Osloby

Sier ja til muslimsk skole i Oslo

Til høsten kan Oslo få en muslimsk barne- og ungdomsskole, med eget religionsfag og arabisk på timeplanen.

Mødre for muslimsk grunnskole har fått ja til å starte opp fra høsten av. Det er uklart hvor skolen skal ligge, men forretningsadressen er Grønland 12. Det er samme adresse som Urtehagen videregående friskole. Oslo kommune er imot etableringen fordi de frykter en gjentagelse av det som skjedde i 2004, da Norges første muslimske grunnskole, Urtehagen, ble lagt ned etter mye uro og konflikt. Utdanningsdirektoratet sier imidlertid ja som følge av at et styremedlem nå er byttet ut. Hanne Mellingsæter

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

De har kjempet en årelang kamp, men fått avslag flere ganger. Nå har imidlertid Utdanningsdirektoratet godkjent søknaden fra foreningen Mødre for muslimsk grunnskole om å starte opp en skole med inntil 200 elever allerede til høsten.

Ikke RLE, men IRL

Osloby har den siste uken forsøkt å få kontakt med inititativtagerne og styremedlemmene i foreningen via telefon, SMS eller epost, uten hell. Men i søknaden oppgir skolen at barna skal få undervisning i islamske verdier.

En egen læreplan for islam-, religions— og livssynskunnskap (IRL) skal erstatte læreplanen i religion, livssyn og etikk (RLE). I tillegg skal skolen ha en egen læreplan i arabisk.

I søknaden står det at undervisningen «skal gi oppdragelse i islamsk livssyn, og stimulere til allsidig dannelse, på et islamsk grunnlag, med henblikk på en god integrering i det norske storsamfunnet» .

Det står ikke hvor i byen skolen skal ligge, men at det tas sikte på å leie lokaler godkjent av Fylkesmannen i øst.

Frykter ny Urtehagen-historie

Oslo kommune fraråder oppstart av skolen. Det skyldes kommunens tidligere erfaringer med Urtehagen grunnskole, som var i drift fra 2001 til 2004. Den omstridte skolen ble lagt ned etter mye uro og kritikk fra Fylkesmannen, og ifølge kommunen er det personer fra samme miljø som lenge har jobbet for å starte opp en ny muslimsk skole.

Les også:

Les også

Utviste elever får gå på andre skoler

— Vi er i utgangspunktet positive til nye privatskoler, men er opptatt av at de er seriøse og sikrer utdanningen til barna, sier skolebyråd Anniken Hauglie (H).

— Vi har anbefalt en slik skole før (Urtehagen journ.anm.), men da fikk vi elevene i fanget. Det er ikke en ålreit situasjon hverken for oss eller elevene.

Ber om ekstra tett oppfølging

Det er gjort endringer i skolens styre siden sist. Tidligere daglig leder er byttet ut, mens de to andre styremedlemmene er de samme som i forrige søknad. Byrådet føler seg likevel ikke trygge på at historien ikke vil gjenta seg.

- Så langt vi kan se oppfatter vi at dette er samme søknad som sist, men med endringer i styret. Vi er usikre på om det er godt nok, men forutsetter at direktoratet har behandlet søknaden skikkelig og er sikre på at det samme ikke vil skje igjen, sier Hauglie.

Hun mener skolen har mye å bevise og ber om at den får tett oppfølging. Skolebyråden frykter imidlertid ikke konkurransen fra den muslimske skolen.

— Jeg skulle ønske at man i en mangfoldig by som Oslo foretrakk den offentlige skolen. Samtidig er det ikke så mange private skoler med religiøst grunnlag, så jeg oppfatter ikke dette som en trussel mot den offentlige skolen.

- Er skolen en trussel mot integreringen?

— Det synes jeg det er vanskelig å skulle si. Jeg forutsetter at også de skolene som bygger på et religiøst fundament er opptatt av integrering.

Frp: Ja til kristne, nei til muslimer

Nylig godkjente Utdanningsdirektoratet oppstart av en kristen privatskole i Groruddalen. Da vendte Oslo Frp tommelen opp. Når det nå er snakk om en muslimsk skole, er tonen en helt annen.

