Osloby

Å bygge på østkanten er dårlig butikk

Oslo får over en milliarder kroner mer i kommunekassen hvis det bygges for rikingene i vest.

Gjersrud-Stensrud er den siste, uregulerte delen av Oslos byggesone, og ligger helt sør mellom E6 og Marka. På fire kvadratkilometer er det planlagt mellom 4500 og 9000 boliger. Det er en så dyr utbygging at den ikke bør gjennomføres, mener Oslo kommunes konsulenter, Agenda Kaupang. Plan- og bygningsetaten

 • Kjersti Flugstad Eriksen

Om bare 18 år bor det 200 000 flere mennesker i Oslo. Det skal bygges 100 000 boliger til dem, men utbygging i øst, vest eller sør i byen vil slå ulikt ut. Hvis Oslo vil ha innbyggere som betaler mye skatt, må det bygges i vest, der gjennomsnittsinntekten er høyest.

Les også

Blokker i vest, småhus i øst

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har regnet på det, og kommet frem til at med nye boliger i vest kan Oslo både kapre de som ellers ville flyttet vestover ut av byen, og samtidig tiltrekke seg folk med høy inntekt fra nabokommunene.— Det er store inntektsforskjeller i de ulike utbyggingsretningene. Det er lettere å få gode skatteytere hvis man bygger i vest, sier prosjektleder for rapporten, Kaare Granheim. Konsulentfirmaet har ikke gitt noen anbefaling, men bare sett på økonomien i det, på oppdrag fra byrådsavdelingen for finans.

Ser man bare på hvor mye cash det blir i kassen, blir bildet ganske annerledes enn når politikerne snakker om utbygging. Store utbyggingsplaner går økonomisk i minus. For eksempel Gjersrud-Stensrud i Søndre Nordstrand, der det er planlagt opptil 9000 boliger.

Hovin og Fornebu

— Utbyggingen av Gjersrud-Stensrud er så dyr at det ikke bør være med. Det er ikke attraktivt å bo der, bortsett fra at det er ved skogen, men hele Oslo er nær Marka. Oslo sør ligger ved fjorden, men ikke dette området. At det er lang vei til arbeidsplassene i sentrum påvirker også prisene, sier Granheim.

Les også

«Stang sier at han klarer seg med en blomsterkasse. Det gjør ikke Oslos barn»

Det som lønner seg for Oslo er å bygge i indre by og vestover. Arbeidsplasser på Fornebu bidrar til at det lønner seg å bygge vestover langs den planlagte Fornebubanen. Og Hovinbyen, der det skal bygges tettere fra Hasle og oppover i Groruddalen er også lønnsomt for Oslo, selv om det ligger i øst. — Hovinbyen ligger sentralt til for hele byen. Det er attraktivt å være beboer der, spesielt når T-banen bygges ut med Lørenbanen.

T-bane lønner seg ikke

For beregningene Agenda Kaupang har gjort, viser at utbygging i sentrum og vest vil gi de laveste samferdselsutgiftene. Både fordi det er ledig kapasitet på banene i vest, og fordi kommunen ikke trenger å bygge nye og dyre banestrekninger i øst og sør. Men da regner de med at det bygges skinnegående bane både til Fornebu og Løren.

Les også

Her kan det bli nye bydeler

Men ellers i byen vil ikke T-baneutbygging bli betalt gjennom billettinntektene. Hvordan Oslo kan tjene penger på næringslivet, er en vanskeligere nøtt. Likevel anslår Agenda Kaupang at det er omtrent fire milliarder kroner å tjene på å ta skattekroner derfra.

— Det er ingen tvil om at Oslo vil ha behov for inntektene. Vekst koster, og det tar noen år før nye innbyggere betaler mer i skatt enn det som brukes til investeringer, sier Granheim.

Uansett hvor de bygges, blir nye boliger som regel litt dyrere enn gamle, slik at de som kjøper de 100.000 nye boligene vil ha litt bedre inntekter enn ellers i området.

bedreby711utbygging.pdf

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Hit vil de flytte NRK

 2. DEBATT

  Førerløs byutvikling i de dype skoger

 3. OSLOBY

  Fant denne gamle fiskebutikken og 98 andre kulturminner i Hovinbyen: – Må ikke gjemmes bort blant høye bygninger

 4. OSLOBY

  På papiret har Oslo 25.000 regulerte boliger. Men to av tre kan ikke bygges nå.

 5. OSLOBY

  Vil bygge færre nye boliger i Oslo

 6. OSLOBY

  Skal få fart på boligbyggingen i Oslo: - Flere må bo utenfor sentrum