Osloby

Voldsløkka: Striden om flerbrukshall fortsetter

Bedriftsidretten mener de kan spare kommunen for flere hundre millioner kroner.

Slik tenker arkitekt Terje Rørby seg at bedriftsidrettshall på Voldsløkka kan se ut. Her er den plassert ved siden av skatehallen, der garderobebygget og den gamle hallen står i dag Foto: Illustrasjon: Pål Rørby

 • Sturle Scholz Nærø

Likevel er Plan- og bygningsetaten negativ.

– Vi fatter det ikke, sier Robert Svoren, styreleder i Stiftelsen Oslo Bedriftsidrett (OBIK) og Stein Aker, stiftelsens daglige leder.

– Med et kommunalt tilskudd på 45 millioner kan vi med spillemidler, egne midler og lån finansiere et anlegg på Voldsløkka som vil dekke våre behov, skolens behov og i tillegg tilby plass til barne- og ungdomsidretten. Plan- og bygningsetaten (PBE) foreslår å bygge et anlegg som vi mener blir tre ganger så dyrt som vårt, fremholder de to.

 • Her ser du hva Voldsløkka er alene om i hele verden.

Sto stille i 20 år

Aller først: Historikken. Det er mer enn 20 år siden at de første planer for å bygge ut idrettsanleggene på Voldsløkka ble lansert. Uten at noe skjedde. De siste årene har det skjedd mye:

Den storslåtte skatehallen kom på plass i 2016, og is- og landhockeybanen har vært i drift i over ett år.

I fjor vinter sto Oslos første permanente skatehall ferdig på Voldsløkka. Friluftsdelen på 640 kvadratmeter ble åpnet våren 2017. Satsingen er blitt en betydelig publikumssuksess. På bildet: Henrik Michaelsen. Foto: Siv Dolmen

I juni i fjor sendte byrådet en bestilling til Undervisningsbygg. Etaten ble bedt om å plassere følgende på det som er igjen av området hvor det i dag ligger et gammelt, slitt garderobebygg og en like sliten idrettshall. Bestillingen omfatter:

 • En skoleidrettshall
 • En bedriftsidrettshall med to spilleflater (dvs. håndballbaner)
 • En fotballbane
 • En kombinert fotball- og isbane
 • Garderober, lager og annet

Savner hage på taket

I vår kom en mulighetsstudie med seks alternativer, hvor disse elementene var plassert på forskjellige måter.

I sin vurdering av studien konkluderer Plan- og bygningsetaten: «Alternativ seks er den eneste løsningen PBE kan anbefale forslagsstiller å gå videre med». Men etaten ber om at «forslagsstiller ser på muligheten for å innpasse arealer for urban dyrking på taket til hallen, slik at anlegget får en større brukergruppe».

Slik ser deler av Voldsløkka ut i dag: Garderobebygget til venstre. Den gamle, slitne hallen ligger mellom garderobebygget og skatehallen. Foto: Stein Eirk Kirkebøen

– Hagen på taket er nå én ting; verre synes vi det er at det eneste forslaget PBE finner å kunne støtte er en hall med fire flater i to etasjer, med en garderobeetasje i midten, på dagens kunstgressbane. I tillegg til at det er upraktisk for brukerne, vet vi at det er veldig dyrt å bygge haller i flere etasjer. Dette krever store arealer til trapper og heiser, fremholder Robert Svoren i Stiftelsen Oslo Bedriftsidrett (OBIK).

OBIK ønsker å bygge – og drive – en hall med tre spilleflater i én etasje ved siden av skatehallen.

Store prisforskjeller?

– I vinter kom vi, basert på tilsvarende haller som er bygget i nabokommuner de siste årene, til at vi kan bygge en slik hall for 154 millioner kroner. Vårt forslag er basert på at kommunen bidrar med 45 millioner, forklarer Stein Aker, daglig leder i OBIK.

– Alternativet som PBE kan støtte, hva vil dét koste?

– Det vil ingen fortelle oss. Så vidt vi kan forstå, vil det koste minst tre ganger så mye, svarer Svoren.

– Ikke klart å opprette kontakt

Som fremtidig bruker av den nye hallen mener han at bedriftsidretten syn burde være interessant for Plan- og bygningsetaten.

– Til tross for at Bystyret allerede i 2007 bestemte at det skulle bygges en hall for bedriftsidretten og at OBIK deretter har vært part i saken, har vi ikke klart å opprette kontakt med PBE. Men vi har fått en avtale om å møte både byråden og bystyrekomiteen, fremholder Svoren.

– Og det ser vi frem til, tilføyer Aker.

Byråden: – Mye må avklares

– I øyeblikket har jeg mye å lese og lite å si om videre utvikling på Voldsløkka, opplyser Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet (Ap), til Aftenposten.

Idrettsbyråden er akkurat tilbake fra ferie, og fikk da mulighetsstudien på bordet. Foreløpig har hun ikke lest den.

– Det som er klart, er at det er behov for flere spilleflater i området. Og de bør være på plass når den nye skolen på nabotomten åpner. Etter planen skal dette skje i 2022.

Ansvarlig byråd: Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen. Foto: Jan. T. Espedal

– Har du prinsipielle motforestillinger mot at bedriftsidretten skal bygge og drive hallen?

– Nei. Men vi må blant annet se på om det er mer formålstjenlig at bedriftsidretten bygger og at kommunen finansierer mye av hallen ved å betale leie, eller om kommunen bør bygge selv. Det er mye som må avklares, blant annet kostnadene ved de forskjellige alternativene. Uansett må nybyggene tilfredsstille kravene til både skolen, idretten og bedriftsidretten. Så får vi se hvordan vi skal samarbeide, svarer byråden.

– Ønsker ikke bygninger

I en e-post til Aftenposten skriver Plan- og bygningsetaten:

– Det er viktig å ta vare på innbyggernes mulighet til å bruke friområder. Derfor har Plan- og bygningsetaten i flere år ment at det er utfordrende å få plass til en så stor hall som en trippelhall på Voldsløkka, fastslår kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

Han understreker at Voldsløkka er et regulert friområde, og at etaten i utgangspunktet ikke ønsker bygninger i offentlige friområder. Larsen skriver videre:

– Anbefaler oppstartsmøte

– Vi hadde et alternativ med lavere utnyttelse, og uten trippelhall, i reguleringssaken som var til offentlig ettersyn i 2013. Vi tror det kan være fornuftig å vente med et møte med Stiftelsen Oslo Bedriftsidrett til vi har mottatt et planinitiativ fra Undervisningsbygg.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Rina Mariann Hansen
 3. Idrett

Relevante artikler

 1. SPORT

  Brann og Fyllingen om byggeplaner: – Kan bli fem nye år før vi nærmer oss noe

 2. OSLOBY

  2017: Banen skulle være den første av sitt slag i Norge. Nå kan den ikke brukes.

 3. OSLOBY

  Det offentlige solgte sykehusboligene for 177 mill. Nå kan de bli kjøpt tilbake for ti ganger så mye.

 4. OSLOBY

  Nå jobbes det med en ny idé: Rekkehus på taket av bygårder i Oslo

 5. OSLOBY

  Byrådet utsetter den største saken til etter valget – opposisjonen reagerer kraftig

 6. OSLOBY

  Oslo før: Da Oslo ble fjordby