- Hvis de skal ha en egen skole er jeg redd barna ikke blir integrert i det norske samfunnet, sier Camilla Wilhelmsen, leder av Oslo Frp.

Hun er bekymret for språkutviklingen og sier hun tviler sterkt på at en muslimsk skole klarer å lære minoritetsbarn godt nok norsk når osloskolen sliter med dette.

— Disse barna trenger å være i miljø med andre norske barn. Samfunnet er allerede til en viss grad segregert og dette vil ikke gjøre det noe bedre, sier Wilhelmsen.

- Er det ikke forskjellsbehandling å være for en kristen privatskole og mot en muslimsk privatskole?

— Det er et dilemma. Vi er for privatskoler. Vi har sett at kristne privatskoler integrerer. At vi får en kristen privatskole i Groruddalen er bra, problemet her er at folk flytter. Kristendom er også en del av kulturarven vår og muslimske barn trenger å bli integrert.

Ap: - Hårreisende inkonsekvent

Andreas Halse (Ap) kaller Frps politikk «hårreisende inkonsekvent».

— Vi kan selvfølgelig ikke sortere menneskers rettigheter ut fra hva slags gud de velger å tro på, sier nestlederen i bystyrets kultur- og utdanningskomité.

Halse uttalte seg negativt til den kristne privatskolen. Han har samme syn på den muslimske.

— Jeg er ikke fan av flere religiøse privatskoler i Oslo, men mener at de skal få lov til å etablere den. Jeg tror det hadde vært det beste for byen og elevene hvis de ikke gjorde det.

- Er det en trussel mot integreringen?

— At 200 barn går på en religiøs privatskole er ikke avgjørende for noe som helst, men det er synd for utviklingen av Oslo hvis vi får sterkere religiøse skillelinjer og det allerede fra barna er 6 år gamle.

Byttet styremedlem, fikk ja

Ifølge avdelingsdirektør Einar Plahter i Utdanningsdirektoratet er Urtehagen den eneste muslimske grunnskolen som har vært i drift i Norge. To andre har fått klarsignal, men de ble aldri startet opp.

At Mødre for muslimsk grunnskole har byttet ut et av sine styremedlemmer, er den direkte årsaken til at søknaden nå godkjennes.

— Tidligere søknad ble avslått fordi et av styremedlemmene var sentral i driften av Urtehagen. Denne personen er ikke lenger tilknyttet skolen og grunnlaget for det tidligere avslaget har derfor falt bort, bekrefter Plahter.

Utdanningsdirektoratet vurderer altså saken annerledes enn Oslo kommune.

- Alle kommuner blir forespurt om å uttale seg, men de har ingen vetorett. Vi fant ingen avgjørende momenter i Oslo kommunes uttalelse, sier Plahter, og gjør det samtidig klart at direktoratet ikke kommer til å holde et ekstra øye med skolen, slik byrådet ønsker.

— Vi kommer til å behandle denne skolen likt som andre godkjente skoler også når det gjelder tilsyn.

Fortsatt gjenstår flere forhold før skolen kan åpnes. Det må søkes om driftstillatelse hvor skolens samlede lærerkompetanse må godkjennes. I tillegg må skoleanlegget godkjennes av Fylkesmannen.

 1. Les også

  Frykter at kristen privatskole vil svekke integrering

 2. Les også

  Allah og tre bukker i Urtehagen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Muslimsk barneskole er uønsket av Oslos skolebyråd. Kommunen sier nei for andre gang.

 2. NORGE

  Rekordmange elever går på privatskole

 3. OSLOBY

  Nytt nei til muslimsk grunnskole i Oslo

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Fornuftig nei til muslimsk grunnskole i Oslo

 5. NORGE

  Selv om offentlige skoler må legges ned, gir ministeren private skoler grønt lys

 6. NORGE

  Abid Q. Raja: Muslimsk «SFO» skadelig og uønsket i Norge