Osloby

Politi-ressurser går til vakthold

Tillitsvalgte advarer mot at hverdagskriminaliteten nedprioriteres.

Bevæpnet politi er blitt et vanlig syn utenfor viktige bygg og arrangementer i Oslo. Den voldsomme økningen i antall vaktoppdrag er en stor belastning for Oslo-politiet, som blant annet må bruke etterforskere til å holde vakt. Terje Pedersen, NTB Scanpix

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Bevæpnet politi er i ferd med å bli et vanlig syn utenfor symbolbygg og på enkelte arrangementer. Samtidig som PST vurderer at trusselen mot Norge øker, må politiet i Oslo ta ordenspatruljer fra gatene og plassere dem utenfor Stortinget, trossamfunn og andre utsatte steder.

Siden november har antallet faste vaktoppdrag og oppdrag ved arrangementer økt voldsomt.

Høy slitasje på mannskapet

Situasjonen har vært krevende for ordensavdelingen, som har ansvaret for vaktholdet. Høy slitasje på mannskapet og mye overtidsbruk har ført til at andre enheter i politiet må bidra med vaktmannskap for å få kabalen til å gå opp.

Dette gjelder blant andre etterforskere og forebyggende politi som har operativ godkjenning. Etter det Aftenposten kjenner til, er det til tider slik at halvparten av vaktstyrken som er utplassert ved Stortinget, egentlig skulle jobbet med etterforskning. Spesialetterforskerne er i stor grad skjermet, men ikke dem som skal jobbe med hverdagskriminalitet.

Fungerende leder i Oslo Politiforening, Eirik Wilmann, ser med bekymring på utviklingen.

— Min påstand er at Oslo politidistrikt allerede er i et slags halvt knestående, sier Wilmann.

Han sier distriktet ikke har mye å gå på når det kommer til ressurser eller fleksibilitet, og roser politifolkene som får det til å gå rundt.

— Det vil gå utover befolkningen som nok blant annet vil kunne oppleve lengre saksbehandlingstid. En ytterligere nedtrapping av forebygging får vi muligens se konsekvensen av frem i tid, mener han, men legger til at det fremdeles er slik at folk i nød får hjelp.

Stopp på vakthold på overtid

På det meste har 180 årsverk i Oslo politidistrikt gått med til vakthold. Ifølge Wilmann skal overtidsbeløpet knyttet til vakthold være i størrelsesorden åtte millioner kroner i måneden. Det høye beløpet skal ha gjort at lederne i distriktet nå har fått beskjed om ikke å bruke overtid til vakthold. Dermed kan de andre avdelingene måtte bidra med mer enn i dag.

Flere kilder i politiet forteller om frustrasjon i rekkene, og man frykter at det etter hvert vil komme sykmeldinger. De er også bekymret for hva som vil skje når avdelingene ikke når sine måltall. Men det uttrykkes særlig bekymring for hva som vil skje dersom trusselnivået heves ytterligere.

Få ser en annen løsning enn å ansette flere politifolk.

— Man må ta innover seg at dette fort kan være den nye normalsituasjonen, og innrette seg deretter, mener Wilmann.

- Krevende situasjon

Politimester Hans Sverre Sjøvold ønsket ikke å stille til intervju, men gir en kommentar på e-post uten at Aftenposten har fått stille spørsmål. Han skriver at det ikke er tvil om at situasjonen er utfordrende.

- Politidistriktet må gjøre prioriteringer innenfor tildelte rammer.Når så mye personell brukes til sikringsoppdrag, vil dette svekke innsatsen på andre områder. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for distriktets måltall. Dette er noe vi uansett vil ta opp med Politidirektoratet, skriver politimesteren.

Av årets kull fra Politihøgskolen, er Oslo-politiet tildelt 80 stillinger. Mange er øremerket til andre oppgaver, men kan ende opp med å stå vakt.

— Mange av disse stillingene er fordelt til øremerkede og viktige arbeidsfelt i kampen mot kriminalitet og er neppe tenkt til bruk i vakt- og sikringsoppdrag. For å kunne håndtere mengden av oppdrag knyttet til økt terrortrussel har det vært nødvendig å bruke mannskapene med nødvendig våpengodkjenning uavhengig hvor i organisasjonen de jobber, skriver Sjøvold.

 1. Les også

  Politiet ber om å få bære våpen

 2. Les også

  - Sikkerhetsnivået er godt over snittet

 3. Les også

  Oslo-kriminaliteten stuper under beredskapen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Oslos politimester støtter generell bevæpning

 2. NORGE

  Foreslår mellomløsning for politibevæpning

 3. OSLOBY

  Oslopolitiet får 40 millioner i «trussel-kompensasjon»

 4. OSLOBY

  Oslo-politiet har rykket ut til 44 knivepisoder på 55 dager

 5. OSLOBY

  Får 120 nye politifolk til Oslo: – Det har nok vært en periode nå hvor vi burde hatt flere mannskaper ute

 6. OSLOBY

  Oslo-politiet bruker over 100 årsverk på vakthold