Osloby

Forbrukerrådet: Oslo kommune må gi kompensasjon for søppelkaos

Forbrukerrådet mener beboerne har krav på kompensasjon fra Oslo kommune for søppelkaoset de har vært påført de siste fem ukene.

Mange sliter fortsatt med avfall som ikke blir hentet. Forbrukerrådet mener de bør få kompensasjon. Foto: Lorns Bjerkan

 • Stein Erik Kirkebøen

De som mener de bør få kompensasjon for manglende levering av avfallstjenester, får støtte i Forbrukerrådet.

Fredag sendte det et brev til Oslo kommune Renovasjonsetaten hvor det skriver at «en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter (vil) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon».

Forbrukerrådet har også et syn på hvordan denne kompensasjonen bør gis:

«Ettersom innbyggerne også i fremtiden vil fortsette sitt avtaleforhold med kommunen, vil det i praksis være snakk om prisavslag, dvs. en forholdsmessig reduksjon av renovasjonsavgiften for den aktuelle perioden.»

Prøveperiode

For fem uker siden overtok Veireno ansvaret for avfallshåndteringen (søppelkjøringen) i Oslo. Da regnet Renovasjonsetaten med en 4–6 ukers innkjøringsperiode før det hele var på stell. Nå har det gått fem uker.

Mye er langt fra på stell.

Daglig får Aftenposten bilder av overfylte avfallsdunker og containere og telefoner fra mer eller mindre fortvilede kunder på alle kanter av byen.

Mange opplever at de ikke kommer gjennom på telefon, enda flere er oppgitte over at de har varslet Renovasjonsetaten en rekke ganger på sms og e-post uten at noe skjer.

Mange lurer på hvilke rettigheter de har, og om de vil få noen form for kompensasjon for at de ikke har fått tjenesten de har betalt for.

Noen steder har det vært riktig ille, noen steder er det fortsatt ikke bra. Foto: Privat

Sameiet Konows gate 83 kunne ikke lenger leve med et søppelrom som var så fullt av papiravfall at de ikke om inn i det.

Det hyret inn en privat operatør til å rydde rommet, og skrev til etaten at arbeidet vil bli «belastet Oslo kommune i form av avkortet innbetaling av kommunale avgifter ved mottak av neste avregning».

De fikk et kryptisk svar (s.faksimile), og har sendt regningen på drøyt 4000 kroner til Renovasjonsetaten.

De kan støtte seg på Forbrukerrådets brev til kommunen:

«I tillegg vil kommunen i enkelte tilfeller kunne være ansvarlig for å erstatte helt nødvendige utgifter som er påløpt i de tilfellene der det har vært nødvendig å rydde opp i problemene av sikkerhetsmessige årsaker, f.eks. for å unngå rotteplager».

Her er svaret Konows gate 83 fikk. Er det bare en bekreftelse på at klage er registrert men ennå ikke behandlet, eller er det et avslag på kravet?

Kommunen svarer over helgen

Forbrukerrådet understreker at prinsippet om «ytelse mot ytelse» skal gjelde også for kommunale tjenester. Heller ikke for slike skal man betale for mer enn det som blir levert.

Forbrukerrådet ser at det er et problem at «ettersom alle ikke har vært rammet like hardt, vil innbyggernes krav kunne variere», men mener det er et problem kommunen må rydde opp i.

Forbrukerrådet avslutter sitt brev med å «oppfordre Oslo kommune til på eget initiativ å foreta en forholdsmessig reduksjon av sitt krav på renovasjon overfor sine innbyggere for den perioden problemene varer. I alle fall bør dette gjøres i forhold til dem som bor på steder i kommunen som har vært sterkest berørt grunnet manglende henting av søppel».

Renovasjonsetaten bekrefter å ha mottatt brevet fra Forbrukerrådet, men kan ikke kommentere det før det over helgen er blitt behandlet av etatens jurister.

Papirtiger?

– Forbrukerrådet har en klar mening, men hva så?

– Vi har ikke myndighet til å instruere Oslo kommune. Vi gir forbrukerne råd om hva vi mener de har rett til i henhold til regelverk og lover, sier Forbrukerrådets fagdirektør offentlige tjenester og helse, Anne Kristin Vie.

– Hvis kommunen ikke er enig i deres tolkning og råd?

– Så har vi bevisstgjort forbrukerne - og kommunen - ved å si fra om hvordan vi ser på saken.

– Hva mer kan der gjøre?

– Vi kan saksøke kommunnen, men det har vi ikke vurdert i denne saken. Vi håper og tror at kommunen er interessert i å rydde opp, selv om vi ser at det er vanskeligere fordi forbrukerne er rammet i veldig forskjellig grad, sier Vie.

 • Forbrukerrådet og kommunen har forskjellig syn på hva forbrukerne har rett på.
 • Gutta jobber, og det blir bedre. men bra er det ennå ikke.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Avfall Sør

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Renovasjonsetaten står på sitt: Ingen kompensasjon for dårlig søppeltømming

 2. OSLOBY

  Innbyggerne må betale for søppelkaoset mens politikerne krangler: -Veldig arrogant, mener Forbrukerrådet

 3. OSLOBY

  Jurist: Oslo kommune bør gi rabatt etter søppelkaos

 4. OSLOBY

  Nå har Veireno fått de første dagsmulktene for manglende søppeltømming

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Søppelkaoset må ta slutt

 6. OSLOBY

  1300 klager – ingen kompensasjon for søppelkaos