Osloby

På denne skolen manglet 11 av 16 assistenter politiattest

Skoler sjekket ikke at ansatte ikke var dømt for overgrep.

På Årvoll skole jobbet assistenter og vikarer som skolen ikke kunne dokumentere at hadde lagt frem politiattest. Skolen sier nå at de har ryddet opp og endret rutinene. Foto: Dan P. Neegaard

 • Jørgen Svarstad

Alle som jobber i skolevesenet må ha gyldig politiattest. Blant annet kan ikke folk som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige jobbe i skolen.

Kommunerevisjonen i Oslo sjekket Bestum, Nordberg, Årvoll og Frydenberg skoler i skoleåret 2014/2015. Til sammen kunne det ikke dokumenteres politiattester for 37 prosent av assistentene og vikarene.

Kommunerevisjonen konstaterer:

«Konsekvensene av å ikke sikre seg mot at vikarene og assistentene er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, kan i verst fall være svært alvorlige».

— Alvorlig og skremmende

— Jeg synes dette er alvorlig og litt skremmende, sier leder Elisabeth Strengen Gundersen for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Skolene kunne dokumentere at få assistenter og vikarer hadde politiattest ved skolestart, skriver Kommunerevisjonen.

For flere av assistene hadde det tatt et halvt år å få papirene i orden. Politiet opplyser at deres saksbehandlingstid er tre-fire uker.

— Som foreldre forventer vi at barna skal være trygge på skolen. Selv om det stort sett er mange barn sammen med den voksne samtidig, er det muligheter for å begå overgrep, og ikke minst for å komme i kontakt med barn på fritiden, sier Gundersen.

 • LES OGSÅ: Det siste årene har vært flere overgrepssaker. I fjor ble en lærer dømt til syv års forvaring for overgrep mot flere gutter.En musikklærer var i august siktet for overgrep mot 115 barn.I Troms er en barnehageansatt siktet for overgrep mot 19 barn.

Hadde ikke papirene

Skolene sier de har endret rutinene sine. De gir forøvrig ulike forklaringer.

Årvoll-rektor Audun Aardal, som ikke vil stille opp på bilde, forteller at noen assistenter hadde vært ansatt i aktivitetsskolen da denne var bydelens ansvar.

Da aktivitetsskolen (AKS) ble overført til Utdanningsetaten, var det ikke et krav om at de skulle legge frem politiattester på nytt.

AKS hadde også personalansvar for mange av assistentene, og skolen hadde regnet med at de hadde fremlagt politiattest for AKS. Men ved undersøkelse viste det seg at heller ikke AKS hadde disse papirene.

- Det virker litt rotete?

— Det har ikke vært gode nok rutiner, og det har vi tatt tak i. Det positive med tilsyn er at man får innsyn i de rutine våre som ikke er gode nok, sier Aardal.

Aardal og andre rektorer peker samtidig på lang ventetid hos politiet, som ikke vil gi politiattest før assistenten og vikaren er tilbudt en jobb.

Vil at politiet skal skynde seg

Bestum-rektor Merethe Holmen skriver i sin kommentar til rapporten at det for eksempel kan oppstå problemer når en skoleassistent sier opp i prøvetiden. Da «må man skaffe en person på rekordtid, og det blir ikke praktisk mulig å innhente politiattest i tide»..

— Jeg skal ikke legge skylden på politiet, men det hadde vært ønskelig om yrkesgrupper som jobber med barn og unge kan få poliattest raskt, sier Audun Aardal.

Politiet har ikke hjemmel for å gi politiattest om en person før vedkommende er tilbudt stillingen, men Holmen mener arbeidssøkere bør kunne få politiattest tidligere enn i dag.

Skolebyråden: - Ikke greit

Konstituert skolebyråd Kristin Vinje (H) i Oslo er ikke fornøyd.

kristin Vinje (H) Foto: Signe Dons

— Dette er ikke greit, slik skal det ikke være. Det er meningen at alle skal ha politiattest, så her skjerpe praktiseringen av regelverket, sier hun.Vinje sier at Utdanningsetaten i et brev nå vil minne alle Oslos skoler om dette og at de vil ta det opp i skoleledermøter.

Men problemstillingen er langt fra ny.

Også i 2010 fikk Oslo kommune kritikk av Fylkesmannen for ikke å kreve politiattester før nyansatte starter på skoler og på SFO.

«Fylkesmannen kan ikke se at Oslo kommune har et system som i tilstrekkelig grad sikrer at politiattest innlevert og vurdert før faktisk tiltredelse i stillinger i grunnskolen og skolefritidsordningen» , het det i tilsynsrapporten.

- Hvorfor har dere ikke gjort noe før?

-Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner, det har vi også gjort siden forrige tilsynsrapport.

Vil fortsette å minne skolene på det

På spørsmål om hva de konkret har gjort siden forrige gang, svarer hun at «kravet til politiattest blir jevnlig minnet om».

- Og nå skal dere minne dem om det igjen. Hva får deg til å tro at det hjelper denne gangen?

-Det kan være mer nyansert enn som så, men jeg har ikke alle detaljer i saken, uttaler Vinje pr. e-post.

Hun oppfordrer Aftenposten til å også sjekke med Utdanningsetaten. Etaten svarer slik:

— Vi må ha et kontinuerlig fokus på dette. Det er ikke slik at oppmerksomheten vi har hatt på dette ikke har virket, vi har ganske mange ansettelser i denne virksomheten. Du kan ikke utlede at fire skoler er representativt, sier HR-direktør Anne Tveitan Ferignac.

 1. Les også

  Vil innføre prestasjonslønn for lærere i Oslo

 2. Les også

  Søndre Nordstrand slår Trondheim på nasjonale prøver

 3. Les også

  - Derfor har vi ikke klart å få ned frafallet

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Én AKS-ansatt smittet ved Nordtvet skole. 6 barn og 5 voksne i karantene.

 2. OSLOBY

  Foreldrene måtte spleise på skoleutstyr. Slik blir det også fremover.

 3. OSLOBY

  Voldsforsker om politiets bruk av «gjerningsperson»: – Vi kan ikke underslå uakseptable handlinger, selv om det dreier seg om mindreårige

 4. OSLOBY

  Oslo-skolen ber rektorer se bort fra Stortingets lærerkrav

 5. OSLOBY

  Skolen har så dårlig råd at foreldrene måtte spleise på nye komfyrer til skolekjøkkenet

 6. OSLOBY

  Mener dette er en del av løsningen på klasseskillene i Oslo