet har klart på 18 år, kontrer Berg.

Miljøbevegelsen jubler

For to uker siden oppfordret Naturvernforbundet byrådet til å bryte veitrafikkloven, ved å innføre dieselforbud innenfor Ring 2 på enkelte dager selv om høringsrunden ennå ikke er avsluttet.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, er naturlig nok fornøyd med dagens vedtak.

— Dette er gledelig og helt i tråd med det vi foreslo for et par uker siden. Endelig er det bilene som må holdes inne når lufta er giftig – ikke barn og syke, sier han til Osloby.

Også Bellona er glade for hastevedtaket.

— I fjor ble Norge dømt i ESA-domstolen nettopp på grunn av den farlige byluften om vinteren. Man har kjent til problemet i flere tiår, men har ikke evnet å gjøre noe med det. Derfor er det gledelig – og på høy tid – at byrådet nå tar grep, sier fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.

Astmatikere: God start

Astma- og allergiforbundet sier at dette ikke er en optimal løsning, men en god start.

— Akuttiltak som dette er ingen optimal langsiktig løsning, ei heller er tiltaket uten irrganger og utfordringer, men det er en god start på veien mot ren og helsetrygg luft i hovedstaden. Vi er glade for at byråden viser reell handlekraft og vi håper dette tvinger frem enda flere og mer effektive langsiktige løsninger, og ikke bare ender opp i et politisk spill der tiltak settes opp mot hverandre og stat og kommune krangler seg imellom, slik man har holdt på i mange år nå, sier Bo Gleditsch, assisterende generalsekretær i forbundet.

12 målestasjoner viser hvor luften er dårligst:

Les også

Dette er det mest forurensede området i Oslo

Innfører P-forbud

I tillegg blir det også forbudt å parkere på kommunens parkeringsplasser i sentrumskjernen på dager med høy luftforurensning.

— Vi vil forby parkering i rød sone (sentrumskjernen). Det er snakk om 1200 parkeringsplasser der, fortsatte Berg.

Dette har skapt heftig debatt i bystyret. Byråden er blant annet blitt kritisert for å ha lang tid på høringen.

På dette svarte en irritert Berg med at hun har allerede klart å gjøre mer for luften i Oslo enn det Høyre-byrådet har klart på 18 år.

Byrådet var tidligere på dagen i møte med veidirektøren og Statens vegvesen, og håper nå at også statlige myndigheter innfører dieselforbud på statlige veier. Hvis Statens vegvesen går med på det, blir det forbud mot dieselbiler på blant annet E6, E18, Ring 3 og Mosseveien

Får lavere fart

Byrådet vil ikke bare nøye seg med dieselforbud og p-forbud. Byrådet har også overtalt Statens vegvesen til å sette ned fartsgrensen på statlige veier.

— I dag var jeg i møte med Vegdirektøren og direktøren for Statens vegvesen Region øst. Jeg er glad for å kunne fortelle bystyret om at vegvesenet nå – etter lang tids påtrykk fra Oslo – har besluttet å innføre vinterfartsgrense på riksveiene i Oslo fra høsten av. Da blir fartsgrensen satt ned til 60 km/t.

 1. Les også

  Dette kan kommunen gjøre og ikke gjøre for bedre byluft

 2. Les også

  «Byregjeringen» og regjeringen kranglet på gangen om hvem som må fikse byluften

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Femdobler bomavgiften på dager med høy forurensning

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Riktig å la forurenser betale i bomringen

 3. OSLOBY

  Dieselforbud i Oslo fra tirsdag på grunn av høy luftforurensning

 4. KOMMENTAR

  Luften er for de fleste | Andreas Slettholm

 5. OSLOBY

  Bensin- og dieselbiler kan bli forbudt i Oslo

 6. OSLOBY

  Feide oslogatene natt til tirsdag – men ikke for å pynte på dieselmålingene