Osloby

2500 tok privatisteksamen i idrettshall

Kraftig økning i antall privatister byr på problemer for Oslo kommune. - Vi tøyer strikken langt, sier sjef i Utdanningsetaten.

Før klarte seg Oslo kommune seg rejomed «ledige rom her og der». Nå må de leie store idrettshaller. Her fra en eksamensdag i idrettshallen Vallhall Arena. Utdanningsetaten, Oslo kommune

 • Jørgen Svarstad
 • Pål V. Hagesæther

Det har nesten vært en tredobling i antall privatistoppmeldinger i Oslo de siste fem årene, fra drøye 17 000 i 2007 til i underkant av 46 000 i 2012. Nå har faktisk antallet privatisteksamener oversteget antall eleveksamener på ungdomsskolen og videregående til sammen. Det byr på problemer for Oslo kommune.

— Det ene er økonomien, det koster mye. Og vi har et kjempeapparat og en enorm logistikk for å få det til å gå opp. Det er et veldig omfattende opplegg. Vi leier Vallhall og har eksamener på godt over 2000 deltakere samtidig, forteller Roy Venge Tollefsen, seksjonssjef i Utdanningsetaten.

Vil stramme inn

På det meste har de hatt oppunder 2500 privatister i kjempehallen til Vålerenga samtidig. Kommunen leier også blant annet Ekeberghallen.

- Er dette innenfor det som er faglig forsvarlig?

— Vi tøyer strikken langt, men det går greit. Men det er klart at det er mye som skal på plass når vi skal ha oppunder 2500 kandidater inn samtidig. Vi må oppnevne sensorer, ha vakter og transport. Før brukte vi noen ledige rom her og der på skolene, sier Tollefsen.

Utdanningsdirektoratet ønsker å stramme inn privatistreglene og foreslår flere tiltak (se faktaboks). De vil blant annet at det skal bli over dobbelt så dyrt å ta opp gamle eller nye eksamener på videregående. Å ta opp et nytt fag koster i dag 390 kroner. Utdanningsdirektoratet foreslår at det skal koste rundt 1000 kroner. Å forbedre karakteren i et fag du allerede har tatt, skal koste rundt 2000 kroner, mot 800 kroner i dag, ifølge forslaget.

En av fire møter ikke opp

I tillegg foreslår de at privatister som tar eksamen i et fag flere ganger, ikke skal kunne velge den beste karakteren. Karakteren på siste avlagte eksamen føres på vitnemålet.

Avdelingsdirektør Siv Lindstrøm i Utdanningsdirektoratet sier:

-Vi har fått mange tilbakemeldinger på at deler av privatistordningen har utviklet seg på en måte som ikke er helt i tråd med hensikten. Men den skal fortsatt være en god ordning for dem som har bruk for den.

Lindstrøm viser til at fylkeskommunene har meldt at deres utgifter til privatisteksamener ikke dekkes av gebyrene. Opp mot 25 prosent av privatistene møter heller ikke til eksamen.

— Det er alvorlig. Det koster mye å leie inn lokaler og vakter.

Bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet ba direktoratet gjennomgå ordningen var at Oslo kommune i august 2011 sendte departementet et brev om situasjonen i Oslo. Kommunen pekte på at de gikk med «privatist-underskudd». I årene 2008 til 2010 var utgiftene 13.2 millioner større enn det kommunen fikk inn i privatistavgifter. De ba å se få bestemme hvor stor prøveavgiften skulle være.

Positiv til økte gebyrer

Roy Venge Tollefsen i Oslo kommune er positiv til at Utdanningsdirektoratet nå foreslår økte gebyrer.

— Å øke satsene såpass mye endrer økonomien i det veldig for oss, sier han.

- Hvorfor tror du så mange flere går opp som privatister?

— Akkurat hva som er grunnene for hver enkelt vet jeg ikke. Men vi ser at det øker ganske mye for «forbedringseksamener», altså for de som har karakterer i faget fra før av. I 2007 utgjorde dette 34 prosent av oppmeldingene, i 2012 var tallet 41 prosent. Det kan ha sammenheng med høyere karakterkrav i høyere utdanning. At flere tar opp fag kan igjen føre til at karakterkravene stiger, sier han.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vil gradere prisen for privatisteksamen

 2. OSLOBY

  Oslo vil avlyse muntlig eksamen. Nei, svarer regjeringen.

 3. MENINGER

  Store ressurser kastes bort på at de unge ikke kommer seg ut av skolen etter tre år

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Karakterforbedringen bør begrenses

 5. NORGE

  Krever at elever må få annullert eksamen etter rot med oppgavetekster

 6. OSLOBY

  Standpunkt: 4,1 i karaktersnitt Eksamen: 2,8 i karaktersnitt