Osloby

Må Oslo kommune betale tilbake eiendomsskatt? I dag starter Høyesterett behandling av søksmålet fra 3400 boligeiere.

Mandag starter Høyesterett behandlingen av ankesaken om eiendomsskatten i Oslo kommune. Hvis gruppen bak søksmålet vinner, kan alle skattyterne i Oslo få tilbakebetalt tilsammen 250 millioner kroner.

  • Lene Skogstrøm
    Journalist

To ulike spørsmål om eiendomsskatten i Oslo skal behandles av Høyesterett:

Både tingretten og lagmannsretten falt ned på at Oslo kommunes modell var i tråd med eiendomsskattloven. Begge rettsinstanser konkluderte med at utskriving av eiendomsskatt og størrelsen på bunnfradrag er et spørsmål for politisk folkevalgte organer og ikke rettssystemet.

Les hele saken med abonnement