Osloby

PST tapte kampen mot skolebarnas gangbro

Nasjonens sikkerhet ble veid opp mot skolebarns sikkerhet i Nydalen. Barna vant.

Gangbroen skal gå fra plattformen til venstre, over veien og rett forbi PSTs kontorbygninger. Foto: Christian Sørgjerd

 • Eirik Husøy
  Eirik Husøy
  Journalist

I Nydalen i Oslo ligger hovedkontoret til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Nesten vegg i vegg ligger den splitter nye barneskolen Fernanda Nissen, som åpnet i fjor. Når den etter hvert er full, vil det gå over 800 elever her.

I mai 2016 godkjente Oslo kommune en søknad om å bygge gangbro her. Broen skal passere mellom de to byggene hvor PST holder til, rett forbi kontorvinduene. Da hadde saken versert i systemet i flere år.

Allerede to år tidligere protesterte PST på innsynsproblematikken.

«Gangbroen vil i tillegg kunne fungere som en plattform for anslag, sabotasje eller spionasje», skrev PST-sjef Benedicte Bjørnland i en klage til kommunen.

Les også

LES OGSÅ: Skal bygge 2000 boliger i gammelt industriområde

Den førte ikke frem.

Da vedtaket om broen endelig var klart i mai 2016, klaget PST saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Og 20. juni i år kom svaret. Fylkesmannen slår fast at gangbroen, den skal bygges. Hensynet til skolebarna veier tyngst.

Nå er det bare Kongen i statsråd som kan forhindre at veien bygges. I praksis betyr det Regjeringen kan fatte et vedtak som overstyrer Fylkesmannen.

Tryggere skolevei

Den aktuelle broen skal skape en trafikksikker og trygg gangforbindelse på tvers av Kristoffer Aamots gate.

I dag må skolebarn og andre ta en lang omvei rundt kvartalet, og de må krysse trafikkerte fotgjengeroverganger. Og nettopp derfor er kommunen så opptatt av å få på plass gangbroen.

Kommunen har vurdert alternative plasseringer av broen uten å finne en god løsning. Fylkesmannen er enig i vurderingene til kommunen.

Vil ikke si noe

Andreas Bjørklund, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, ønsker ikke å si så mye om fylkesmannens vedtak.

– Denne saken er fortsatt til behandling i departementet. Det er for tidlig å si noe om når et eventuelt vedtak kommer, sier han i en e-post til Aftenposten.

Hos PST venter de i spenning på Regjeringens avgjørelse.

– Vi ønsker ikke broen. Utover det har vi ingen kommentar, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Les også

LES OGSÅ: Oslo kommune kjøper eiendom for 338 millioner – vet ikke hva den skal brukes til

PST ønsker heller ikke si noe om hva de kommer til å gjøre for å sikre bygget hvis gangbroen bygges.

Heller ikke Plan- og bygningsetaten i Oslo, som har hatt ansvar for saken, vil si så mye.

– Vi forholder oss til prosessen og vedtakene gjort av Fylkesmannen, sier kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

Lang prosess

Allerede i en vedtatt reguleringsplan fra år 2000 var det innfelt et gangareal mellom byggene hvor PST i dag holder til. Planarbeidet ble startet i august 2004. PST flyttet først inn året etter, da gangbroplanene for lengst var kjent.

Nettopp dette påpeker fylkesmannen i sin vurdering. De legger til grunn at PST må ha vært klar over at broen kom til å bli bygget.

Les mer om

 1. PST
 2. Fernanda Nissen
 3. Skolevei
 4. Byutvikling
 5. Oslo

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Skolebarna tapte mot PST

 2. OSLOBY

  Kommunaldepartementet ber Statsbygg iverksette riving av Y-blokken

 3. OSLOBY

  Naboene seiret – fikk stoppet 35 boliger

 4. KULTUR

  Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving av Y-blokken på nytt

 5. OSLOBY

  Tre hyggelige nyheter og en kranglesak, som alle vil endre bybildet litt

 6. OSLOBY

  Sivilombudsmannen sier nei til stoppe rivingen av Y-blokken